# Shoplo

# Wprowadzenie

Moduł shoplo pozwala na automatyczne zbieranie danych na temat transakcji oraz produktów Twojego sklepu.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do sklepu Shoplo
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawią się dwie tabele:

  1. shoplo_orders
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
created_at TIMESTAMP NULLABLE
delivery_name STRING NULLABLE
delivery_price FLOAT NULLABLE
discount_code STRING NULLABLE
discount_on_value STRING NULLABLE
discount_type STRING NULLABLE
discount_value FLOAT NULLABLE
discount_apply_once BOOLEAN NULLABLE
id STRING NULLABLE
uuid STRING NULLABLE
landing_site STRING NULLABLE
order_date TIMESTAMP NULLABLE
order_number STRING NULLABLE
order_status STRING NULLABLE
payment STRING NULLABLE
payment_date TIMESTAMP NULLABLE
payment_name STRING NULLABLE
payment_status STRING NULLABLE
fulfillment_status STRING NULLABLE
price FLOAT NULLABLE
price_after_discount FLOAT NULLABLE
cancelled_at TIMESTAMP NULLABLE
cancel_reason STRING NULLABLE
referring_site STRING NULLABLE
require_shipping BOOLEAN NULLABLE
notes STRING NULLABLE
updated_at TIMESTAMP NULLABLE
user_agent STRING NULLABLE
user_key STRING NULLABLE
weight FLOAT NULLABLE
status STRING NULLABLE
shipping_id STRING NULLABLE
shipping_address RECORD NULLABLE
shipping_address.company STRING NULLABLE
shipping_address.phone STRING NULLABLE
shipping_address.zip_code STRING NULLABLE
shipping_address.city STRING NULLABLE
shipping_address.region STRING NULLABLE
shipping_address.country STRING NULLABLE
shipping_address.country_code STRING NULLABLE
shipping_address.latitude FLOAT NULLABLE
shipping_address.longitude FLOAT NULLABLE
billing_address RECORD NULLABLE
billing_address.phone STRING NULLABLE
billing_address.zip_code STRING NULLABLE
billing_address.city STRING NULLABLE
billing_address.region STRING NULLABLE
billing_address.country STRING NULLABLE
billing_address.country_code STRING NULLABLE
billing_address.tax_id STRING NULLABLE
billing_address.latitude FLOAT NULLABLE
billing_address.longitude FLOAT NULLABLE
fulfillments RECORD NULLABLE
fulfillments.id STRING NULLABLE
fulfillments.order_id STRING NULLABLE
fulfillments.status STRING NULLABLE
fulfillments.tracking_company STRING NULLABLE
fulfillments.tracking_number STRING NULLABLE
fulfillments.tracking_url STRING NULLABLE
fulfillments.inpost_machine STRING NULLABLE
fulfillments.cac_point STRING NULLABLE
fulfillments.created_at TIMESTAMP NULLABLE
fulfillments.updated_at TIMESTAMP NULLABLE
order_items RECORD REPEATED
order_items.id STRING NULLABLE
order_items.uuid STRING NULLABLE
order_items.name STRING NULLABLE
order_items.price FLOAT NULLABLE
order_items.product_id STRING NULLABLE
order_items.promotion RECORD REPEATED
order_items.promotion.title STRING NULLABLE
order_items.promotion.amount FLOAT NULLABLE
order_items.promotion.type STRING NULLABLE
order_items.properties RECORD REPEATED
order_items.properties.type STRING NULLABLE
order_items.properties.value STRING NULLABLE
order_items.quantity INTEGER NULLABLE
order_items.require_shipping BOOLEAN NULLABLE
order_items.sku STRING NULLABLE
order_items.barcode STRING NULLABLE
order_items.tax FLOAT NULLABLE
order_items.tax_type STRING NULLABLE
order_items.title STRING NULLABLE
order_items.variant_id STRING NULLABLE
order_items.weight FLOAT NULLABLE
customer RECORD NULLABLE
customer.id STRING NULLABLE
customer.uuid STRING NULLABLE
customer.email STRING NULLABLE
customer.orders_count INTEGER NULLABLE
customer.orders_price_sum FLOAT NULLABLE
customer.accept_newsletter BOOLEAN NULLABLE
customer.created_at TIMESTAMP NULLABLE
customer.updated_at TIMESTAMP NULLABLE
  1. shoplo_products
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id STRING NULLABLE
uuid STRING NULLABLE
name STRING NULLABLE
url STRING NULLABLE
description STRING NULLABLE
short_description STRING NULLABLE
require_shipping BOOLEAN NULLABLE
availability BOOLEAN NULLABLE
tax FLOAT NULLABLE
tax_type STRING NULLABLE
price_min FLOAT NULLABLE
price_max FLOAT NULLABLE
buy_if_empty BOOLEAN NULLABLE
promotion_id STRING NULLABLE
width FLOAT NULLABLE
height FLOAT NULLABLE
depth FLOAT NULLABLE
diameter FLOAT NULLABLE
thumbnail STRING NULLABLE
created_at TIMESTAMP NULLABLE
updated_at TIMESTAMP NULLABLE
images RECORD REPEATED
images.id INTEGER NULLABLE
images.uuid STRING NULLABLE
images.position INTEGER NULLABLE
images.product_id INTEGER NULLABLE
images.created_at TIMESTAMP NULLABLE
images.updated_at TIMESTAMP NULLABLE
images.ext STRING NULLABLE
images.title STRING NULLABLE
images.src STRING NULLABLE
vendor STRING NULLABLE
metadata RECORD NULLABLE
metadata.meta_title STRING NULLABLE
metadata.meta_description STRING NULLABLE
metadata.meta_keywords STRING NULLABLE
variants RECORD REPEATED
variants.id STRING NULLABLE
variants.uuid STRING NULLABLE
variants.product_id STRING NULLABLE
variants.sku STRING NULLABLE
variants.property_name_1 STRING NULLABLE
variants.property_name_2 STRING NULLABLE
variants.property_name_3 STRING NULLABLE
variants.price FLOAT NULLABLE
variants.price_regular FLOAT NULLABLE
variants.quantity INTEGER NULLABLE
variants.weight FLOAT NULLABLE
variants.add_to_magazine BOOLEAN NULLABLE
variants.magazine_group STRING NULLABLE
variants.buy_if_empty BOOLEAN NULLABLE
variants.thumbnail STRING NULLABLE
variants.availability BOOLEAN NULLABLE
variants.availability_description STRING NULLABLE
variants.availability_type STRING NULLABLE
variants.barcode INTEGER NULLABLE
variants.created_at TIMESTAMP NULLABLE
variants.updated_at TIMESTAMP NULLABLE
variants.title STRING NULLABLE
variants.position INTEGER NULLABLE
categories RECORD REPEATED
categories.id STRING NULLABLE
categories.uuid STRING NULLABLE
categories.parent STRING NULLABLE
categories.title STRING NULLABLE
categories.tree STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do sklepu Shoplo

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Collect", następnie kliknij w przycisk “Add new data collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy "Shoplo"

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia tylko jedno pole.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Shoplo

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do Shoplo. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk "Authorize Shoplo"

image alt text

Wypełnij formularz logowania Shoplo.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz swoje konto z listy i kliknij przycisk Finish

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł Shoplo jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie harmonogramu i uwzględnienie w nim naszego modułu. O tym jak to zrobić możesz przeczytać tutaj link (opens new window)

Last updated: 4/15/2021, 12:30:11 PM