# Channel Attribution

Ten moduł nie jest już wspierany - atrybucja jest teraz obsługiwana przez moduł Collect Google Analytics 4 BigQuery

Quick Set
 • WYBIERZ: "Proces" ➡️ "Add new process" ➡️ "Channel Attribution"
 • OKREŚL MAPĘ KONWERSJI: Jakie wymiary i metryki mają świadczyć o zrealizowaniu celu?
 • OKREŚL PARAMETRY: W przypadku Position Based Model procentowy udział pierwszego, środkowych i ostatniego źródła oraz kroki na ścieżce konwersji dla Funnel Based Model
 • UWZGLĘDNIJ skonfigurowany moduł w harmonogramie Workflow i je uruchom.
  🎉 GOTOWE przybij sobie piątkę 🎉

# Wprowadzenie

Atrybucja kanału umożliwia określenie skuteczności dzałań reklamowych poszczególnych kampani oraz udział poszczególnych źrodeł i mediów w konwersji, co pozwala skuteczniej zarządzać budżetem. Platforma WitCloud pozwala określić atrybucje korzystając zarówno z prostych modeli dostępnych np. w Google Analytics (first click, last click, linear), jak również z zaawansowanych modeli umożliwiających dokładniej oszacować wpływ danego źródła czy kampani na końcowy efekt marketingowy (position based, funnel attribution, Markow attribution model).

# Przykład działania

 1. Zbierasz dane przez moduł GA.
 2. Wybierasz konwersję, na podstawie której chciałbyś robić atrybucję - online lub offline.
 3. Uruchamiasz moduł atrybucji w harmonogramie.
 4. Konfigurujesz predefiniowane raporty.
 5. Analizujesz konwersje online lub offline przez pryzmat różnych modeli atrybucji.

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Przygotuj moduły:

Czy przeprocesowałeś już sesje?

Żeby moduł zadziałał musisz posiadać przeprocesoawne sesje w WitCloud.

# Rozpocznij tworzenie modułu

W celu stworzenia atrybucji kanału, z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Process, następnie kliknij przycisk Add new Data Process.

image alt text

Następnie wybieramy opcję Channel Attribution

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku nadajemy nazwę, tabelę z której bierzemy informację, określamy definicje konwersji oraz wybieramy przedział czasowy dla określenia atrybucji.

image alt text

# Mapa konwersji

Jako konwersję, możemy wybrać zdarzenie zdefiniowane jako:

Po wybraniu typu, z menu rozwijanego można wybrać bardziej szczegółową opcję w zależności od uprzednio zdefiniowanych wymiarów (na etapie konfiguracji procesu). Dla warunków określających konwersję definiujemy również z jakiego wymiaru będzie pochodzić wartość konwersji, oraz jakie metryki będą stanowić jej wartość (np. dla wymiaru Transaction mogą to być wartości metryk Total Transaction Revenue albo Product Revenue).

image alt text

Po użyciu przełącznika Conversion Value, można wprowadzić działania matematyczne na wartości konwersji. W przypadku wartości finansowej można np.zamienić wartość netto na brutto lub odwrotnie.
W polu Look back windows wybieramy zakresy czasowe dla jakich system ma sprawdzać atrybucję konwersji - traktować interakcję klienta z danym źródłem jako początek drogi zakupowej. Do wyboru jest ostatnie 7, 14, 30, 60 oraz 90 dni.

image alt text

# Wybór modelu

W następnym kroku otrzymujemy informację o domyślnie kalkulowanej atrybucji w modelach:

 • First Touch Model (przypisujący całą wartość konwersji pierwszemu źródłu),

 • Last Touch Model (przypisujący całą wartość konwersji ostatniemu źródłu),

 • Linear Model (dzielący wartość konwersji równomiernie pomiędzy źródła uczestniczące w ścieżce konwersji),

 • Position Based Model (dzielący wartość konwersji pomiędzy źródła uczestniczące w ścieżce konwersji w zależności od ich kolejności). Procentową wartość poszczególnych kroków można zdefiniować manualnie.

Dodatkowo istnieje możliwość wybrania bardziej zaawansowanego modelu np. Funnel Based Model rozdzielający wartość konwersji na poszczególne sesje w zależności od ich oceny (istotności) na ścieżce konwersji. Musi on zostać ręcznie włączony.
Po kliknięciu przycisku Next przechodzimy do ustawień modelu.

channel attrib model

# Ustawienie modelu

W opcjach ustawień modelu dla Position Based Model możemy procentowo rozdzielić wartość konwersji pomiędzy pierwsze, ostatnie oraz środkowe (wszystkie pomiędzy pierwszym i ostatnim) źródła ruchu. Domyślnie ustawione wartości przypisują równy udział, po 40% skrajnym źródłom, pozostałe 20% równomiernie rozdzielając pomiędzy środkowe.

channel attrib model

Opcje ustawień dla Funnel Based Model pozwalają na wybranie kroków, które mają być uwzględniane przy ocenie jakości sesji. Po wyborze kroków, wizualizowany jest lejek wskazujący ilości sesji spełniających określone warunki.

channel attrib model

Po kliknięciu przycisku Finish zdefiniowany model atrybucji zostanie zapisany.

I co dalej?

Dane o atrybucji można wykorzystać np. do stworzenia raportu lub wyeksportować do systemu reklamowego Google Ads (opens new window)

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces Channel Attribution trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 2023-06-20T16:11:25.000Z