# Bing Ads

# Wstęp

Moduł Bing Ads pozwala na automatyczne pobieranie danych o kampaniach (koszty, kliknięcia, sprzedaż) z systemu reklamowego Microsoft (Bing).

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do Bing Ads
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawią się trzy nowe tabele:

image alt text

  1. bing_account_performance
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
name mode type
Date NULLABLE DATE
AccountName NULLABLE STRING
AccountId NULLABLE STRING
AccountNumber NULLABLE STRING
CurrencyCode NULLABLE STRING
Impressions NULLABLE INTEGER
Clicks NULLABLE INTEGER
Ctr NULLABLE FLOAT
AverageCpc NULLABLE FLOAT
Spend NULLABLE FLOAT
AveragePosition NULLABLE FLOAT
Conversions NULLABLE INTEGER
ConversionRate NULLABLE FLOAT
CostPerConversion NULLABLE FLOAT
LowQualityClicks NULLABLE INTEGER
LowQualityClicksPercent NULLABLE FLOAT
LowQualityImpressions NULLABLE INTEGER
LowQualityImpressionsPercent NULLABLE FLOAT
LowQualityConversions NULLABLE INTEGER
LowQualityConversionRate NULLABLE FLOAT
DeviceType NULLABLE STRING
DeviceOS NULLABLE STRING
PhoneImpressions NULLABLE INTEGER
PhoneCalls NULLABLE INTEGER
Ptr NULLABLE FLOAT
Network NULLABLE STRING
TopVsOther NULLABLE STRING
BidMatchType NULLABLE STRING
DeliveredMatchType NULLABLE STRING
Assists NULLABLE INTEGER
Revenue NULLABLE FLOAT
ReturnOnAdSpend NULLABLE FLOAT
CostPerAssist NULLABLE FLOAT
RevenuePerConversion NULLABLE FLOAT
RevenuePerAssist NULLABLE FLOAT
AccountStatus NULLABLE STRING
LowQualityGeneralClicks NULLABLE INTEGER
LowQualitySophisticatedClicks NULLABLE INTEGER
CustomerId NULLABLE STRING
CustomerName NULLABLE STRING
AllConversions NULLABLE INTEGER
AllRevenue NULLABLE FLOAT
AllConversionRate NULLABLE FLOAT
AllCostPerConversion NULLABLE FLOAT
AllReturnOnAdSpend NULLABLE FLOAT
AllRevenuePerConversion NULLABLE FLOAT
ViewThroughConversions NULLABLE INTEGER
Goal NULLABLE STRING
GoalType NULLABLE STRING
AverageCpm NULLABLE FLOAT
ConversionsQualified NULLABLE FLOAT
LowQualityConversionsQualified NULLABLE FLOAT
AllConversionsQualified NULLABLE FLOAT
ViewThroughConversionsQualified NULLABLE FLOAT
ViewThroughRevenue NULLABLE FLOAT
VideoViews NULLABLE INTEGER
ViewThroughRate NULLABLE FLOAT
AverageCPV NULLABLE FLOAT
VideoViewsAt25Percent NULLABLE INTEGER
VideoViewsAt50Percent NULLABLE INTEGER
VideoViewsAt75Percent NULLABLE INTEGER
CompletedVideoViews NULLABLE INTEGER
VideoCompletionRate NULLABLE FLOAT
TotalWatchTimeInMS NULLABLE INTEGER
AverageWatchTimePerVideoView NULLABLE FLOAT
AverageWatchTimePerImpression NULLABLE FLOAT
  1. bing_campaign_performance
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
name mode type
Date NULLABLE DATE
AccountName NULLABLE STRING
AccountId NULLABLE STRING
AccountNumber NULLABLE STRING
CampaignName NULLABLE STRING
CampaignId NULLABLE STRING
CampaignStatus NULLABLE STRING
BaseCampaignId NULLABLE STRING
CampaignType NULLABLE STRING
CampaignLabels NULLABLE STRING
CurrencyCode NULLABLE STRING
Impressions NULLABLE INTEGER
Clicks NULLABLE INTEGER
Ctr NULLABLE FLOAT
AverageCpc NULLABLE FLOAT
Spend NULLABLE FLOAT
AveragePosition NULLABLE FLOAT
Conversions NULLABLE INTEGER
ConversionRate NULLABLE FLOAT
CostPerConversion NULLABLE FLOAT
LowQualityClicks NULLABLE INTEGER
LowQualityClicksPercent NULLABLE FLOAT
LowQualityImpressions NULLABLE INTEGER
LowQualityImpressionsPercent NULLABLE FLOAT
LowQualityConversions NULLABLE INTEGER
LowQualityConversionRate NULLABLE FLOAT
DeviceType NULLABLE STRING
DeviceOS NULLABLE STRING
PhoneImpressions NULLABLE INTEGER
PhoneCalls NULLABLE INTEGER
Ptr NULLABLE FLOAT
Network NULLABLE STRING
TopVsOther NULLABLE STRING
BidMatchType NULLABLE STRING
DeliveredMatchType NULLABLE STRING
Assists NULLABLE INTEGER
Revenue NULLABLE FLOAT
ReturnOnAdSpend NULLABLE FLOAT
CostPerAssist NULLABLE FLOAT
RevenuePerConversion NULLABLE FLOAT
RevenuePerAssist NULLABLE FLOAT
AccountStatus NULLABLE STRING
LowQualityGeneralClicks NULLABLE INTEGER
LowQualitySophisticatedClicks NULLABLE INTEGER
CustomerId NULLABLE STRING
CustomerName NULLABLE STRING
AllConversions NULLABLE INTEGER
AllRevenue NULLABLE FLOAT
AllConversionRate NULLABLE FLOAT
AllCostPerConversion NULLABLE FLOAT
AllReturnOnAdSpend NULLABLE FLOAT
AllRevenuePerConversion NULLABLE FLOAT
ViewThroughConversions NULLABLE INTEGER
Goal NULLABLE STRING
GoalType NULLABLE STRING
AverageCpm NULLABLE FLOAT
ConversionsQualified NULLABLE FLOAT
LowQualityConversionsQualified NULLABLE FLOAT
AllConversionsQualified NULLABLE FLOAT
ViewThroughConversionsQualified NULLABLE FLOAT
ViewThroughRevenue NULLABLE FLOAT
VideoViews NULLABLE INTEGER
ViewThroughRate NULLABLE FLOAT
AverageCPV NULLABLE FLOAT
VideoViewsAt25Percent NULLABLE INTEGER
VideoViewsAt50Percent NULLABLE INTEGER
VideoViewsAt75Percent NULLABLE INTEGER
CompletedVideoViews NULLABLE INTEGER
VideoCompletionRate NULLABLE FLOAT
TotalWatchTimeInMS NULLABLE INTEGER
AverageWatchTimePerVideoView NULLABLE FLOAT
AverageWatchTimePerImpression NULLABLE FLOAT
  1. bing_product_dimension_performance
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
name mode type
Date NULLABLE DATE
AccountName NULLABLE STRING
AccountNumber NULLABLE STRING
AdGroupName NULLABLE STRING
AdGroupId NULLABLE STRING
CampaignStatus NULLABLE STRING
AccountStatus NULLABLE STRING
AdGroupStatus NULLABLE STRING
Network NULLABLE STRING
AdId NULLABLE STRING
CampaignId NULLABLE STRING
CampaignName NULLABLE STRING
CurrencyCode NULLABLE STRING
DeviceType NULLABLE STRING
Language NULLABLE STRING
MerchantProductId NULLABLE STRING
Title NULLABLE STRING
Condition NULLABLE STRING
Brand NULLABLE STRING
Price NULLABLE FLOAT
CustomLabel0 NULLABLE STRING
CustomLabel1 NULLABLE STRING
CustomLabel2 NULLABLE STRING
CustomLabel3 NULLABLE STRING
CustomLabel4 NULLABLE STRING
ProductType1 NULLABLE STRING
ProductType2 NULLABLE STRING
ProductType3 NULLABLE STRING
ProductType4 NULLABLE STRING
ProductType5 NULLABLE STRING
ProductCategory1 NULLABLE STRING
ProductCategory2 NULLABLE STRING
ProductCategory3 NULLABLE STRING
ProductCategory4 NULLABLE STRING
ProductCategory5 NULLABLE STRING
Impressions NULLABLE INTEGER
Clicks NULLABLE INTEGER
Ctr NULLABLE FLOAT
AverageCpc NULLABLE FLOAT
Spend NULLABLE FLOAT
Conversions NULLABLE INTEGER
ConversionRate NULLABLE FLOAT
Revenue NULLABLE FLOAT
RevenuePerConversion NULLABLE FLOAT
SellerName NULLABLE STRING
OfferLanguage NULLABLE STRING
CountryOfSale NULLABLE STRING
AdStatus NULLABLE STRING
TopVsOther NULLABLE STRING
AdDistribution NULLABLE STRING
ClickTypeId NULLABLE STRING
TotalClicksOnAdElements NULLABLE INTEGER
ClickType NULLABLE STRING
ReturnOnAdSpend NULLABLE FLOAT
BidStrategyType NULLABLE STRING
LocalStoreCode NULLABLE STRING
StoreId NULLABLE STRING
AssistedImpressions NULLABLE INTEGER
AssistedClicks NULLABLE INTEGER
AssistedConversions NULLABLE INTEGER
AllConversions NULLABLE INTEGER
AllRevenue NULLABLE FLOAT
AllConversionRate NULLABLE FLOAT
AllCostPerConversion NULLABLE FLOAT
AllReturnOnAdSpend NULLABLE FLOAT
AllRevenuePerConversion NULLABLE FLOAT
CostPerConversion NULLABLE FLOAT
ViewThroughConversions NULLABLE INTEGER
Goal NULLABLE STRING
GoalType NULLABLE STRING
ProductBought NULLABLE STRING
QuantityBought NULLABLE INTEGER
AbsoluteTopImpressionRatePercent NULLABLE FLOAT
AverageCpm NULLABLE FLOAT
ConversionsQualified NULLABLE FLOAT
AssistedConversionsQualified NULLABLE FLOAT
AllConversionsQualified NULLABLE FLOAT
ViewThroughConversionsQualified NULLABLE FLOAT
ProductBoughtTitle NULLABLE STRING
GTIN NULLABLE STRING
MPN NULLABLE STRING
ViewThroughRevenue NULLABLE FLOAT

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

TIP

Upewnij się że twój użytkownik ma dostęp do odpowiednich kont reklamowych na Bing Ads

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Bing Ads

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Bing Ads

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do Bing Ads. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełniamy formularz logowania i nadawania dostępu dla aplikacji WitCloud

Po prawidłowej autoryzacji wybierz odpowiednie konto reklamowe i naciśnij przycisk Next.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł Bing Ads jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

image alt text

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z