Polityka Prywatności

Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie głównych aspektów związanych z danymi osobowymi i plikami cookies oraz ich wykorzystywaniem przez stronę witbee.pl („Serwis”) i jej właściciela (administratora) Witbee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623475 („WITBEE”).

Dane osobowe

1.1 „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.

1.2. „Regulamin” – regulamin świadczenia Usług, dostępny w serwisie Administratora, wymagany do założenia przez Użytkownika konta.

1.3 Witbee jest administratorem danych podanych przez klienta podczas rejestracji w Serwisie oraz danych podanych podczas zapisywania się do newslettera. Dane osobowe klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez Witbee w celu świadczenia usług w ramach Serwisu, w szczególności do kontaktu mailowego i telefonicznego – jeżeli klient wyraził na to zgodę – w celach marketingowych i reklamowych. Zebrane dane osobowe klientów, Witbee przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO

1.4 Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednocześnie jest jednak konieczne dla prawidłowego świadczenia usług. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, ma również prawo żądać zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.5. Dane osobowe zbierane są przez Witbee oraz stronę Serwisu wyłącznie w sytuacji, w której klient dobrowolnie zdecyduje się podać swoje dane. Dane konieczne do kontaktu to: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon.

1.6 Witbee nie zbiera automatycznie i nie przetwarza danych osobowych osób odwiedzających stronę Serwisu.

1.7 Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na serwerach zapewniających właściwą ich ochronę. Pełen dostęp do zbioru danych mają wyłącznie uprawnieni współpracownicy Witbee.

1.8 Witbee może w drodze umowy powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.9 Witbee informuje o swojej ofercie handlowej po dobrowolnym wysłaniu maila na stronie: https://witbee.com/pl/contact lub poprzez formularze reklam kontaktowych udostępnione przez Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 w jego serwisie. Podczas zapisu klient wyraża zgodę na wysyłanie na jego skrzynkę mailową informacji o ofercie dopóki nie wyrazi chęci wypisania się z listy administratora. Klient ma prawo wypisać się z listy kontaktów w każdej chwili. Może to zrobić poprzez wysłanie prośby na adres info@witbee.pl.

Pliki cookies

2.1 W celu właściwego świadczenia usług w ramach Serwisu i prawidłowego działania Serwisu, Witbee pliki cookies.
2.2 Pliki cookies, zwane też ciasteczkami, to różne dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na dysku komputera, karcie pamięci tabletu) osoby korzystającej z internetu i stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer. Jeżeli dana strona przechowuje pliki cookies na komputerze użytkownika, to przy każdym kolejnym odwiedzeniu tej strony przez użytkownika, strona ta odczytuje zachowane wcześniej pliki cookies.

2.3 Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych z reguły zezwalają na korzystanie przez przeglądarki z plików cookies i ich zapisywanie. Osoba odwiedzająca Serwis/klient może w każdej chwili zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce zgodnie z jej funkcjonalnością. Plikami cookies zarządza się z pozycji przeglądarki internetowej, z której się korzysta. W przeglądarce można też usunąć przechowywane pliki cookies. Informacje, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć w dziale pomocy w każdej przeglądarce.

2.4 Serwis korzysta z:

cookies sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu do czasu jej opuszczenia;
cookies stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę Serwisu przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
cookies statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
cookies funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające stronę Serwisu, np. wybór języka, rozmiar czcionki.
Uniemożliwienie korzystania przez przeglądarkę z plików cookies w Serwisie nie uniemożliwi korzystania z Serwisu i usług, ale niektóre z funkcjonalności mogą być wówczas niedostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione.
Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:
Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,
Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement,
LinkedIn; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Instagram; polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388,
Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:
marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;4.3.4. 4.4. 1