# Channel grouping

# Wprowadzenie


Narzędzie WitCloud bazuje na zbieraniu danych z różnych źródeł i systemów, a następnie łączeniu ich w tematycznych raportach. Dzięki temu możesz wyciągać biznesowe wnioski np. o finansowej efektywności prowadzonych działań marketingowych lub stopniu realizacji budżetu. Problemem jest różne, często niespójne nazewnictwo wykorzystywane w różnych systemach. Rozwiązanie tego problemu jest proste - grupowanie, czyli nadawanie kilku rekordom wspólnej etykiety. Grupa kanałów jest podstawowym pryzmatem, przez który prezentujemy wizualizację raportów. Poniżej przedstawiliśmy przykład grupowania na podstawie danych z kanału Facebooka, gdzie występują różne źródła/ media ruchu w zależności np. od rodzaju urządzenia lub aplikacji.


image alt text

Dysponując takimi dwiema grupami możemy łatwo dodać informację o kosztach z innego źródła- tabel kosztowych systemu reklamowego dla płatnych reklam, oraz koszty promocji, marketingu szeptanego, dla ruchu organicznego.

Wykorzystywane domyślne grupowanie kanałów w raportowaniu bazuje na grupowaniu z Google Analytics opierającym się na źródle i medium ruchu, trochę rozbudowanym na podstawie naszego doświadczenia.

Rozwiń żeby zobaczyć domyślne grupy kanałów

Obejmuje ono kanały:


Affiliate - programy partnerskie
Allani - portal agregujący branży modowej
Awin - globalna sieć marketingu afiliacyjnego
Ceneo - porównywarka cenowa
Convertiser - platforma, specjalizująca się w programach partnerskich
Criteo - firma reklamowa, która dostarcza reklamy graficzne (display) online
Direct - ruch bezpośredni
Display - reklama displayowa
Domodi - portal agregujący branży modowej
Email - ruch z kampanii emailowych
Facebook Ads - płatny ruch pochodzący z reklamy na Facebooku
Facebook Organic - ruch pochodzący z facebooka oraz portali i usług zależnych
Google Ads - płatny ruch pochodzący z reklamy w Google
Google Organic - ruch pochodzący z wyszukiwarki Google

Newsletter - wiadomości mailowe wysyłane regularnie do konkretnej grupy odbiorców przez firmę.
Optimise - inteligentne reklamy optymalizowane pod efekt
Other Organic - pozostałe źródła z ruchu organicznego wyszukiwarek
Other Paid - inne płatne kanały ruchu
Referral - ruch pochodzący z witryn odsyłających
RTB House - globalna sieć marketingu afiliacyjnego
Social - media społecznościowe
Synerise - narzędzie wspierające procesy sprzedażowe bazując na zachowaniu użytkownika
Tiktok - mobilna aplikacja internetowa, która polega na możliwości wysyłania bardzo krótkich materiałów wideo
Tradedoubler - globalna sieć marketingu afiliacyjnego
Other - nie mieszczące się w żadnej z powyższych grup

Domyślne grupowanie jest rozwiązaniem skutecznym i uniwersalnym, ale jeśli chcesz pogrupować kanały inaczej, nasze rozwiązanie daje taką możliwość!

# Zastosowanie

Ale my przecież chcemy mieć pogrupowane kanały najlepiej jak się da!

Na poniższym, prostym przykładzie przedstawiono w jaki sposób dokonywane jest grupowanie kanałów w celu przypisania kosztów:


image alt text


Reguły grupowania kanałów:
Jeśli w kolumnie Ga source znajduje się wartość “Facebook” to kanał zostanie nazwany “Facebook Ads”
Jeśli w kolumnie Data Source znajduje się wartość “Adwords” to kanał zostanie nazwany “Google Ads”
Jeśli w kolumnie Data Source znajduje się wartość “Facebook” to kanał zostanie nazwany “Facebook Ads”
Jeśli w kolumnie Ga source znajduje się wartość “Google” to kanał zostanie nazwany “Google Ads”

Grupowanie daje nam dodatkowe możliwości i elastyczność. Wyobraź sobie bardziej złożony przypadek - prowadzenie działalność w kilku krajach i z wykorzystaniem kilku systemów reklamowych. W sytuacji, kiedy prowadzisz działania na jednym koncie Facebooka dla kilku krajów oraz dedykowanych kontach krajowych Google Ads możesz w łatwy sposób dodać kanał dla każdego rynku oddzielnie.


image alt text

Reguły grupowania kanałów:
Jeśli w kolumnie Data Source name znajduje się wartość “Facebook PL” to kanał zostanie nazwany “Facebook Ads PL”
Jeśli w kolumnie Data Source name znajduje się wartość Campaign PL to kanał zostanie nazwany “Google Ads PL”
Jeśli w kolumnie Campaign name znajduje się wartość Campaign A to kanał zostanie nazwany “Facebook Ads PL”
Jeśli w kolumnie Campaign name znajduje się wartość Campaign 1 to kanał zostanie nazwany “Google Ads PL”

# Dostosowywanie domyślnego grupowania na poziomie raportu

Grupowanie można elastycznie dostosowywać do swoich potrzeb, tak by w najwygodniejszy i najbardziej przejrzysty sposób przeglądać dane przez pryzmat najistotniejszych dla Twojego biznesu kanałów. W tym celu możemy skorzystać z przygotowanego przez nas rozwiązania czyli utworzenie własnego grupowania kanałów za pomocą formuły CASE WHEN w Data Studio. Dzięki temu mamy kontrolę nad sposobem grupowania swoich danych i nie musimy wprowadzać jakichkolwiek zmian w samym widoku Google Analytics lub konfiguracji WitCloud.

Aby optymalnie korzystać z tych danych powinniśmy je pogrupować tak by jak najlepiej oddawały charakter naszego biznesu. Abyś mógł pogrupować dane według własnych preferencji musisz stworzyć formułę i dostosować używaną przez nas funkcję. W tym celu dodaj pole obliczeniowe.


image alt text


image alt text


image alt text

Możesz skopiować poniższe warunki i dostosować je do indywidualnego przypadku.

Rozwiń aby zobaczyć odwzorowanie domyślnego grupowania kanałów
CASE
  WHEN LOWER(Source / Medium) = 'google/cpc' THEN 'Google Ads'
  WHEN (CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), 'facebook') or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "fb")) and not CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium),"referral") THEN 'Facebook Ads'
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "instagram") and not CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium),"referral") THEN "Facebook Ads"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "messenger") and not CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium),"referral") THEN "Facebook Ads"
  WHEN (CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), 'facebook') or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "fb")) and CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "referral") THEN 'Facebook Organic'
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "instagram") and CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "referral") THEN "Facebook Organic"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "messenger") and CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "referral") THEN "Facebook Organic"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "criteo") THEN "Criteo"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "tradedoubler") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "td") THEN "Tradedoubler"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "rtbhouse") THEN "RTB House"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "optimise") THEN "Optimise"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "awin") THEN "Awin"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "allani") THEN "Allani"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "domodi") THEN "Domodi"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "convertiser") THEN "Convertiser"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "tiktok") THEN "Tiktok"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "ceneo") THEN "Ceneo"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "organic") and CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium),"google") THEN "Google Organic"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "organic") and not CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium),"google") THEN "Other Organic"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "synerise") THEN "Synerise"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "direct") THEN "Direct"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "affiliate") THEN "Affiliate"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "referral") THEN "Referral"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "email") THEN "Email"
  WHEN (CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "cpc") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "ppc") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "paidsearch")) and not CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium),"google") THEN "Other Paid"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "newsletter") THEN "Newsletter"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "display") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "cpm") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "banner") THEN "Display"
  WHEN CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "social") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "social-network") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "social-media") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "social network") or CONTAINS_TEXT(LOWER(Source / Medium), "social media") THEN "Social"
  ELSE "Other"
END


image alt text

Najistotniejsze pola dostępne we wszystkich raportach, na podstawie których można tworzyć i rozbudowywać warunki grupowania kanałów:


data_source_type - typ źródła danych np. Ecommerce, Ad systems, User Bhaviour
data_source_subtype - podtyp źródła danych np. Magento, Shoper, Analytics, Facebook, Tradedoubler
data_source_name - dokładan nazwa zdefiniowanego kolektora
channel - domyślna nazwa grupy kanałów
source - źródło ruchu z Google Analytics
medium - medium ruchu z Google Analytics
campaign - nazwa kampanii

# Dobre praktyki tworzenia warunków:


Kolejność

Funkcja CASE WHEN działa w taki sposób, że "przegląda" zdefiniowane warunki wiersz po wierszu (po kolei od góry do dołu) i w momencie spełnienia kryteriów zwraca określoną wartość. Istotne jest by warunek, który chcemy dodatkowo zdefiniować nie znajdował się poniżej wiersza definiującego szerszy zbiór. Jeśli więc chcemy wydzielić przykładowe źródła ruchu sample.com/refferal powinniśmy wiersz definiujący kanał "Sample Channel" umieścić powyżej wiersza definiującego ogólny kanał "Refferal". Gdyby został umieszczony poniżej tego wiersza, to funkcja nie zadziałała by jak byśmy chcieli, gdyż najpierw został by spełniony warunek: Source / Medium zawiera "referral" i funkcja zwróciłaby wartość "Refferal", nie przeszukując dalszych warunków.


image alt text

Przydatne funkcje
Contain text (opens new window)
Regex (opens new window)
Trim funciton (opens new window)
Lower function (opens new window)

Last updated: 2022-03-23T14:49:33.000Z