# Google Analytics 4 (Web + App)

# Wprowadzenie

Moduł kopiuje oraz przetwarza dane z Google Analytics 4 (Web + App) zbierane w BigQuery. W tabeli pojawiają się nowe kolumny, które znacznie ułatwiają pracę na danych GA4. Po skonfigurowaniu modułu mamy możliwość aktywowania wszystkich innych procesów w WitCloud, które są kompatybilne z Analytics 4. Pozwala to na bardziej zaawansowane analizy oraz na dołączenie dodatkowych danych o kosztach mediowych lub biznesowych.

# Przykład działania

  1. Konfigurjemy moduł w platformie (wskazujemy miejsce w którym zbierają się eventy w BigQuery).
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą kopiowane w całości, dodatkowo zostaną dostawione nowe pola pozwalające na import danych biznesowych i mediowych
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych, importu danych lub atrybucji, które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Docelowa tabela Google Analytics 4jest bardzo obszerna, zawiera kilkaset metryk i wymiarów. Na zielono zostały zaznaczone pola, które zostaną wzbogacone w stosunku do standardowej tabeli eksportowanej przez Google Analytics.

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
session_id STRING NULLABLE
session_number INTEGER NULLABLE
event_name STRING NULLABLE
event_date STRING NULLABLE
event_number INTEGER NULLABLE
event_timestamp INTEGER NULLABLE
hour INTEGER NULLABLE
minute INTEGER NULLABLE
is_entrance BOOLEAN NULLABLE
is_exit BOOLEAN NULLABLE
event_params RECORD REPEATED
event_params. key STRING NULLABLE
event_params. value RECORD NULLABLE
event_params.value. string_value STRING NULLABLE
event_params.value. int_value INTEGER NULLABLE
event_params.value. float_value FLOAT NULLABLE
event_params.value. double_value FLOAT NULLABLE
event_previous_timestamp INTEGER NULLABLE
event_value_in_usd FLOAT NULLABLE
event_bundle_sequence_id INTEGER NULLABLE
event_server_timestamp_offset INTEGER NULLABLE
user_id STRING NULLABLE
user_pseudo_id STRING NULLABLE
wit_user_id STRING NULLABLE
user_properties RECORD REPEATED
user_properties. key STRING NULLABLE
user_properties. value RECORD NULLABLE
user_properties.value. string_value STRING NULLABLE
user_properties.value. int_value INTEGER NULLABLE
user_properties.value. float_value FLOAT NULLABLE
user_properties.value. double_value FLOAT NULLABLE
user_properties.value. set_timestamp_micros INTEGER NULLABLE
user_first_touch_timestamp INTEGER NULLABLE
user_ltv RECORD NULLABLE
user_ltv. revenue FLOAT NULLABLE
user_ltv. currency STRING NULLABLE
page RECORD NULLABLE
page. hostname STRING NULLABLE
page. referrer STRING NULLABLE
page. title STRING NULLABLE
page. search_keyword STRING NULLABLE
page. path STRING NULLABLE
page. path_level_1 STRING NULLABLE
page. path_level_2 STRING NULLABLE
page. path_level_3 STRING NULLABLE
page. path_level_4 STRING NULLABLE
page. path_level_5 STRING NULLABLE
device RECORD NULLABLE
device. category STRING NULLABLE
device. mobile_brand_name STRING NULLABLE
device. mobile_model_name STRING NULLABLE
device. mobile_marketing_name STRING NULLABLE
device. mobile_os_hardware_model STRING NULLABLE
device. operating_system STRING NULLABLE
device. operating_system_version STRING NULLABLE
device. vendor_id STRING NULLABLE
device. advertising_id STRING NULLABLE
device. language STRING NULLABLE
device. is_limited_ad_tracking STRING NULLABLE
device. time_zone_offset_seconds INTEGER NULLABLE
device. browser STRING NULLABLE
device. browser_version STRING NULLABLE
device. web_info RECORD NULLABLE
device.web_info. browser STRING NULLABLE
device.web_info. browser_version STRING NULLABLE
device.web_info. hostname STRING NULLABLE
geo RECORD NULLABLE
geo. continent STRING NULLABLE
geo. country STRING NULLABLE
geo. region STRING NULLABLE
geo. city STRING NULLABLE
geo. sub_continent STRING NULLABLE
geo. metro STRING NULLABLE
app_info RECORD NULLABLE
app_info. id STRING NULLABLE
app_info. version STRING NULLABLE
app_info. install_store STRING NULLABLE
app_info. firebase_app_id STRING NULLABLE
app_info. install_source STRING NULLABLE
traffic_source RECORD NULLABLE
traffic_source. source STRING NULLABLE
traffic_source. medium STRING NULLABLE
traffic_source. name STRING NULLABLE
traffic_source. content STRING NULLABLE
traffic_source. keyword STRING NULLABLE
traffic_source. start_page STRING NULLABLE
traffic_source. ad_cost FLOAT NULLABLE
traffic_source. impressions FLOAT NULLABLE
traffic_source. clicks FLOAT NULLABLE
traffic_source. account_id STRING NULLABLE
traffic_source. campaign_id STRING NULLABLE
traffic_source. adgroup_id STRING NULLABLE
traffic_source. ad_id STRING NULLABLE
traffic_source. criteria_id STRING NULLABLE
traffic_source. click_id STRING NULLABLE
traffic_source. user_list_id STRING NULLABLE
traffic_source. adnetwork_type STRING NULLABLE
stream_id STRING NULLABLE
platform STRING NULLABLE
event_dimensions RECORD NULLABLE
event_dimensions. hostname STRING NULLABLE
ecommerce RECORD NULLABLE
ecommerce. transaction_id STRING NULLABLE
ecommerce. total_item_quantity INTEGER NULLABLE
ecommerce. purchase_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce. purchase_revenue FLOAT NULLABLE
ecommerce. refund_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce. refund_value FLOAT NULLABLE
ecommerce. shipping_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce. shipping_value FLOAT NULLABLE
ecommerce. tax_value_in_usd FLOAT NULLABLE
ecommerce. tax_value FLOAT NULLABLE
ecommerce. unique_items INTEGER NULLABLE
items RECORD REPEATED
items. item_id STRING NULLABLE
items. item_name STRING NULLABLE
items. item_brand STRING NULLABLE
items. item_variant STRING NULLABLE
items. item_category STRING NULLABLE
items. item_category2 STRING NULLABLE
items. item_category3 STRING NULLABLE
items. item_category4 STRING NULLABLE
items. item_category5 STRING NULLABLE
items. price_in_usd FLOAT NULLABLE
items. price FLOAT NULLABLE
items. quantity INTEGER NULLABLE
items. item_revenue_in_usd FLOAT NULLABLE
items. item_revenue FLOAT NULLABLE
items. item_refund_in_usd FLOAT NULLABLE
items. item_refund FLOAT NULLABLE
items. coupon STRING NULLABLE
items. affiliation STRING NULLABLE
items. location_id STRING NULLABLE
items. item_list_id STRING NULLABLE
items. item_list_name STRING NULLABLE
items. item_list_index STRING NULLABLE
items. promotion_id STRING NULLABLE
items. promotion_name STRING NULLABLE
items. creative_name STRING NULLABLE
items. creative_slot STRING NULLABLE
items. crm_metrics RECORD REPEATED
items.crm_metrics. index STRING NULLABLE
items.crm_metrics. value FLOAT NULLABLE
items. crm_dimensions RECORD REPEATED
items.crm_dimensions. index STRING NULLABLE
items.crm_dimensions. value STRING NULLABLE
crm_metrics RECORD REPEATED
crm_metrics. index STRING NULLABLE
crm_metrics. value FLOAT NULLABLE
crm_dimensions RECORD REPEATED
crm_dimensions. index STRING NULLABLE
crm_dimensions. value STRING NULLABLE
custom_goals RECORD REPEATED
custom_goals. index STRING NULLABLE
custom_goals. value FLOAT NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Wymagany dostęp do tabeli Google Analytics 360

W celu skorzystania z tego modułu należy posiadać dostęp do tabeli eventów zrzucanej do BigQuery przez Google Analytics 4.

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Google Analytics 4

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Referral exclusion list - Lista wykluczeń witryn odsyłających. Ruch przychodzący z tych stron jest traktowany jako ruch bezpośredni.

image alt text

W drugim kroku wskazujemy tabelę w której znajdują się dane zrzucane przez Google Analytics 4. Po naciśnięciu przycisku create konfiguracja modułu zostanie utworzona.

Jeśli dane znajdują się na innym projekcie niż ten, który został zsynchronizowany z WitCloud, w polu Google Cloud Project znajduje się opcja Custom projectId.

Opcja ta zadziała jeśli zestaw danych zostanie udostępniony dla konta usługi WitCloud na poziomie IAM lub BigQuery.

WARNING

Z listy wybieramy tabelę events_YYYYMMDD, tabela intraday jest obsługiwana automatycznie przez WitCloud.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z