# Facebook Ads To BigQuery

# Wprowadzenie

Moduł integruje się z API Facebook Ads w celu pobrania danych o kampaniach reklamowych i zapisania ich w Google BigQuery.

# Przykład działania

  1. Konfigurujesz moduł Facebook Ads.
  2. Używasz modułu do automatycznego łączenia kosztów z danymi Google Analytics.
  3. Uruchamiasz raporty, które przedstawiają atrybuowany koszt do produktów, nawet jeżeli pochodzą one z kampanii linkujących na kategorie.
  4. Optymalizujesz kampanie na podstawie efektywności kosztowej i sprzedażowej produktów.

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Dostęp do konta reklamowego Facebook Ads

UWAGA, aby korzystać z tego modułu należy posiadać dostęp do konta reklamowego Facebook Ads.

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Facebook.

image alt text

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia tylko jedno pole.

Collect name - nazwa naszego collectora np. "Facebook Collect"

image alt text

# Autoryzacja z Facebook

Kolejnym krokiem jest autoryzacja z Facebookiem. W tym celu wciśnij przycisk i nadaj wymagane dostępy aplikacji.

image alt text

Po zakończeniu procesu autoryzacji, wyświetli się lista rozwijana, z której musisz wybrać zautoryzowane konto.

TIP

Jeśli uprzednio przeszedłeś już proces autoryzacji z Facebookiem i nie potrzebujemy większego zakresu dostępów, autoryzacja nie będzie wymagana.

image alt text

Kiedy wybierzesz konto, wyświetli się kolejna lista rozwijana. Tym razem wybierz konto reklamowe, z którego dane chcesz zbierać do BigQuery. Wciśnij Finish, aby zakończyć proces tworzenia collectora.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł Facebook jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie harmonogramu i uwzględnienie w nim naszego modułu. O tym jak to zrobić możesz przeczytać tutaj link (opens new window). Aby wykorzystać pełny potencjał WitClouda, polecamy połączenie kosztów Facebook Ads z collectorem Google Analytics lub Google Analytics 360.

Last updated: 2022-03-10T11:10:51.000Z