# Google Analytics Custom Goals

Ten moduł nie jest już wspierany

Quick Set
 • STWÓRZ: Tabele sesji wykonując proces typu Collect w Workflow.
 • WYBIERZ: "Proces" ➡️ "Add new process" ➡️ "Custom Goals"
 • ZDEFINIUJ: Warunki realizacji danego celu lub kilku celów.
 • UWZGLĘDNIJ Skonfigurowany moduł w harmonogramie Workflow i je uruchom.
  🎉 GOTOWE przybij sobie piątkę 🎉

# Wprowadzenie

Narzędzie WitCloud pozwala na tworzenie celów niestandardowych, które mogą zawierać znacznie więcej elementów niż standardowe cele w Google Analytics.

# Przykład działania

Możemy stworzyć cel, który spełnia następujące warunki w trakcie trwania sesji:

 • użytkownicy, którzy przyszli ze źródła Google
 • przebywali w Warszawie
 • sesja trwała ponad 10 minut
 • dokonali zakupu
 • zakupione produkty należy do kategori butów
 • zdarzenie to odbyło się o godz. 12 lub wcześniej

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Przygotuj moduły:

 • Collect

Czy przeprocesowałeś już sesje?

Żeby moduł zadziałał musisz posiadać przeprocesoawne sesje w WitCloud.

# Rozpocznij tworzenie modułu

W celu utworzenia niestandardowego celu z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Process", następnie kliknij przycisk “Add new process”.

image alt text

Jeżeli chcesz stworzyć nowy cel, kliknij przycisk "Custom Goal"

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku wybieramy uprzednio skonfigurowaną tabelę dla której będziemy przeprowadzać analizę celów.

# Definiowanie celu

W drugim kroku nadajemy nazwę celowi oraz przechodzimy do definiowania warunków.

Przy tworzeniu celu mamy dostępne niemal wszystkie metryki i wymiary jakie procesuje Google Analytics.

W polu (1) wybieramy z listy porządny wymiar, i po kliknięciu przycisku "Add Rule" zostaje on dodany do sekcji aktywnych warunków reguły i można skonfigurować jego wartość z uwzględnieniem funkcji logicznych wybieranych z listy. Można również zagnieżdżać grupy reguł definiując grupę po użyciu przycisku "Add Group".

image alt text

image alt text

Po skonfigurowaniu celu, można przeprowadzić test klikając przycisk "Test goal". WitCloud sprawdzi wówczas czy wystąpiły zdarzenia spełniające podane kryteria w ciągu ostatniego tygodnia.

W celu zapisania konfiguracji celu klikamy przycisk "Create goal".

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces importu danych trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 2023-06-20T16:11:25.000Z