# Google Analytics 4 BigQuery

# Wprowadzenie

W odpowiedzi na wiele wyzwań związanych z analizą danych Google Analytics 4 w Google BigQuery, w naszej platformie powstał moduł nazwany "Google Analytics 4 BigQuery". Moduł ten rozwiązuje większość problemów z obróbką danych np. atrybucja źródeł ruchu do sesji, atrybucja źródeł ruchu do konwersji.

W celu pełnego wyjaśnienia zagadnień związanych z eksportem danych Google Analytics 4 przygotowaliśmy serię artykułów na naszym blogu:

#1 Google Analytics 4 BigQuery - dlaczego warto korzystać?
#2 Google Analytics 4 BigQuery - 9 wyzwań, które Cię zaskoczy podczas analizy danych
#3 Google Analytics 4 BigQuery - źródła ruchu, sesje, atrybucja, koszty marketingowe i gotowe dane do analiz

Moduł dostarcza tabele sesji i atrybucji w modelach tj. Google Analytics 4, Universal Analytics Cross-Device oraz Universal Analytics Device - pełne wyjaśnienie różnicy pomiędzy modelami znajduje się w 3 artykule z naszej serii tj. #3 Google Analytics 4 BigQuery - źródła ruchu, sesje, atrybucja, koszty marketingowe i gotowe dane do analiz

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie WitCloud poprzez nadanie dostępu do Google Analytics 4 API oraz tabeli wyeksportowanych danych w BigQuery
  2. Na podstawie ustalonego harmonogramu, moduł skopiuje Twoje dane historyczne i przetworzy je na tabele zdarzeń, sesji i atrybucji w różnych modelach. Dodatkowo utworzy harmonogram dla procesowania Twoich danych raz dziennie w przyszłości.
  3. Po przetworzeniu tabeli można zapoznać się z danymi w Google BigQuery, wykorzystać je do własnych analiz lub uruchomić przygotowany przez nas raport "All In One" w Looker Studio

# Schemat danych

Tabela zdarzeń - moduł dostarcza skopiowaną tabelę zdarzeń z dodatkowymi polami dotyczącymi sesji, źródeł ruchu i atrybucji

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
event_date STRING NULLABLE
user_pseudo_id STRING NULLABLE
user_id STRING NULLABLE
group_id STRING NULLABLE
event_name STRING NULLABLE
event_timestamp INTEGER NULLABLE
event_bundle_sequence_id INTEGER NULLABLE
event_previous_timestamp INTEGER NULLABLE
event_server_timestamp_offset INTEGER NULLABLE
event_value_in_usd FLOAT NULLABLE
platform STRING NULLABLE
stream_id STRING NULLABLE
user_first_touch_timestamp INTEGER NULLABLE
attribution_timespan STRING NULLABLE
event_params.key STRING NULLABLE
event_params.value.string_value STRING NULLABLE
event_params.value.int_value INTEGER NULLABLE
event_params.value.float_value FLOAT NULLABLE
event_params.value.double_value FLOAT NULLABLE
app_info.id STRING NULLABLE
app_info.version STRING NULLABLE
app_info.install_store STRING NULLABLE
app_info.firebase_app_id STRING NULLABLE
app_info.install_source STRING NULLABLE
device.category STRING NULLABLE
device.mobile_brand_name STRING NULLABLE
device.mobile_model_name STRING NULLABLE
device.mobile_marketing_name STRING NULLABLE
device.mobile_os_hardware_model STRING NULLABLE
device.operating_system STRING NULLABLE
device.operating_system_version STRING NULLABLE
device.vendor_id STRING NULLABLE
device.advertising_id STRING NULLABLE
device.language STRING NULLABLE
device.is_limited_ad_tracking STRING NULLABLE
device.time_zone_offset_seconds INTEGER NULLABLE
device.browser STRING NULLABLE
device.browser_version STRING NULLABLE
device.web_info.browser STRING NULLABLE
device.web_info.browser_version STRING NULLABLE
device.web_info.hostname STRING NULLABLE
ecommerce.total_item_quantity INTEGER NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.unique_items INTEGER NULLABLE
ecommerce.transaction_id STRING NULLABLE
items.item_id STRING NULLABLE
items.item_name STRING NULLABLE
items.item_brand STRING NULLABLE
items.item_variant STRING NULLABLE
items.item_category STRING NULLABLE
items.item_category2 STRING NULLABLE
items.item_category3 STRING NULLABLE
items.item_category4 STRING NULLABLE
items.item_category5 STRING NULLABLE
items.price_in_usd FLOAT NULLABLE
items.price FLOAT NULLABLE
items.quantity INTEGER NULLABLE
items.item_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
items.item_revenue FLOAT NULLABLE
items.item_refund_in_usd FLOAT NULLABLE
items.item_refund FLOAT NULLABLE
items.coupon STRING NULLABLE
items.affiliation STRING NULLABLE
items.location_id STRING NULLABLE
items.item_list_id STRING NULLABLE
items.item_list_name STRING NULLABLE
items.item_list_index STRING NULLABLE
items.promotion_id STRING NULLABLE
items.promotion_name STRING NULLABLE
items.creative_name STRING NULLABLE
items.creative_slot STRING NULLABLE
event_dimensions.hostname STRING NULLABLE
geo.continent STRING NULLABLE
geo.country STRING NULLABLE
geo.region STRING NULLABLE
geo.city STRING NULLABLE
geo.sub_continent STRING NULLABLE
geo.metro STRING NULLABLE
privacy_info.analytics_storage STRING NULLABLE
privacy_info.ads_storage STRING NULLABLE
privacy_info.uses_transient_token STRING NULLABLE
traffic_source.name STRING NULLABLE
traffic_source.medium STRING NULLABLE
traffic_source.source STRING NULLABLE
user_ltv.revenue FLOAT NULLABLE
user_ltv.currency STRING NULLABLE
user_properties.key STRING NULLABLE
user_properties.value.string_value STRING NULLABLE
user_properties.value.int_value INTEGER NULLABLE
user_properties.value.float_value FLOAT NULLABLE
user_properties.value.double_value FLOAT NULLABLE
user_properties.value.set_timestamp_micros INTEGER NULLABLE
wit_session_ga4.session_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.session_id_group STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.source STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.medium STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.campaign STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.term STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.content STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.page INTEGER NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.slot STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.device STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.currency STRING NULLABLE
wit_session_ga4.attribution_details STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.session_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.source STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.medium STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.campaign STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.term STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.content STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.page INTEGER NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.slot STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.device STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.traffic_source.google_ads_click_info.currency STRING NULLABLE
wit_session_ua_cross_device.attribution_details STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.session_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.source STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.medium STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.campaign STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.term STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.content STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.page INTEGER NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.slot STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.device STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.traffic_source.google_ads_click_info.currency STRING NULLABLE
wit_session_ua_device.attribution_details STRING NULLABLE

Tabele sesji - moduł dostarcza 3 tabele sesji w takim samym schemacie dla 3 modeli tj. Google Analytics 4, Universal Analytics Cross-Device oraz Universal Analytics Device

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Mode Type
date DATE NULLABLE
session_id STRING NULLABLE
user_pseudo_id STRING NULLABLE
session_start_time INTEGER NULLABLE
landing_page STRING NULLABLE
stream_id STRING NULLABLE
platform STRING NULLABLE
totals.event INTEGER NULLABLE
totals.page_view INTEGER NULLABLE
totals.unique_page_view INTEGER NULLABLE
totals.screen_view INTEGER NULLABLE
totals.unique_screen_view INTEGER NULLABLE
totals.engagement INTEGER NULLABLE
totals.engagement_time_seconds FLOAT NULLABLE
totals.visit_duration INTEGER NULLABLE
totals.first_visit INTEGER NULLABLE
totals.view_item INTEGER NULLABLE
totals.add_to_cart INTEGER NULLABLE
totals.begin_checkout INTEGER NULLABLE
totals.add_shipping_info INTEGER NULLABLE
totals.add_payment_info INTEGER NULLABLE
totals.purchase INTEGER NULLABLE
totals.purchase_revenue_in_property_currency FLOAT NULLABLE
totals.shipping_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
totals.tax_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
totals.refund_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
totals.event_count STRING NULLABLE
totals.event_value STRING NULLABLE
acq_traffic_source.name STRING NULLABLE
acq_traffic_source.medium STRING NULLABLE
acq_traffic_source.source STRING NULLABLE
wit_session_ga4.session_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.session_id_group STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.source STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.medium STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.campaign STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.term STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.content STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.external_customer_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.account_descriptive_name STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.campaign_name STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_group_name STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.creative_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.gclid STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.user_list_id STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type1 STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.ad_network_type2 STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.criteria_parameters STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.keyword_match_type STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.page INTEGER NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.slot STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.device STRING NULLABLE
wit_session_ga4.traffic_source.google_ads_click_info.currency STRING NULLABLE
wit_session_ga4.attribution_details STRING NULLABLE
device.category STRING NULLABLE
device.mobile_brand_name STRING NULLABLE
device.mobile_model_name STRING NULLABLE
device.mobile_marketing_name STRING NULLABLE
device.mobile_os_hardware_model STRING NULLABLE
device.operating_system STRING NULLABLE
device.operating_system_version STRING NULLABLE
device.vendor_id STRING NULLABLE
device.advertising_id STRING NULLABLE
device.language STRING NULLABLE
device.is_limited_ad_tracking STRING NULLABLE
device.time_zone_offset_seconds INTEGER NULLABLE
device.browser STRING NULLABLE
device.browser_version STRING NULLABLE
device.web_info.browser STRING NULLABLE
device.web_info.browser_version STRING NULLABLE
device.web_info.hostname STRING NULLABLE
geo.continent STRING NULLABLE
geo.country STRING NULLABLE
geo.region STRING NULLABLE
geo.city STRING NULLABLE
geo.sub_continent STRING NULLABLE
geo.metro STRING NULLABLE
app_info.id STRING NULLABLE
app_info.version STRING NULLABLE
app_info.install_store STRING NULLABLE
app_info.firebase_app_id STRING NULLABLE
app_info.install_source STRING NULLABLE
ecommerce.transaction_id STRING NULLABLE
ecommerce.currency STRING NULLABLE
ecommerce.total_item_quantity INTEGER NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.unique_items INTEGER NULLABLE
ecommerce.items.item_id STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_name STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_brand STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_variant STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category2 STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category3 STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category4 STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category5 STRING NULLABLE
ecommerce.items.price_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.price_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.price FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.quantity INTEGER NULLABLE
ecommerce.items.item_revenue_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_revenue FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_refund_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_refund_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_refund FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.coupon STRING NULLABLE
ecommerce.items.affiliation STRING NULLABLE

Tabele atrybucji - moduł dostarcza 3 tabele atrybucji w takim samym schemacie dla 3 modeli tj. Google Analytics 4, Universal Analytics Cross-Device oraz Universal Analytics Device

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field Name Type Mode
date DATE NULLABLE
session_id STRING NULLABLE
journey_id STRING NULLABLE
attribution_timespan STRING NULLABLE
event_date STRING NULLABLE
conversion_time_micros INTEGER NULLABLE
conversion_time TIMESTAMP NULLABLE
session_path_timestamp TIMESTAMP NULLABLE
session_path_days_from_conversion INTEGER NULLABLE
user_pseudo_id STRING NULLABLE
event_name STRING NULLABLE
event_value FLOAT NULLABLE
path_length INTEGER NULLABLE
path_length_days INTEGER NULLABLE
path_step_number_reverse INTEGER NULLABLE
path_step_number INTEGER NULLABLE
session_path_traffic_source.source STRING NULLABLE
session_path_traffic_source.medium STRING NULLABLE
session_path_traffic_source.campaign STRING NULLABLE
session_path_traffic_source.campaign_id STRING NULLABLE
session_path_traffic_source.gclid STRING NULLABLE
attribution_score.first_click INTEGER NULLABLE
attribution_score.last_click INTEGER NULLABLE
attribution_score.linear FLOAT NULLABLE
attribution_score.position_based FLOAT NULLABLE
attribution_score.timedecay FLOAT NULLABLE
ecommerce.transaction_id STRING NULLABLE
ecommerce.currency STRING NULLABLE
ecommerce.total_item_quantity INTEGER NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.purchase_revenue FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.refund_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.shipping_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.tax_value FLOAT NULLABLE
ecommerce.unique_items INTEGER NULLABLE
ecommerce.items.item_id STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_name STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_brand STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_variant STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category2 STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category3 STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category4 STRING NULLABLE
ecommerce.items.item_category5 STRING NULLABLE
ecommerce.items.price_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.price_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.price FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.quantity INTEGER NULLABLE
ecommerce.items.item_revenue_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_revenue FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_refund_in_property_currency FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_refund_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.item_refund FLOAT NULLABLE
ecommerce.items.coupon STRING NULLABLE
ecommerce.items.affiliation STRING NULLABLE
google_ads_click_info.external_customer_id STRING NULLABLE
google_ads_click_info.account_descriptive_name STRING NULLABLE
google_ads_click_info.campaign_id STRING NULLABLE
google_ads_click_info.campaign_name STRING NULLABLE
google_ads_click_info.ad_group_id STRING NULLABLE
google_ads_click_info.ad_group_name STRING NULLABLE
google_ads_click_info.creative_id STRING NULLABLE
google_ads_click_info.criteria_id STRING NULLABLE
google_ads_click_info.gclid STRING NULLABLE
google_ads_click_info.user_list_id STRING NULLABLE
google_ads_click_info.ad_network_type1 STRING NULLABLE
google_ads_click_info.ad_network_type2 STRING NULLABLE
google_ads_click_info.criteria_parameters STRING NULLABLE
google_ads_click_info.keyword_match_type STRING NULLABLE
google_ads_click_info.page INTEGER NULLABLE
google_ads_click_info.slot STRING NULLABLE
google_ads_click_info.device STRING NULLABLE
google_ads_click_info.currency STRING NULLABLE

Tabela konwersji - w tej tabeli znajdują się nazwy zdarzeń oznaczonych w Google Analytics 4 jako konwersja

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field Name Type Mode
name STRING NULLABLE
eventName STRING NULLABLE
streamId INTEGER NULLABLE
createTime TIMESTAMP NULLABLE
propertyId INTEGER NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Pamiętaj o konfigruacji Google Ads

Jeżeli chcesz połączyć dane o kampaniach Google Ads z modułem Google Analytics 4 BigQuery (mocno rekomendowana opcja), sugerujemy najpierw skonfigurować moduł Google Ads - link. Jeżeli ta integracja nie zostanie włączona, nie będzie możliwa szczegóła analiza kampanii.

Wymagany dostęp do wyeksportowanych danych w BigQuery przez Google Analytics 4 oraz do usługi Google Analytics 4

W celu skorzystania z tego moduły należy posiadać dostęp do tabeli zdarzeń zrzucanej do BigQuery przez Google Analytics 4, oraz do usługi w samym Google Analytics. WitCloud działa na kopii tabel Google Analytics więc konieczne jest nadanie platformie stosownych uprawnień. Rozwiń poniższe sekcje żeby dowiedzieć się jak to zrobić.

Skopiuj Service Account projektu WitCloud

W menu po lewej stronie wybierz "Settings" a następnie "Projects" (1). Z listy projektów wybierz właściwy a następnie rozwiń szczegóły klikając w ikonkę koła zębatego (2).

image alt text

W widoku szczegółów dostępna jest informacja o adresie Service Account - technicznym adresie email projektu, używanym do autoryzacji użytkownika WitClouda w serwisach Google. Klikając ikonkę skopiujesz adres do schowka.

image alt text

Nadaj dostęp do tabeli Google Analytics 4 w BigQuery poprzez Service Account

W celu udostępnienia danych Google Analytics 4 należy wejść do BigQuery, w menu z lewej strony wyszukać właściwy dataset po czym wybrać w opcję “share dataset”.

image alt text

Następnie należy na adres email wygenerowany przez WitCloud (Service Account) nadać następujące role: BigQuery Data Editor (Edytujący dane BigQuery), BigQuery User (Użytkownik BigQuery)

image alt text

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Google Analytics 4 BigQuery.

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia:

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Campaign Timeout - limit czasu kampanii określa, jak długo dana kampania lub źródło ruchu ma być powiązane z danym użytkownikiem przy obliczaniu atrybucji dla sesji i konwersji. W przypadku Google Analytics 4 domyślny czas wynosi 90 dni, w przypadku Google Analytics Universal będzie to 180 dni. Warto pamiętać, że większy limit czasu kampanii wpłynie na procesowanie większej liczby informacji w Google BigQuery. Użytkownicy platformy WitCloud, w zależności od rodzaju biznesu ustawiają w tym miejscu najczęściej od 30 do 90 dni.

W ustawieniach zaawansowanych możemy ustawić:

Connect Google Ads Accounts - czyli połączenie danych o kampaniach z Google Ads. Po utworzeniu modułu Google Ads w panelu WitCloud, nazwa tego modułu powinna pojawić się do wyboru z listy.

Attribution - Time Decay (days) - ustawienia dla modelu atrybucji Time Decay. Sposób działania: przypisuje większy udział dla źródeł ruchu, które miały miejsce bliżej czasu konwersji. Kredyt jest dystrybuowany przy użyciu 7-dniowego okresu półtrwania. Oznacza to, że interakcje źródła ruchu na 8 dni przed konwersją uzyskuje o połowę mniejszy udział niż interakcja z reklamą na 1 dzień przed konwersją.

Attribution - Position Based - ustawienia dla modelu atrybucji działającego na podstawie pozycji. Według domyślnych ustawień pierwsze i ostatnie źródło ruchu występujące na ścieżce użytkownika otrzyma po 40% wartości konwersji. Pozostałe 20% wartości konwersji rozkłada się na źródła ruchu znajdujące się w środku ścieżki konwersji.

image alt text

# Autoryzacja z Google Analytics

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do usługi Google Analytics. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane oraz ustawienia niezbędne do działnia modułu.

image alt text

# Konfiguracja połączenia z Google BigQuery

W tym kroku musimy skonfigurować połączenie z wybranym zestawem danych znajdującym się w Google BigQuery.

Pamiętaj o nadaniu dostępu do Twoich danych w BigQuery

Autoryzacja z Google BigQuery jest realizowana poprzez nadanie dostępów dla Service Account. Ten krok został opisany w sekcji "Zanim zaczniesz". Jeśli pominąłeś ten krok koniecznie wykonaj to teraz, inaczej nie będzie możliwe skonfigurowanie modułu.

W przypadku poprawnej autoryzacji w BigQuery, po naciśnięciu przycisku "Refresh" będzie możliwość wybrania Projektu, Datasetu BigQuery oraz Tabeli, w której znajdują się dane Google Analytics 4.

image alt text

# Ustawienie pobierania danych historycznych

Ostatnim krokiem jest ustalenie za ile dni wstecz mamy przeprocesować dane - ustawienie to jest to zależne od daty uruchomienia eksportu danych w Google Analytics 4. Na początku rekomendujemy przeprocesowanie mniejsze liczby dni. Po sprawdzeniu danych w BigQuery lub raportach nie będzie problemu, aby dociągnąć resztę danych historycznych - służy do tego nasz moduł Workflow opisany tutaj.

# Rekomendowane dalsze kroki - raportowanie All In One

Moduł Google Analytics 4 BigQuery został uwzględniony w raportowaniu "All In One", o którym więcej można przeczytać tutaj. Jest to gotowy do utworzenia raport zbierający wszystkie dane pobrane przez WitCloud w jednym miejscu wraz z wizualizacją w Data Studio.

Last updated: 2023-01-10T15:23:48.000Z