# Hit Builder beta

# Wprowadzenie

Narzędzie Hit Builder pozwala "symulować" dane oryginalnie zbierane poprzez aktywność użytkownika na stronie internetowej w oparciu o zmiany w Measurement Protocol (opens new window). Zmiany polegają np. na dodaniu dodatkowych wymiarów użytkownika (custom Dimensions / Metrics (opens new window)), które pozwolą w łatwy sposób zidentyfikować dane w interfejsie Google Analytics. Funkcjonalność znajduje zastosowanie w przypadku dołączania danych archiwalnych lub np. remarketingu. Na podstawie określonych kryteriów można tworzyć grupy remarketingowe bezpośrednio w rozszerzonej tabeli WitCloud. Następnie tabele można przesłać do Google Analytics, a stamtąd w wygodny sposób do Google Ads w celu prowadzenia kampani.

WARNING

Moduł przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników - nie tylko może rozszerzać dane, ale zmieniać oryginalną zawartość tabeli Google Analytics. Zalecana ostrożność w użyciu.

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Zanim będzie możliwe skonfigurowanie Hit Buildera konieczne jest przygotowanie:

  • modułu Collect Google Analytics lub Google Analytics 360,
  • danych, które chcemy wysłać w formacie odpowiadającym Measurement Protocol.

W tym celu należy przygotować zapytanie BigQuery i zdefiniować je w procesie Reports Query Jobs, lub zapisać dane jako tabele w datasecie BigQuery.

# Rozpocznij tworzenie modułu

W celu utworzenia Hit Buildera z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Process", następnie kliknij przycisk “Add new process”.

image alt text

Kliknij przycisk "Hit Builder"

image alt text

# Początkowe ustawienia

W polu (1) nadajemy nazwę Hit Buildera. W kolejnym polu wybieramy źródło nowych hitów (2), którym może być query zdefiniowane uprzednio w module query jobs , albo tabela zapisana w BigQuery. W zależności od wybranego źródła należy w kolejnych krokach określić nazwę zdefiniowanego Query Job, lub lokalizację tabeli w schemacie Google Cloud Project / BigQuery Dataset / BigQuery Table.

image alt text

Dane można wysłać do Google Analytics lub dołączyć do tabeli w WitCloud. W przypadku danych zapisywanych do WitCloud należy wybrać do którego collecta chcemy dołączyć dane (5), ewentualnie powtarzające się rekordy zostaną zdublowane.

image alt text

W celu zapisania konfiguracji klikamy przycisk "Create".

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces importu danych trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 2/3/2021, 10:28:38 AM