# Workflow Report

# Raport Workflow

Workflow zarządza wszystkimi skonfigurowanymi procesami w WitCloud. Z tego powodu istotne jest kontrolowanie statusu realizacji poszczególnych Workflow gdyż to one sterują dostarczaniem oraz bieżącym procesowaniem danych. W tym celu w platformie WitCloud przygotowano panel statusu.

image alt text

Wyświetlane są tu informacje na temat wszystkich skonfigurowanych Workflow.

W polu STATE znajduje się informacja o statusie danego procesu Active / Paused.

W polu **SCHEDULED **znajduje się informacja o harmonogramie uruchomień.

W polu ACTION można zobaczyć szczegóły konfiguracji każdego elementu (1), wstrzymać lub wznowić jego wykonywanie (2), wykonać ponownie niezależnie od harmonogramu (3), usunąć (4) .

image alt text

Po rozwinięciu statusu po kliknięciu w znak strzałek (image alt text) dostajemy informacje o datach uruchomienia i statusie realizacji poszczególnych kroków Workflow. Ikonka image alt text informuje o poprawnym przebiegu procesu.

image alt text

Zaleca się sprawdzać statusy Workflow w celu wyłapania ewentualnych problemów z danymi. Proces może przestać działać z przyczyn niezależnych od WitCloud - na przykład może być spowodowany brakiem uaktualnienia tabel w GAP lub danych CRM w momencie wykonywania Workflow. W takim wypadku można spróbować uruchomić proces ręcznie po jakimś czasie, aby zachować ciągłość danych. Można też później skonfigurować jednorazowe workflow w celu pobrania danych z określonych przedziałów czasowych.

Last updated: 2/3/2021, 10:28:38 AM