# Facebook Ads To BigQuery

# Wprowadzenie

Moduł integruje się z API Facebook Ads w celu pobrania danych o kampaniach reklamowych i zapisania ich w Google BigQuery.

# Przykład działania

  1. Konfigurujesz moduł Facebook Ads.
  2. Używasz modułu do automatycznego łączenia kosztów z danymi Google Analytics.
  3. Uruchamiasz raporty, które przedstawiają atrybuowany koszt do produktów, nawet jeżeli pochodzą one z kampanii linkujących na kategorie.
  4. Optymalizujesz kampanie na podstawie efektywności kosztowej i sprzedażowej produktów.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawi się 5 nowych tabel:

image alt text

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych dla tabel ads, adsets, campaigns
field name mode type
account_id NULLABLE STRING
account_name NULLABLE STRING
account_currency NULLABLE STRING
ad_id NULLABLE STRING
ad_name NULLABLE STRING
adset_id NULLABLE STRING
adset_name NULLABLE STRING
buying_type NULLABLE STRING
campaign_id NULLABLE STRING
campaign_name NULLABLE STRING
attribution_setting NULLABLE STRING
canvas_avg_view_percent NULLABLE FLOAT
canvas_avg_view_time NULLABLE FLOAT
clicks NULLABLE INTEGER
impressions NULLABLE INTEGER
date_start NULLABLE DATE
date_stop NULLABLE DATE
inline_post_engagement NULLABLE INTEGER
inline_link_clicks NULLABLE INTEGER
mobile_app_purchase_roas REPEATED RECORD
objective NULLABLE STRING
place_page_name NULLABLE STRING
spend NULLABLE FLOAT
reach NULLABLE FLOAT
unique_clicks NULLABLE INTEGER
unique_inline_link_clicks NULLABLE INTEGER
publisher_platform NULLABLE STRING
device_platform NULLABLE STRING
platform_position NULLABLE STRING
actions REPEATED RECORD
unique_actions REPEATED RECORD
action_values REPEATED RECORD
outbound_clicks REPEATED RECORD
unique_outbound_clicks REPEATED RECORD
website_purchase_roas REPEATED RECORD
conversions REPEATED RECORD
mobile_app_purchase_roas.action_type NULLABLE STRING
mobile_app_purchase_roas.value NULLABLE FLOAT
mobile_app_purchase_roas.click_1d NULLABLE FLOAT
mobile_app_purchase_roas.click_7d NULLABLE FLOAT
mobile_app_purchase_roas.click_28d NULLABLE FLOAT
mobile_app_purchase_roas.view_1d NULLABLE FLOAT
mobile_app_purchase_roas.view_7d NULLABLE FLOAT
mobile_app_purchase_roas.view_28d NULLABLE FLOAT
actions.action_type NULLABLE STRING
actions.value NULLABLE FLOAT
actions.click_1d NULLABLE FLOAT
actions.click_7d NULLABLE FLOAT
actions.click_28d NULLABLE FLOAT
actions.view_1d NULLABLE FLOAT
actions.view_7d NULLABLE FLOAT
actions.view_28d NULLABLE FLOAT
unique_actions.action_type NULLABLE STRING
unique_actions.value NULLABLE FLOAT
unique_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
unique_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
unique_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
unique_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
unique_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
unique_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
action_values.action_type NULLABLE STRING
action_values.value NULLABLE FLOAT
action_values.click_1d NULLABLE FLOAT
action_values.click_7d NULLABLE FLOAT
action_values.click_28d NULLABLE FLOAT
action_values.view_1d NULLABLE FLOAT
action_values.view_7d NULLABLE FLOAT
action_values.view_28d NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.action_type NULLABLE STRING
outbound_clicks.value NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.click_1d NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.click_7d NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.click_28d NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.view_1d NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.view_7d NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.view_28d NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.action_type NULLABLE STRING
unique_outbound_clicks.value NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.click_1d NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.click_7d NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.click_28d NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.view_1d NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.view_7d NULLABLE FLOAT
unique_outbound_clicks.view_28d NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.action_type NULLABLE STRING
website_purchase_roas.value NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.click_1d NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.click_7d NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.click_28d NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.view_1d NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.view_7d NULLABLE FLOAT
website_purchase_roas.view_28d NULLABLE FLOAT
conversions.action_type NULLABLE STRING
conversions.value NULLABLE FLOAT
conversions.click_1d NULLABLE FLOAT
conversions.click_7d NULLABLE FLOAT
conversions.click_28d NULLABLE FLOAT
conversions.view_1d NULLABLE FLOAT
conversions.view_7d NULLABLE FLOAT
conversions.view_28d NULLABLE FLOAT
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych dla tabeli products
field name mode type
account_id NULLABLE STRING
account_name NULLABLE STRING
account_currency NULLABLE STRING
ad_id NULLABLE STRING
ad_name NULLABLE STRING
adset_id NULLABLE STRING
adset_name NULLABLE STRING
buying_type NULLABLE STRING
campaign_id NULLABLE STRING
campaign_name NULLABLE STRING
attribution_setting NULLABLE STRING
product_id NULLABLE STRING
clicks NULLABLE INTEGER
impressions NULLABLE INTEGER
date_start NULLABLE DATE
date_stop NULLABLE DATE
inline_post_engagement NULLABLE INTEGER
inline_link_clicks NULLABLE INTEGER
objective NULLABLE STRING
spend NULLABLE FLOAT
outbound_clicks REPEATED RECORD
outbound_clicks.action_type NULLABLE STRING
outbound_clicks.value NULLABLE FLOAT
outbound_clicks.inline NULLABLE FLOAT
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych dla tabeli video
field name mode type
account_id NULLABLE STRING
account_name NULLABLE STRING
ad_id NULLABLE STRING
ad_name NULLABLE STRING
adset_id NULLABLE STRING
adset_name NULLABLE STRING
campaign_id NULLABLE STRING
campaign_name NULLABLE STRING
attribution_setting NULLABLE STRING
video_30_sec_watched_actions REPEATED RECORD
video_avg_time_watched_actions REPEATED RECORD
video_p100_watched_actions REPEATED RECORD
video_p25_watched_actions REPEATED RECORD
video_p50_watched_actions REPEATED RECORD
video_p75_watched_actions REPEATED RECORD
video_p95_watched_actions REPEATED RECORD
date_start NULLABLE DATE
date_stop NULLABLE DATE
publisher_platform NULLABLE STRING
device_platform NULLABLE STRING
platform_position NULLABLE STRING
video_30_sec_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_30_sec_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_30_sec_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_30_sec_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_30_sec_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_30_sec_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_30_sec_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_30_sec_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_avg_time_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_avg_time_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_p100_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_p100_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_p25_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_p25_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_p50_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_p50_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_p75_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_p75_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.action_type NULLABLE STRING
video_p95_watched_actions.value NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.click_1d NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.click_7d NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.click_28d NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.view_1d NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.view_7d NULLABLE FLOAT
video_p95_watched_actions.view_28d NULLABLE FLOAT

Informacje o konwersjach/zdarzeniach znajdują się w polu actions

image alt text

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Dostęp do konta reklamowego Facebook Ads

UWAGA, aby korzystać z tego modułu należy posiadać dostęp do konta reklamowego Facebook Ads.

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Facebook.

image alt text

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia tylko jedno pole.

Collect name - nazwa naszego collectora np. "Facebook Collect"

image alt text

# Autoryzacja z Facebook

Kolejnym krokiem jest autoryzacja z Facebookiem. W tym celu wciśnij przycisk i nadaj wymagane dostępy aplikacji.

image alt text

Po zakończeniu procesu autoryzacji, wyświetli się lista rozwijana, z której musisz wybrać zautoryzowane konto.

TIP

Jeśli uprzednio przeszedłeś już proces autoryzacji z Facebookiem i nie potrzebujemy większego zakresu dostępów, autoryzacja nie będzie wymagana.

image alt text

Kiedy wybierzesz konto, wyświetli się kolejna lista rozwijana. Tym razem wybierz konto reklamowe, z którego dane chcesz zbierać do BigQuery. Wciśnij Finish, aby zakończyć proces tworzenia collectora.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z