# Jak zacząć?

# Założenie projektu Google Cloud Platform

Platforma WitCloud łączy się z Twoim projektem Google Cloud Platform. Wyniki integracji i obliczeń uruchamianych przez WitCloud są zapisywane w zbiorach danych BigQuery w Twoim projekcie Google Cloud, którego jesteś właścicielem. Dzięki temu sam decydujesz do czego te dane wykorzystasz i komu je udostępnisz. W celu korzystania z platformy musisz więc posiadać projekt w Google Cloud Platform.
Wejdź na stronę link (opens new window) i nacisnij przycisk darmowej rejestracji.


image alt text

Po wybraniu opcji wypróbuj bezpłatnie, należy wypełnić formularz rejestracyjny informacjami odnośnie firmy oraz płatności - każdy nowy użytkownik dostaje na start 300$ do wykorzystania przez 90 dni korzystania z Google Cloud Platform.


image alt text


image alt text


image alt text

Po utworzeniu konta na Google Cloud Platform, należy założyć projekt w konsoli Google Cloud Platform. W tym celu, w lewym górnym rogu rozwijamy listę projektów.


image alt text

Następnie w oknie które się pojawi naciskamy na przycisk tworzenia nowego projektu


image alt text

W następnym kroku konfigurujemy projekt. Wystarczy wypełnić pole z nazwą projektu, jeśli email który tworzy projekt jest w jakiejś organizacji G-suite, projekt będzie dostępny również pod tą organizacja dla całej grupy. Jako nawę proponujemy WitCloud - NAZWA_FIRMY_LUB_STRONY, ale oczywiście można wybrać dowolną inną nazwę. Po wypełnieniu formularza naciskamy przycisk tworzenia projektu.


image alt text

# Założenie konta i utworzenie projektu w WitCloud Platform.

Na Witcloud zarejestrujesz się pod tym linkiem link (opens new window) Rekomendowane jest utworzenie konta w platformie przez 1 osobę, a następnie wysłanie zaproszeń do projektu innym osobom z organizacji. Po skutecznej rejestracji, weryfikacji adresu e-mail oraz pierwszym zalogowaniu się do panelu WitCloud, zobaczysz poniższy widok.


image alt text

W pierwszym polu należy wpisać nazwę projektu. W drugim należy wybrać preferowaną lokalizację w której będą przechowywane dane tworzonego projektu WitCloud. Obecnie, dostępne do wyboru są dwie lokalizacje: EU (European Union) oraz US (United States).

Lokalizacja jest bardzo ważnym aspektem konfiguracji projektu WitCloud. W trakcie tworzenia projektu, platforma WitCloud **automatycznie** utworzy BigQuery dataset oraz Storage bucket w wybranej lokalizacji. Należy uwzględnić ten fakt w dalszym korzystaniu z danych, dostarczanych przez WitCloud.


Obecnie, zmiana lokalizacji danych projektu WitCloud po konfiguracji nie jest możliwa. Warto więc wybrać właściwą. Po dokonaniu wyboru należy wcisnąć przycisk Next.

Pojawi się widok konfiguracji dostępu


image alt text

W polu Dedicated Service Account znajduje się adres email wygenerowany do obsługi danego projektu WitCloud. Należy użyć go jako adresu użytkownika, któremu nadajemy stosowne uprawnienia w Google Cloud Platform. Instrukcje nadawania dostępu znajdziesz tu: link (opens new window) Jeżeli pod polem Google cloud project pojawi Ci się czerwony komunikat:

“The billing account for the owning project is disabled in state absent”image alt text

Rozwiązanie problemu:


Wejdź w link (opens new window) Kliknij w zakładkę moje projekty
Sprawdź czy twój projekt ma podpięta aktywną płatność

# Autoryzacja projektu WitCloud z Twoim projektem na Google Cloud Platform.

W tym celu należy zalogować się do platformy Google Cloud link (opens new window) Jeśli dedykowany dla WitCloud projekt na GCP nie został jeszcze utworzony, tu przeczytasz jak go stworzyć.link (opens new window) Po zalogowaniu do GCP z menu po lewej stronie wybieramy przycisk Administracja.


image alt text

W pasku na górze wybieramy dodaj


image alt text

Jako użytkownika podajemy konto wygenerowane przez aplikację WitCloud. Proces uzyskania dedykowanego adresu service account opisaliśmy w poprzednim kroku. link (opens new window)


W polach dostępu uzupełniamy 3 role:
1. Administrator bas danych BigQuery
2. Administrator pamięci masowej

image alt text

Naciskamy przycisk zapisz i wracamy do WitClouda. Po dodaniu uprawnień do projektu na Google Cloud Platform, i kliknięciu przycisku refresh w oknie pojawią się projekty do których mamy dostęp.


image alt text

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól należy kliknąć przycisk Submit. Pojawia się informacja o założeniu projektu - gratulacje!

Last updated: 2023-07-18T08:32:52.000Z