# Import Custom Costs

Quick Set
 • STWÓRZ: Plik z danymi wg. specyfikacji.
 • WYBIERZ: "Proces" ➡️ "Add new process" ➡️ "Custom Cost Import"
 • WYBIERZ: Sposób importu pliku.
 • UWZGLĘDNIJ skonfigurowany moduł w harmonogramie Workflow i je uruchom.
  🎉 GOTOWE przybij sobie piątkę 🎉

# Wprowadzenie

Moduł pozwala na dołączenie do danych informacji o kosztach dla różnych źródeł i kanałów. Funkcjonalność daje możliwość określenie efektywności poszczególnych działań i optymalizacji kosztów na podstawie dodania do raportów wskaźników takich jak ERS, ROI czy ROAS.

# Przykład działania

 1. Pozycjonujesz stronę dzięki usługom agencji SEO.
 2. Co miesiąc przesyłasz dane o kosztach do WitCloud.
 3. Łączysz dane z ruchu na stronie pochodzący z wyników. organicznych wyszukiwarki z kosztami SEO.
 4. Na podstawie efektów działań użytkowników określasz ROI dla inwestycji w pozycjonowanie.
 5. Wiesz w jakim stopniu wydane pieniądze się zwróciły.

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

 1. Przygotowanie pliku z danymi Niezależnie od późniejszego sposobu podłączenia pliku do bazy danych konieczne jest przygotowanie pliku z kosztami wg określonego formatu. Prawidłowy plik musi posiadać następująca strukturę dla kolejnych kolumn:
  • ❗️ Date_Start data początkowa dla danych kosztów w formacie rrrr-mm-dd (np. 2020-05-21)
  • ❗️ Date_End data końcowa dla danych kosztów w formacie rrrr-mm-dd (np. 2020-05-21)
  • ❗️ Source źródło, dla którego przypisujemy koszty
  • Medium medium, dla którego przypisujemy koszty
  • Campaign kampania, dla której przypisujemy koszty
  • AdContent charakterystyczna zawartość reklamy
  • Keyword słowa kluczowe
  • ❗️ Cost koszt w postaci liczby zapisanej z separatorem dziesiętnym w postaci kropki. Nie należy wpisywać znaku waluty. np. "30.50".
  • Clicks liczba kliknięć przypisanych do danej kampanii reklamowej.
  • Impressions liczba odsłon reklamy przypisanej do danej kampani.
   Pola z "❗️" są obowiązkowe, pozostałe mają charakter infomracyjny ułatwiający późniejszą interpretacjie.
   Szablon pliku do importu kosztów znajduje się w każdej sekcji dołączania dokumentu pod przyciskiem Template.

image alt text

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Process", następnie kliknij przycisk "Add new Data Process".

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy "Custom Cost Import"

image alt text

# Początkowe ustawienia

W następnym kroku ustalamy

Name (1) Wpisujemy tutaj nazwę naszego kosztu, będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach platformy WitCloud.

Analytics pipeline (2) wybieramy z listy skonfigurowany uprzednio proces do którego nasze dane mają zostać dołączone.

image alt text

W zależności od zamierzonego sposobu przekazywania danych wybieramy jedną z dostępnych opcji:

 • File
 • URL
 • Spreadsheet
 • BigQuert

# Import kosztu z pliku

Jako źródło danych wybieramy "File" (1). Klikając na przycisk “Browse” wybieramy lokalny plik znajdujący się na komputerze.

image alt text

UWAGA!

Plik musi być przygotowany w odpowiedni sposób. Można pobrać formatkę pliku z rozszerzeniem cvs klikając w przycisk Template.

Po wybraniu pliku i kliknięciu przycisku "Fetch" dane zostaną poddane walidacji. Jeśli dane okażą się niepoprawne, w podsumowaniu zostanie przedstawiona sumaryczna ilość błędów (1). Po najechaniu kursorem myszy na znak wykrzyknika, zostanie wyświetlony szczegółowy komunikat (2).

image alt text

Po prawidłowym podłączeniu pliku klikamy przycisk "Create" i gotowe.

# Import kosztów z URL

Jako źródło danych wybieramy "URL" (1). Nastepnie w pole dialogowe (2) wklejamy adres URL pliku.

image alt text

UWAGA!

Plik musi być przygotowany w odpowiedni sposób. Można pobrać formatkę pliku z rozszerzeniem cvs klikając w przycisk Template.

FILE LOCATION

Plik z danymi musi znajdować się na serwerze lub w usłudze typu google storage. Pliki umieszczone w usłudze google drive nie są obsługiwane. Instrukcję jak zamieścić plik na google storage znajdziesz tutaj (opens new window)

Po wybraniu pliku i kliknięciu przycisku "Fetch" dane zostaną poddane walidacji. Jeśli dane okażą się niepoprawne, w podsumowaniu zostanie przedstawiona sumaryczna ilość błędów (1). Po najechaniu kursorem myszy na znak wykrzyknika, zostanie wyświetlony szczegółowy komunikat (2).

image alt text

Po prawidłowym podłączeniu pliku klikamy przycisk "Create" i gotowe.

# Import kosztów ze spreadsheet

Jako źródło danych wybieramy "Spreadsheet".

W oknie (2) wybieramy użytkownika, który ma dostęp do pliku Spreadsheet z danymi.

Po wybraniu konta pojawia się możliwość wyboru pliku Spreadsheet Id (3) oraz arkusza w pliku Sheet Name (4).

image alt text

Spreadsheet Id w łatwy sposób można pobrać z pola adresu dokumentu. W przeglądarce internetowej, po otwarciu danego pliku jest to ciąg znaków jak na poniższym zdjęciu.

image alt text

Sheet Name to nazwa arkusza, którą należy przepisać lub przekleić z arkusza.

image alt text

UWAGA!

Plik musi być przygotowany w odpowiedni sposób. Można pobrać formatkę pliku z rozszerzeniem cvs klikając w przycisk Template.

Po wybraniu pliku i kliknięciu przycisku "Fetch" dane zostaną poddane walidacji. Jeśli dane okażą się niepoprawne, w podsumowaniu zostanie przedstawiona sumaryczna ilość błędów (1). Po najechaniu kursorem myszy na znak wykrzyknika, zostanie wyświetlony szczegółowy komunikat (2).

image alt text

Po prawidłowym podłączeniu pliku klikamy przycisk "Create" i gotowe.

# Import kosztów z BigQuery

Jako źródło danych wybieramy BigQuery".

W polu Google Cloud Project (2) należy wybrać właściwy projekt, w którym znajdują się dane do importowania. W polu BigQuery Dataset (3) oraz BigQuery Table (4) są przedstawione zasoby, do których dany mamy dostęp i które można wybrać z jako źródło danych. Są to datasety i tabele udostępnione na poziomie IAM w Google Cloud Platform.

Co jeśli nie ma dostępu do całego projektu GCP?

W przypadku braku dostępu do projektu na poziomie IAM istnieje możliwość dodania danych z tego projektu w następujących krokach:

 • udostępnienie właściwego datasetu w BigQuery użytkownikowi (podając Dedicated Service Account),
 • wybranie opcji Custom projectId z pola wyboru (2),
 • wpisanie lub wklejenie nazwy projektu , w którym znajduje się udostępniony dataset, wówczas pojawi się on w możliwych do wyboru opcjach pola (3) i (4).

image alt text

Po wybraniu pliku i kliknięciu przycisku "Fetch" dane zostaną poddane walidacji. Jeśli dane okażą się niepoprawne, w podsumowaniu zostanie przedstawiona sumaryczna ilość błędów (1). Po najechaniu kursorem myszy na znak wykrzyknika, zostanie wyświetlony szczegółowy komunikat (2).

image alt text

Po prawidłowym podłączeniu pliku klikamy przycisk "Create" i gotowe.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces importu danych trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 4/15/2021, 12:30:11 PM