# Google Analytics - Goals

Ten moduł nie jest już wspierany

Quick Set
 • WYBIERZ: Proces ➡️ Add new process➡️ Google Analytics Goals
 • WYBIERZ: Cele z poszczególnych widoków Google Analytics, które chcesz uwzględnić
 • UWZGLĘDNIJ Skonfigurowany moduł w harmonogramie Workflow i je uruchom.
  🎉 GOTOWE przybij sobie piątkę 🎉

# Wprowadzenie

# Zastosowanie modułu

Definiowanie celów to podstawowy element każdego planu pomiarów związanego z analityką internetową. Dzięki właściwie skonfigurowanym celom Google Analytics może dostarczać ważnych informacji, takich jak liczba konwersji czy współczynnik konwersji w witrynie lub aplikacji. Bez tych informacji ocena skuteczności działań firmy online i jej kampanii marketingowych jest praktycznie niemożliwa.

Niestety tabele sesji w BigQuery nie posiadają celów, które zostały wcześniej skonfigurowane w interfejsie Google Analytics. Założono, że ich obliczanie może zostać zrealizowane poprzez zapytania SQL. Jest to oczywiście dobre podejście, ale wymaga zaawansowanej wiedzy SQL oraz czasu, który należy poświęcić na przegląd i odtworzenie historycznych ustawień.

Misją platformy WitCloud jest automatyzacja tego typu procesów, w związku z tym stworzyliśmy moduł, który odtworzy Twoje cele Google Analytics w tabeli sesji BigQuery.

Cele pojawią się w Twojej tabeli jako dodatkowe kolumny, które można użyć w analizach danych oraz raportach.

# Przykład działania

 1. Poświęciłeś czas na zdefiniowanie celów w Google Analytics
 2. Błyskawicznie importujesz zdefiniowane cele
 3. Dołączasz kolumnę z celami do raportów w WitCloud
 4. Analizujesz realizację celów w szerszym kontekście zbieranych danych
 5. Definiujesz dodatkowe cele korzystając z modułu Custom Goals uwzględniając np. dodatkowe dane z crm oraz koszty

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Przygotuj:

 • Moduł Collect Google Analytics lub Google Analytics 360
 • Zdefiniuj cele w Google Analytics.

Może skorzystaj z Custom Goals

Jeśli nie posiadasz jeszcze zdefiniowanych celów w Google Analytics, wypróbuj moduł Custom Goals

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Process, następnie kliknij przycisk Add new process.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Google Analytics Goals

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wyboru 2 ustawienia.

Name - nazwa naszego procesu np. "Google Analytics Goals"

Based on - tabela Google Analytics, na której będą obliczane cele.

image alt text

# Wybór celów

Kolejnym krokiem jest wybranie celów Google Analytics, które chcielibyśmy systematycznie obliczać.

Widoku Google Analytics a cele

Cele mogą być konfigurowane na różnych widokach, często posiadając te same ustawienia. W naszym module można skonfigurować do 200 celów z różnych widoków. Niemniej jednak sugerujemy nie duplikować celów i wybrać tylko te, które są uważane za najważniejsze i niezbędne do analizowania danych - pozwoli to zachować porządek w danych.

Moduł ten automatycznie pobrał wszystkie dostępne cele skonfigurowane w Twoich widokach Google Analytics i wygenerował dla Ciebie listę wyboru. Wybierz cele, które uważasz za istotne.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces importu danych trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 2023-06-20T16:11:25.000Z