# Data Studio - Onboarding Report

# Wprowadzenie

Data studio pozwala na wizualizowanie raportów na podstawie tabelarycznych danych. Aby wejść w na stronę narzędzia, kliknij poniższy link: https://datastudio.google.com/ (opens new window)

Data studio składa się z dwóch zasadniczych elementów:

 • raportów - stanowiących graficzne przedstawienie danych
 • źródeł danych - tabel zawierających dane.

# Kopiowanie raportu

Pod poniższym adresem znajduje się przygotowany przez nas, podstawowy raport. LINK (opens new window)

Z górnej belki wybieramy ikonkę "Kopiuj". image alt text

Pojawia się wówczas okienko wyboru nowego źródła danych. Należy rozwinąć pole wyboru. image alt text

A następnie wybrać pole "Create New Data Source"

image alt text

Jako źródło danych wybieramy "BigQuery" image alt text

Należy autoryzować dostęp Data Studio do projektów BigQuery. image alt text

Następnie wybrać nazwę projektu, datasetu oraz tabeli, w której znajdują się nasze dane.

Jeżeli nazwa projektu nie jest widoczna to należy wpisać ją ręcznie w polu “Shared project name”

Shared project name

W przypadku onboardingu sandboxa WitCloud należy wpisać wb-app-witcloud-sandbox. Należy również zaznaczyć pole "Partitioned Table"

image alt text

Ścieżka do konfiguracji

Wybierz następujące pola:

 1. Shard project.
 2. Biling Project: nawa projektu na Google Cloud Platform
 3. Shared project name: wb-app-witcloud-sandbox
 4. Data set: witcloud_..............
 5. Table: report_onboarding_xxxxx_xxxxx

Po kliknięciu przycisku "Connect", wyświetlana jest zawartość wybranego datasetu.

Aby wykorzystać dane źródło w raporcie klikamy przycisk “Add to report”.

image alt text

Tu widoczne jest źródło danych, z którego zaciągane są informacje znajdujące się w danym elemencie raportu.

image alt text

Gotowe! Teraz w raporcie przedstawiane są dane z Twojego raportu WitCloud Onboarding! Ale to nie koniec. Teraz możemy dodać 3 pola obliczeniowe na poziomie Data Studio, które w znacznym stopniu poprawią jakość prezentowanych informacji!

# Dostosowywanie raportu

Mając dane wejściowe możemy w łatwy sposób dodać trzy pola obliczeniowe istotne dla określania efektywności działań marketingowych i biznesowych:

 • CTR - click-through rate
 • CPS - cost per sale
 • ERS - effective revenue share

# Dodawanie pól obliczeniowych

W prawym dolnym rogu klikamy "Add a field"

image alt text

Następnie nadajemy nazwę, wpisujemy następującą formułę i klikamy "Save" i "All Field"

image alt text

Odnajdujemy stworzone pole na liście i zmieniamy wartość "Type" na "Procent" image alt text image alt text

Klikamy przycisk "Finished"

Następnie na raporcie kopiujemy jedno pole z wartościami, i podmieniamy jego metrykę, przeciągając nowo utworzone pole

image alt text

Możemy dodać pole CTR również do tabeli. W tym celu najpierw klikamy tabelę, a następnie przeciągamy pole z nazwą na obszar "Add metric"

image alt text

Gotowe! Teraz należy powtórzyć te czynności dla stworzenia nowych pól. Wzory wyglądają, które należy wprowadzić wyglądają w następujący sposób (można je skopiować i wkleić):

 1. CPS SUM(cost)/SUM(transactions)
 2. ERS SUM(cost) / SUM(revenue)

TIP

Nie zapomnij o zmianie typu utworzonych pól - CPS powinien być wyrażony w walucie, a ERS w procentach.

# Dodawanie wizualizacji w WitCloud

Aby dodać wizualizacje raportu w Data Studio do raportów w WitCloud należy najpierw wybrać "Report" a następnie "Data Studio".

image alt text

W nowym oknie wybieramy "Add a Report"

image alt text

W następnym kroku nadajmy nazwę pod jaką raport będzie widoczny w WitCloud oraz wklejamy adres URL raportu w Data Studio

image alt text

Gotowe!!

Teraz aby podejrzeć raport klikamy w ikonkę klucza.

image alt text

Last updated: 2/3/2021, 10:28:38 AM