# Ads Campaign Mapping

Ten moduł nie jest już wspierany

Quick Set
  • WYBIERZ: "Proces" ➡️ "Add new process" ➡️ "Ads Campaign Mapping"
  • WYBIERZ: Skonfigurowany uprzednio moduł Ads
  • WYBIERZ: Docelową tabele na podstawie modułu collect

🎉 GOTOWE przybij sobie piątkę 🎉

# Wprowadzenie

Moduł Join Ads wzbogaca nasze dane analityczne, o dane z zewnętrznych systemów reklamowych. Do schematu danych dochodzą między innymi takie pola jak koszt, wyświetlenia i kliknięcia. W przypadku połączenia z Facebookiem i Google Ads dodatkowo dochodza informacje na temat nazwy kampani, grupy reklam, reklamy i tym podobne.

# Przykład działania

  1. Prowadzisz kampanie w Facebook Ads
  2. Importujesz do WitCloud dane kosztowe, oraz szczegóły kampanii
  3. Widzisz wyniki prowadzonych kampani w szerszym kontekście zbieranych danych

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Przygotuj:

  • moduł WitCloud Stream lub Google Analytics 360
  • przynajmniej jeden moduł ads - Google Ads, Facebook Ads

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Process, następnie kliknij w przycisk Add new Data Process

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Ads Campaign Mapping

image alt text

# Początkowe ustawienia

W oknie po naciśnięciu modułu powinien pokazać się nam się prosty formularz z 3 polami.

Process name - Wpisujemy tutaj nazwę naszego procesu, będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach platformy WitCloud

Analytics Collect - Z listy należy wybrać wcześniej skonfigurowany moduł zbierania danych WitCloud Stream lub Google Analytics 360

Ads Collect - Z listy należy wybrać wcześniej skonfigurowany moduł zbierania danych reklamowych, np. Facebook

image alt text

Gotowe! Po naciśnięciu przycisku Finish konfiguracja naszego procesu zostanie zapisana.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces importu danych trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 2023-06-20T16:11:25.000Z