# Data stream

# Wprowadzenie


Moduł ten pozwala na uniwersalne zbieranie dowolnych danych w czasie rzeczywistym eksportując je bezpośrednio do BigQuery.

# W czym Data Stream może mieć zastosowanie?

  • W monitorowaniu zdarzeń np. z platform sklepowych lub innych systemów takich jak CRM/ERP.
  • Do błyskawicznej analizy danych wykorzystywanej w planowaniu działań marketingowych.
  • W wysyłaniu zdarzeń po stronie serwera w czasie rzeczywsitym do Google BigQuery.

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu.


Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, a następnie kliknij w przycisk Add new Collect.


image alt text


Z listy dostępnych modułów wybieramy Data Stream


image alt text

# Początkowe ustawienia


W pierwszym kroku naszego formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.
Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.


image alt text


Po kliknięciu w przycisk advanced options mamy możliwość wyboru zakresu pozyskiwanych danych.
Możemy wybrać opcję “full”, “Masked”, “Noone”


image alt text


Następnie klikamy przycisk create


image alt text


Po prawidłowo przeprowadzonej konfiguracji otrzymujemy wygenerowany adres URL, który możemy wykorzystać do pozyskiwania interesujących nas informacji.


image alt text

Last updated: 2022-03-03T11:20:50.000Z