# Czym jest Google Data Studio?

Raporty dostarczane przez WitCloud bazują na narzędziu Google Data Studio, jest to również preferowane przez nas narzędzie do samodzielnego tworzenia raportów. Google Data Studio to darmowe narzędzie służące do wizualizacji danych od firmy Google. Tworzy zaawansowane, dynamiczne oraz rozbudowane pod względem treści jak i wyglądu raporty.

# Jak utworzyć raport?

Na wstępie należy zalogować się do konta Google posiadającego dostęp do danych, które chcesz zwizualizować. Kolejnym krokiem jest odwiedzenie strony Link (opens new window), gdzie zobaczymy kilka dostępnych opcji, aby stworzyć własny raport należy kliknąć w Pusty raport.


image alt text

Następnie konieczne jest dodanie źródła danych.


image alt text

Główną zaletą korzystania z Google Data Studio jest to, że pozwala w prosty sposób zaprezentować na jednym raporcie dane z wielu źródeł. Po zaimportowaniu danych możemy operować nimi swobodnie w obrębie jednego raportu, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

# Jak udostępnić raport Google Data Studio?

Raporty Google Data Studio możesz udostępnić w następujący sposób: Aby udostępnić raport innej osobie należy kliknąć w przycisk udostępnij znajdujący się w prawym górnym rogu.


image alt text

Klikając w opcje udostępnij, rozwija się menu. Masz do wyboru następujące opcje:

  • Zaproś użytkowników - tutaj udostępniasz raport innym użytkownikom. Więcej informacji znajdziesz Link (opens new window).
  • Zaplanuj wysyłanie e-maili - pozwala na automatyczne wysyłanie raportu w wybranym dniu i godzinie na określone adresy e-mail. Aby uzyskać więcej informacji kliknij w Link (opens new window).
  • Pobierz link do raportu - otrzymasz link do raportu, który możesz wstawić na stronie internetowej. Tutaj znajdziesz dokładny opis Link (opens new window).
  • Pobierz raport - pobierzesz raport w formacie PDF. Szczegóły znajdziesz tutaj Link (opens new window).


image alt text

# Nadawanie dostępu:

Kolejną przydatna funkcją jest możliwość przypisywania użytkownikom konkretnych uprawnień do raportu. W Data Studio można przyznać klientowi dostęp do widoku, a pozostali członkowie zespołu, którzy będą pracować nad raportem, otrzymają możliwość edycji. Klikając w przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu, po wybraniu opcji zarządzaj dostępem masz możliwość przypisania poszczególnych ról.


image alt text

# Dodawanie pól

Jeśli w źródle danych brakuje Ci jakiegoś pola, to możesz je stworzyć w Google Data Studio korzystając z danych już dostępnych w zaimportowanym źródle.


▪ Przejdź do Zasób → Zarządzaj dodanymi źródłami danych, a następnie kliknij Edytuj przy źródle, w którym chcesz dodać nowe pole.


image alt text


▪Druga możliwość to wybrać przycisk Dodaj pole w prawym dolnym rogu → Wszystkie pola.


image alt text

# Kopiowanie raportu

W Google data studio mamy możliwość w zależności od naszych potrzeb skopiowania całego raportu lub jednej strony. Może to nam pomóc w sytuacji, kiedy chcemy dokonać zmian a nie chcemy ryzykować utratą efektów naszej dotychczasowej pracy. Aby to zrobić należy wejść w przycisk w prawym górnym rogu i wybrać zrób kopię.


image alt text

# Zakres dat raportu i dane porównawcze w Google Data Studio.

Dla danych liczbowych przedstawionych w tabelach, lub na wykresach możemy zestawić również dane z analogicznego okresu. Pole wyboru zakresu dat może pokazywać w zasadzie dowolnie wybrany przez nas domyślny przedział dat.

Aby dokonać porównania danych w różnych okresach czasu, należy wybrać konkretne pole z wartością, którą chcesz porównać. Wyświetli się wtedy menu po prawej stronie, w którym w sekcji zakres dat porównania wybieramy interesujący nas okres.


image alt text

Zakres dat w Data Studio vs. Google Analytics

Jest to taka sama funkcja jak porównywanie zakresu dat w Google Analytics, jednak w Data Studio nie mamy możliwości porównać całego raportu jednym kliknięciem lecz musimy ustawiać zakres dat w każdym polu osobno.
image alt text

# Gdzie znajdę swoje raporty Google Data Studio?

Utworzone dokumenty możesz znaleźć, wchodząc pod adres Link (opens new window) lub na Dysku Google należącym do konta Google, z którego logujesz się do narzędzia.


image alt text

Last updated: 2022-03-23T14:49:33.000Z