# Custom data

# Wprowadzenie

Dane zewnętrzne mogą zwierać dowolne informację dotyczące produktów lub transakcji, takie jak budżet, koszty oraz inne dane. Ten moduł pozwala to na uwzględnienie tych danych w raportach.

# Przykład działania

  1. Posiadasz dane o budżecie i kosztach w pliku spreadsheet.
  2. Możesz łączyć te dane z naszymi gotowymi raportami.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawi się tabela:

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
end_date DATE NULLABLE
source STRING NULLABLE
medium STRING NULLABLE
campaign STRING NULLABLE
content STRING NULLABLE
keyword STRING NULLABLE
channel_group STRING NULLABLE
currency STRING NULLABLE
cost FLOAT NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
impressions INTEGER NULLABLE

# Konfiguracja

Zanim zaczniesz Aby utworzyć collect musisz posiadać zaimportowane dane w arkuszu spreadsheet lub tabeli BigQuery.

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Custom Data

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia następujące pola:

image alt text

Collect Name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Data type - wybieramy typ danych, mamy do wyboru Cost, Budget albo Custom

Data source - wybieramy źródło danych.

W zależności, czy naszym źródłem danych jest Spreadsheet czy BigQuery pojawiają się nastepujące pola:

# Opcja Spreadsheet

Spreadsheet ID - adres arkusza spreadsheet

Sheet name - nazwa arkusza

Select Google token - wybieramy adres email połączony z naszymi danymi.

image alt text

# Opcja BigQuery

Google Cloud Project - w tym miejscu wybieramy projekt Google Cloud.

BigQuery Dataset - w tym miejscu wybieramy zestaw danych BigQuery.

BigQuery Table - w tym miejscu wybieramy tabelę BigQuery.

Po naciśnięciu przycisku Finish konfiguracja modułu zostanie utworzona.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z