# Lead Ads To Sendgrid / GetResponse

Ten moduł nie jest już wspierany

# Wprowadzenie

Moduł ten pozwala na automatyczne zbieranie leadów z platformy Facebook Ads pochodzących z reklam oraz natychmiastowe przesyłanie ich do zewnętrznych systemów mailingowych. Moduł pozwala również na tworzenie nowych grup odbiorców pochodzących z reklam leadowych bezpośrednio z panelu WitCloud.

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Dostępne integracje

Na chwilę obecną jest możliwa integracja tylko dla systemów Sendgrid i Getresponse

# Rozpocznij tworzenie modułu

Aby aktywować funkcje modułu należy się zalogować do panelu WitCloud oraz przejść do zakładki Collect w menu po lewej stronie oraz kliknąć w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

W nowym rozwiniętym menu w zależności do jakiego systemu mailingowego chcemy eksportować dane mamy do wyboru 2 opcje: dla Sendgrid i dla Getresponse:

image alt text

# Początkowe ustawienia

  1. W nowo powstałym menu wpisujemy nazwę

image alt text

  1. Ustawienie API Key

image alt text

UWAGA

Dla obydwu systemów potrzeba skopiować API key z interface systemów mailingowych. Poniżej przedstawiono jak to zrobić dla Getresponse i Sendgrid.

# API key dla Getresponse

Klikamy Integracje & API

image alt text

Kopiujemy do schowka nasze API Key

image alt text

# API Key dla Sendgrid

Z menu po lewej przechodzimy do sekcji ustawień

image alt text

Klikamy API Keys

image alt text

# Autoryzacja z Facebookiem i konfiguracja formularzy

Dalsza część

  1. Autoryzujemy się za pomocą Facebooka lub wybieramy konto oraz wybieramy Fanpage, który nas interesuje.

image alt text

  1. W polu Direct Leads Wybieramy formularz, który utworzyliśmy na platformie i wybieramy listę na którą bezpośrednio mają się kierować leady z formularzy. Można też utworzyć listę bezpośrednio z poziomu WitCloud.

  2. Klikamy Create i gotowe! Teraz wszystko robi się samo. Za każdym razem jak ktoś wypełni formularz, aplikacja dostanie informacje i prześle te dane do systemu mailingowego.

Last updated: 2023-06-20T16:11:25.000Z