# WitCloud Stream

Ten moduł nie jest już wspierany

# Wprowadzenie

Moduł daje nam dostęp do surowych danych zbieranych przez Google Analytics (Universal). Po prawidłowym skonfigurowaniu dane z wybranej usługi Google Analytics pojawią się w BigQuery. Pozwala to na bardziej zaawansowane analizy, na dołączenie dodatkowych danych o kosztach mediowych lub biznesowych. Dane zaczną się zbierać od momentu implementacji kodu trackingowego WitCloud, oraz będą przetwarzane bez próbkowania w czasie rzeczywistym.

# Przykład działania

 1. Konfigurjemy moduł w platformie i implementujemy otrzymany kod na stronie internetowej, na której mamy zainstalowany kod Google Analytics.
 2. Po wdrożeniu kodu wszystkie hity wysyłane do Google Analytics(Universal) będą kopiowane i przesyłane do Google BigQuery.
 3. W narzędziu WitCloud uruchamiamy moduł, który przetworzy hity na sesje i przypisze odpowiednie źródła ruchu zgodnie z metodologią Google Analytics.
 4. Przetworzone dane będą dostępne w zbiorze danych na Twoim projekcie w Google BigQuery
 5. Po przetworzeniu sesji można skorzystać z innych modułów raportowych, importu danych lub atrybucji, które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Docelowa tabela Google Analytics jest bardzo obszerna, zawiera kilkaset metryk i wymiarów. Na zielono zostały zaznaczone pola, które zostaną wzbogacone w stosunku do standardowej tabeli eksportowanej przez Google Analytics.

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
sessionId STRING NULLABLE
visitId INTEGER NULLABLE
visitorId INTEGER NULLABLE
visitNumber INTEGER NULLABLE
visitStartTime INTEGER NULLABLE
date STRING NULLABLE
userid STRING NULLABLE
fullVisitorId STRING NULLABLE
clientId STRING NULLABLE
channelGrouping STRING NULLABLE
socialEngagementType STRING NULLABLE
totals RECORD NULLABLE
totals. visits INTEGER NULLABLE
totals. hits INTEGER NULLABLE
totals. pageviews INTEGER NULLABLE
totals. timeOnSite INTEGER NULLABLE
totals. timeOnSiteNoInteraction INTEGER NULLABLE
totals. bounces INTEGER NULLABLE
totals. transactions INTEGER NULLABLE
totals. transactionRevenue FLOAT NULLABLE
totals. newVisits INTEGER NULLABLE
totals. screenviews INTEGER NULLABLE
totals. uniqueScreenviews INTEGER NULLABLE
totals. timeOnScreen INTEGER NULLABLE
totals. totalTransactionRevenue FLOAT NULLABLE
totals. sessionQualityDim INTEGER NULLABLE
trafficSource RECORD NULLABLE
trafficSource. referralPath STRING NULLABLE
trafficSource. source STRING NULLABLE
trafficSource. medium STRING NULLABLE
trafficSource. campaign STRING NULLABLE
trafficSource. adContent STRING NULLABLE
trafficSource. keyword STRING NULLABLE
trafficSource. dclid STRING NULLABLE
trafficSource. adId STRING NULLABLE
trafficSource. gclid STRING NULLABLE
trafficSource. campaignCode STRING NULLABLE
trafficSource. isTrueDirect BOOLEAN NULLABLE
trafficSource. adwordsClickInfo RECORD NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. campaignId STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. adGroupId STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. creativeId STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. criteriaId STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. page INTEGER NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. slot STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. criteriaParameters STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. gclid STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. customerId STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. adNetworkType STRING NULLABLE
trafficSource.adwordsClickInfo. device STRING NULLABLE
trafficSource. facebookClickInfo RECORD NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. accountId STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. accountName STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. campaignId STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. campaignName STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. adId STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. adName STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. adsetId STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. adsetName STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. buyingType STRING NULLABLE
trafficSource.facebookClickInfo. objective STRING NULLABLE
trafficSource. adCost FLOAT NULLABLE
trafficSource. adCostAttributed FLOAT NULLABLE
trafficSource. clicks FLOAT NULLABLE
trafficSource. impressions FLOAT NULLABLE
device RECORD NULLABLE
device. browser STRING NULLABLE
device. browserVersion STRING NULLABLE
device. browserSize STRING NULLABLE
device. operatingSystem STRING NULLABLE
device. operatingSystemVersion STRING NULLABLE
device. isMobile BOOLEAN NULLABLE
device. mobileDeviceBranding STRING NULLABLE
device. mobileDeviceModel STRING NULLABLE
device. mobileInputSelector STRING NULLABLE
device. mobileDeviceInfo STRING NULLABLE
device. mobileDeviceMarketingName STRING NULLABLE
device. flashVersion STRING NULLABLE
device. javaEnabled BOOLEAN NULLABLE
device. language STRING NULLABLE
device. screenColors STRING NULLABLE
device. screenResolution STRING NULLABLE
device. userAgent STRING NULLABLE
device. encoding STRING NULLABLE
device. deviceCategory STRING NULLABLE
geoNetwork RECORD NULLABLE
geoNetwork. continent STRING NULLABLE
geoNetwork. subContinent STRING NULLABLE
geoNetwork. country STRING NULLABLE
geoNetwork. countryCode STRING NULLABLE
geoNetwork. region STRING NULLABLE
geoNetwork. metro STRING NULLABLE
geoNetwork. city STRING NULLABLE
geoNetwork. cityId STRING NULLABLE
geoNetwork. postalcode STRING NULLABLE
geoNetwork. timezone STRING NULLABLE
geoNetwork. networkDomain STRING NULLABLE
geoNetwork. latitude STRING NULLABLE
geoNetwork. longitude STRING NULLABLE
geoNetwork. networkLocation STRING NULLABLE
customDimensions RECORD REPEATED
customDimensions. index INTEGER NULLABLE
customDimensions. value STRING NULLABLE
hits RECORD REPEATED
hits. hitNumber INTEGER NULLABLE
hits. time INTEGER NULLABLE
hits. timestamp INTEGER NULLABLE
hits. hour INTEGER NULLABLE
hits. minute INTEGER NULLABLE
hits. isSecure BOOLEAN NULLABLE
hits. isInteraction BOOLEAN NULLABLE
hits. isEntrance BOOLEAN NULLABLE
hits. isExit BOOLEAN NULLABLE
hits. referer STRING NULLABLE
hits. page RECORD NULLABLE
hits.page. fullUrl STRING NULLABLE
hits.page. pagePath STRING NULLABLE
hits.page. hostname STRING NULLABLE
hits.page. pageTitle STRING NULLABLE
hits.page. searchKeyword STRING NULLABLE
hits.page. searchCategory STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel1 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel2 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel3 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel4 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel5 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel6 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel7 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel8 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel9 STRING NULLABLE
hits.page. pagePathLevel10 STRING NULLABLE
hits. transaction RECORD NULLABLE
hits.transaction. transactionId STRING NULLABLE
hits.transaction. transactionRevenue FLOAT NULLABLE
hits.transaction. transactionTax FLOAT NULLABLE
hits.transaction. transactionShipping FLOAT NULLABLE
hits.transaction. affiliation STRING NULLABLE
hits.transaction. currencyCode STRING NULLABLE
hits.transaction. localTransactionRevenue FLOAT NULLABLE
hits.transaction. localTransactionTax FLOAT NULLABLE
hits.transaction. localTransactionShipping FLOAT NULLABLE
hits.transaction. transactionCoupon STRING NULLABLE
hits. item RECORD NULLABLE
hits.item. transactionId STRING NULLABLE
hits.item. productName STRING NULLABLE
hits.item. productCategory STRING NULLABLE
hits.item. productSku STRING NULLABLE
hits.item. itemQuantity INTEGER NULLABLE
hits.item. itemRevenue FLOAT NULLABLE
hits.item. currencyCode STRING NULLABLE
hits.item. localItemRevenue FLOAT NULLABLE
hits. contentInfo RECORD NULLABLE
hits.contentInfo. contentDescription STRING NULLABLE
hits. appInfo RECORD NULLABLE
hits.appInfo. name STRING NULLABLE
hits.appInfo. version STRING NULLABLE
hits.appInfo. id STRING NULLABLE
hits.appInfo. installerId STRING NULLABLE
hits.appInfo. appInstallerId STRING NULLABLE
hits.appInfo. appName STRING NULLABLE
hits.appInfo. appVersion STRING NULLABLE
hits.appInfo. appId STRING NULLABLE
hits.appInfo. screenName STRING NULLABLE
hits.appInfo. landingScreenName STRING NULLABLE
hits.appInfo. exitScreenName STRING NULLABLE
hits.appInfo. screenDepth STRING NULLABLE
hits. exceptionInfo RECORD NULLABLE
hits.exceptionInfo. description STRING NULLABLE
hits.exceptionInfo. isFatal BOOLEAN NULLABLE
hits.exceptionInfo. exceptions INTEGER NULLABLE
hits.exceptionInfo. fatalExceptions INTEGER NULLABLE
hits. eventInfo RECORD NULLABLE
hits.eventInfo. eventCategory STRING NULLABLE
hits.eventInfo. eventAction STRING NULLABLE
hits.eventInfo. eventLabel STRING NULLABLE
hits.eventInfo. eventValue INTEGER NULLABLE
hits. product RECORD REPEATED
hits.product. productSKU STRING NULLABLE
hits.product. v2ProductName STRING NULLABLE
hits.product. v2ProductCategory STRING NULLABLE
hits.product. productVariant STRING NULLABLE
hits.product. productBrand STRING NULLABLE
hits.product. productRevenue FLOAT NULLABLE
hits.product. localProductRevenue FLOAT NULLABLE
hits.product. productPrice FLOAT NULLABLE
hits.product. localProductPrice FLOAT NULLABLE
hits.product. productQuantity INTEGER NULLABLE
hits.product. productRefundAmount FLOAT NULLABLE
hits.product. localProductRefundAmount FLOAT NULLABLE
hits.product. isImpression BOOLEAN NULLABLE
hits.product. isClick BOOLEAN NULLABLE
hits.product. customDimensions RECORD REPEATED
hits.product.customDimensions. index INTEGER NULLABLE
hits.product.customDimensions. value STRING NULLABLE
hits.product. customMetrics RECORD REPEATED
hits.product.customMetrics. index INTEGER NULLABLE
hits.product.customMetrics. value FLOAT NULLABLE
hits.product. productListName STRING NULLABLE
hits.product. productListPosition INTEGER NULLABLE
hits.product. productCouponCode STRING NULLABLE
hits.product. crmMetrics RECORD REPEATED
hits.product.crmMetrics. index STRING NULLABLE
hits.product.crmMetrics. value FLOAT NULLABLE
hits.product. crmDimensions RECORD REPEATED
hits.product.crmDimensions. index STRING NULLABLE
hits.product.crmDimensions. value STRING NULLABLE
hits. promotion RECORD REPEATED
hits.promotion. promoId STRING NULLABLE
hits.promotion. promoName STRING NULLABLE
hits.promotion. promoCreative STRING NULLABLE
hits.promotion. promoPosition STRING NULLABLE
hits. promotionActionInfo RECORD NULLABLE
hits.promotionActionInfo. promoIsView BOOLEAN NULLABLE
hits.promotionActionInfo. promoIsClick BOOLEAN NULLABLE
hits. refund RECORD NULLABLE
hits.refund. refundAmount INTEGER NULLABLE
hits.refund. localRefundAmount INTEGER NULLABLE
hits. eCommerceAction RECORD NULLABLE
hits.eCommerceAction. action_type STRING NULLABLE
hits.eCommerceAction. step INTEGER NULLABLE
hits.eCommerceAction. option STRING NULLABLE
hits. publisher RECORD NULLABLE
hits.publisher. dfpClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpRevenueCpm INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpRevenueCpc INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpRevenueCpm INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpRevenueCpc INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsenseBackfillDfpPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpRevenueCpm INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpRevenueCpc INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxBackfillDfpPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxRevenue INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adxPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsUnitsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsUnitsMatched INTEGER NULLABLE
hits.publisher. viewableAdsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. measurableAdsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsClicked INTEGER NULLABLE
hits.publisher. adsRevenue INTEGER NULLABLE
hits.publisher. dfpAdGroup STRING NULLABLE
hits.publisher. dfpAdUnits STRING NULLABLE
hits.publisher. dfpNetworkId STRING NULLABLE
hits. customVariables RECORD REPEATED
hits.customVariables. index INTEGER NULLABLE
hits.customVariables. customVarName STRING NULLABLE
hits.customVariables. customVarValue STRING NULLABLE
hits. experiment RECORD REPEATED
hits.experiment. experimentId STRING NULLABLE
hits.experiment. experimentVariant STRING NULLABLE
hits. dataSource STRING NULLABLE
hits. publisher_infos RECORD REPEATED
hits.publisher_infos. dfpClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpRevenueCpm INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpRevenueCpc INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpRevenueCpm INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpRevenueCpc INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsenseBackfillDfpPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpRevenueCpm INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpRevenueCpc INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxBackfillDfpPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxClicks INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxMatchedQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxMeasurableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxQueries INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxRevenue INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxViewableImpressions INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adxPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsUnitsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsUnitsMatched INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. viewableAdsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. measurableAdsViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsPagesViewed INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsClicked INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. adsRevenue INTEGER NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpAdGroup STRING NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpAdUnits STRING NULLABLE
hits.publisher_infos. dfpNetworkId STRING NULLABLE
hits. customDimensions RECORD REPEATED
hits.customDimensions. index INTEGER NULLABLE
hits.customDimensions. value STRING NULLABLE
hits. customMetrics RECORD REPEATED
hits.customMetrics. index INTEGER NULLABLE
hits.customMetrics. value FLOAT NULLABLE
hits. type STRING NULLABLE
hits. social RECORD NULLABLE
hits.social. socialInteractionNetwork STRING NULLABLE
hits.social. socialInteractionAction STRING NULLABLE
hits.social. socialInteractions INTEGER NULLABLE
hits.social. socialInteractionTarget STRING NULLABLE
hits.social. socialNetwork STRING NULLABLE
hits.social. uniqueSocialInteractions INTEGER NULLABLE
hits.social. hasSocialSourceReferral STRING NULLABLE
hits.social. socialInteractionNetworkAction STRING NULLABLE
hits. latencyTracking RECORD NULLABLE
hits.latencyTracking. pageLoadSample INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. pageLoadTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. pageDownloadTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. redirectionTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. speedMetricsSample INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. domainLookupTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. serverConnectionTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. serverResponseTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. domLatencyMetricsSample INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. domInteractiveTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. domContentLoadedTime INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. userTimingValue INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. userTimingSample INTEGER NULLABLE
hits.latencyTracking. userTimingVariable STRING NULLABLE
hits.latencyTracking. userTimingCategory STRING NULLABLE
hits.latencyTracking. userTimingLabel STRING NULLABLE
hits. sourcePropertyInfo RECORD NULLABLE
hits.sourcePropertyInfo. sourcePropertyDisplayName STRING NULLABLE
hits.sourcePropertyInfo. sourcePropertyTrackingId STRING NULLABLE
hits.sourcePropertyInfo. sourceGtmId STRING NULLABLE
hits. contentGroup RECORD NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroup1 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroup2 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroup3 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroup4 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroup5 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. previousContentGroup1 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. previousContentGroup2 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. previousContentGroup3 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. previousContentGroup4 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. previousContentGroup5 STRING NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroupUniqueViews1 INTEGER NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroupUniqueViews2 INTEGER NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroupUniqueViews3 INTEGER NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroupUniqueViews4 INTEGER NULLABLE
hits.contentGroup. contentGroupUniqueViews5 INTEGER NULLABLE
hits. crmMetrics RECORD REPEATED
hits.crmMetrics. index STRING NULLABLE
hits.crmMetrics. value FLOAT NULLABLE
hits. crmDimensions RECORD REPEATED
hits.crmDimensions. index STRING NULLABLE
hits.crmDimensions. value STRING NULLABLE
crmMetrics RECORD REPEATED
crmMetrics. index STRING NULLABLE
crmMetrics. value FLOAT NULLABLE
crmDimensions RECORD REPEATED
crmDimensions. index STRING NULLABLE
crmDimensions. value STRING NULLABLE
customGoals RECORD REPEATED
customGoals. index STRING NULLABLE
customGoals. value INTEGER NULLABLE
goals RECORD REPEATED
goals. index STRING NULLABLE
goals. value INTEGER NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie naciśnij przycisk Add new Data Collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy WitCloud Stream

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wyboru kilka ustawień.

Collect name - oznacza nazwę utworzonego przez nas modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwa w panelu.

Timezone- ustawienie strefy czasowej. Dane będą konwertowane do podanej strefy czasowej.

Dalej po rozwinięciu Advanced options możemy zmienić opcje zaawansowane. Nie jest to krok obowiązkowy, ale mamy dostęp do takich ustawień jak:

Session gap duration - jest to długość trwania sesji użytkownika, czyli jak długo użytkownik musi być nieaktywny na stronie aby rozpoczęto nową sesję. Domyślnie jest ona ustawiona na 30 minut, możliwość ustawienia do 4 godzin.

User state lifecycle - to ustawienie ustala jak daleko wstecz mamy patrzeć na poprzednie sesje użytkownika aby przypisać jego źródło wejścia na stronę.

Referral exclusion list - oznacza listę domen, których ruch przychodzący jest traktowany jako ruch bezpośredni.

image alt text

# Autoryzacja z Google Analytics

W tym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do naszej usługi Google Analytics. Jest to koniecznie aby pobrać resztę ustawień potrzebnych do przeprocesowania sesji użytkownika. Dostęp nadawany jest na poziomie "read only", czyli tylko do odczytu bez możliwości edycji.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Sign in with Google

image alt text

Następnie w nowym oknie z listy wybieramy email, który posiada dostęp do usługi Google Analytics, która chcemy ustawić w WitCloud. Po wyborze pojawi się okno z dostępami, które musimy nadać. Wybór należy potwierdzić naciskając przycisk allow.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji z listy wybieramy nasz email, konto oraz usługę Google Analytics i naciskamy przycisk Next

# Definicje pól niestandardowych

Następny krok jest krokiem informacyjnym. Zapisujemy w ustawieniach zdefiniowane w wybranej usłudze Google Analytics niestandardowe wymiary i metryki. Jeśli wszystko wygląda dobrze naciskamy przycisk Create

image alt text

# Implementacja kodu w Google Tag Manager

Konfiguracja naszego modułu jest już gotowa. Ostatnim elementem, który należy zrobić jest implementacja kodu trackingowego WitCloud w Google Tag Manager.

image alt text

Konfiguracja po stronie Google Tag Manager

 1. Zaloguj się do swojego konta Google Tag Managera, na którym znajduje się implementacja wybranej wcześniej usługi Google Analytics

 2. Przejdź do zakładki Variables i kliknij przycisk New

image alt text

 1. Nazwij zmienną np. cjs witcloud collector, następnie przejdź do konfiguracji zmiennej klikając w pole Variable Configuration

image alt text

 1. Na liście zmiennych do wyboru kliknij opcję Custom Javascript

image alt text

 1. W treści zmiennej wklej kod funkcji skopiowany z panelu WitClouda i wciśnij przycisk Save

image alt text

 1. W sekcji Variables odszukaj zmienną o typie Google Analytics Settings i wejdź do jej ustawień konfiguracyjnych

image alt text

 1. Najedź w pole zmiennej i kliknij to pole w celu modyfikacji jej ustawień

image alt text

 1. Wybierz opcję More Settings -> Field to Set, następnie dodaj nową pozycję w ustawieniach, gdzie Field Name powinno zawierać słowo sendHitTask a w jego wartości powinna być ustawiona nasza nowo utworzona zmienna tj. cjs witcloud collector. Zmienną można wybrać poprzez kliknięcie w przycisk przypominający klocek.

image alt text

 1. Po wszystkim klikamy w przycisk Save w celu zapisania zmian.

image alt text

 1. Po zapisaniu ostatnim krokiem jest publikacja zmodyfikowanych ustawień poprzez kliknięcie przycisku Submit w prawym górnym rogu interfejsu Google Tag Managera. Przed publikacją zalecane jest skorzystanie z przycisku Preview, w celu sprawdzenia, czy wszystkie kody działają poprawnie.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z