# Zapoznanie z WitCloud

# Opis platformy

Poniżej przedstawiamy opis struktury oraz funkcjonalności naszej platformy!

Po kolei!

Po pierwszym zalogowaniu musimy uzupełnić wymagane pola w celu utworzenia projektu:
Billing account - klikamy przycisk w celu uzupełnienia danych płatności
Nadanie nazwy projektu- w tym miejscu wpisujemy nazwę naszego projektu.
Ustawienie lokalizacji - Warto wybrać właściwą lokalizację ponieważ obecnie nie ma możliwości zmiany jej w trakcie trwania projektu.


Po utworzeniu projektu widzimy stronę startową, która przedstawia się następująco!

image alt text


Opis dostępnych funkcji:

 1. Open Dataset - po kliknięciu w image alt text przenosi Cię do BigQuery, znajduje się tu zbiór wszystkich danych zawartych w różnych tabelach.


Następnie po kliknięciu w ikonę znajdującą się po lewej stronie rozwija się lista tabel, które ten zbiór danych zawiera. Klikając w nazwę tabeli wyświetlają się szczegółowe informacje dotyczące zgromadzonych danych.

 1. Open Bucket- po kliknięciu image alt text zostajemy przeniesieni do Google cloud storage.
 2. Open Sidebar- po kliknięciu image alt text rozwija nam się skrót do dokumentacji, możemy z niej skorzystać w wygodny sposób, bez konieczności przejścia na stronę internetową witbee.com
 3. Open Docs Page- po kliknięciu image alt text w zostajemy przeniesieni do pełnej wersji dokumentacji na stronie internetowej witbee.com

# Ścieżka działania:

# Tworzenie modułów

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Po kliknięciu w przycisk image alt text na stronie głównej zostaniemy przekierowani do sekcji, w której będziemy mieli możliwość utworzenia integracji w celu zbierania danych.
 • Drugim sposobem jest wybór z menu po lewej stronie zakładki collect image alt text ➡️ image alt text

image alt text

# Tworzenie procesów

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Na stronie głównej wybieramy image alt text w obszarze Process - zostaniemy przeniesieni na stronę, w której znajdują się moduły odpowiedzialne za procesowanie danych.
 • Z menu po lewej stronie wybieramy Process image alt text ➡️ image alt text

image alt text

# Tworzenie raportów

Podobnie jak w poprzednich funkcjach raport możemy stworzyć na dwa sposoby:

 • W celu utworzenia raportu należy na stronie głównej w obszarze reports kliknąć przycisk image alt text. Zostaniemy przekierowani do sekcji, w której będziemy mogli wybrać interesujący nas raport.
 • Z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Smart Data image alt text ➡️ Reports ➡️ image alt text

image alt text

# Dodatkowe opcje

 • W sekcji Settings image alt text , w zakładce Manage Access mamy możliwość dodania dostępu innemu użytkownikowi do podglądu lub edytowania naszego projektu
 • Na głównej stronie w sekcji image alt text mamy możliwość monitorowania ilość użytych danych w realizacji projektu w wybranym okresie czasu.
 • W sekcji Settings image alt text w zakładce External Services znajdują się wszystkie dostępy, które uzyskaliśmy autoryzując się mailem. Możemy je konfigurować, edytować i usuwać. Klikając w przycisk image alt text w lewym górnym rogu stworzymy nowy dostęp.
 • W sekcji Smart Data image alt text wybierając Query Jobs, możemy tworzyć tutaj zapytania w standardowym języku SQL do baz danych w BigQuery.
 • Dane ze stworzonego przez nas raportu możemy zwizualizować za pomocą narzędzia Google Data Studio.


Aby to zrobić należy z menu po lewej stronie wybrać sekcję Smart Data image alt text ➡️ Data Studio image alt text

Last updated: 2022-03-11T11:13:55.000Z