# Google Analytics (Universal) - backup Google BigQuery

# Wprowadzenie

Firma Google ogłosiła koniec popularnego narzędzia Google Analytics Universal - usługa ta w wersji darmowej nie zbiera danych od 1 lipca 2023 roku. W przyszłości będzie bezpowrotnie odebrany dostęp do panelu tej wersji, co oznacza brak dostępu do wcześniej zebranych danych historycznych. Jeżeli nie chcemy stracić dostępu do swoich danych, powinniśmy jak najszybciej wykonać kopię zapasową danych (back-up) i zapisać je w bezpiecznym miejscu np. Google BigQuery. Ten moduł pozwala na wykonanie kopii zapasowej danych historycznych z Google Analytics Universal.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platfomie WitCloud
  2. Wybrane dane w konfiguracji pobiorą się automatycznie za wybrany okres do Google BigQuery
  3. W chwili gdy posiadamy dane w Google BigQuery możemy je wizualizować w dowolnym miejscu np. w Looker Studio

# Schemat danych

Moduł ten pozwala na wybranie schematu danych e-commerce (predefiniowane rodzaje raportów i tabel) lub zdefiniowanie własnej niestandardowej tabeli w oparciu o metryki i wymiary dostępne w Google Analytics API. Dane są pobierane dzień po dniu i zapisywane do dziennych partycji w Google BigQuery - dlatego też nie trzeba wybierać pola "date" podczas definicji schematu danych.

Schemat predefiniowanych danych e-commerce:

ga_backup_source_medium_ Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
field name mode type
transactionRevenue NULLABLE FLOAT
sessionDuration NULLABLE FLOAT
hits NULLABLE INTEGER
pageviews NULLABLE INTEGER
newUsers NULLABLE INTEGER
page NULLABLE STRING
campaign NULLABLE STRING
hostname NULLABLE STRING
bounces NULLABLE INTEGER
deviceCategory NULLABLE STRING
sessions NULLABLE INTEGER
keyword NULLABLE STRING
transactions NULLABLE INTEGER
adContent NULLABLE STRING
medium NULLABLE STRING
users NULLABLE INTEGER
adwordsCampaignId NULLABLE STRING
source NULLABLE STRING
ga_backup_transactions_ Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
field name mode type
transactionShipping NULLABLE FLOAT
transactionTax NULLABLE FLOAT
page NULLABLE STRING
hostname NULLABLE STRING
campaign NULLABLE STRING
medium NULLABLE STRING
transactionRevenue NULLABLE FLOAT
transactionId NULLABLE STRING
deviceCategory NULLABLE STRING
adwordsCampaignId NULLABLE STRING
source NULLABLE STRING
ga_backup_products_ Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
field name mode type
productRevenue NULLABLE FLOAT
productQuantity NULLABLE INTEGER
productVariant NULLABLE STRING
v2ProductCategory NULLABLE STRING
v2ProductName NULLABLE STRING
productSKU NULLABLE STRING
transactionId NULLABLE STRING

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Collect", następnie naciśnij przycisk “Add new Data Collect”

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybierz Google Analytics.

image alt text

# Autoryzacja z Google Analytics

W pierwszym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do naszej usługi Google Analytics.

Aby to zrobić nacisnij przycisk Sign in with Google. Po prawidłowej autoryzacji z listy wybierz konto, usługę oraz widok Google Analytics i nacisnik przycisk Next.

image alt text

# Wybieramy interesujące nas metryki i wymiary

W drugim kroku podajemy nazwe konfiguracji modułu oraz wybieramy typ danych, który nas interesuje. Mogą to być predefiniowane dane e-commerce lub dane niestandardowe (samodzielnie wybieramy metryki i wymiary, które nas interesują).

Moduł obsługuje metryki i wymiary dostępne w API Google Analytics: link (opens new window)

Dla zaawansowanych potrzeb, podczas konfiguracji modułu niestandardowego możemy również zastosować segment lub filtr na danych.

image alt text

# Ustawiamy zakres pobierania danych historycznych

W ostatnim kroku ustalamy za ile dni wstecz mają zostać pobrane nasze dane.

image alt text

W domyślnym widoku konfiguracji możemy zdefiniować maksymalnie 730 dni wstecz od dzisiejszej daty - jeżeli zależy Ci na skonfigurowaniu większego zakresu dat, będzie to możliwe w sekcji "Workflow" po zakończeniu pobierania wybranych danych.

# Czekamy na wykonanie zadania

Po zakończeniu konfiguracji zostanie zlecone zadanie pobrania danych historycznych z Google Analytics - zostaną one zapisane w Google BigQuery na Twoim projekcie Google Cloud Platform. Przebieg pobierania danych można monitorować w sekcji - Workflow -> Auto-Generated. Tam szukamy workflow z dopiskiem "Historical".

image alt text

Last updated: 2023-06-20T21:03:15.000Z