# Workflow

# Wprowadzenie

Workflow jest jedną z podstawowych funkcji WitCloud. Jego zadaniem jest automatyczne uruchamianie, w odpowiedniej kolejności, skonfigurowanych wcześniej modułów. Zapewnia to aktualność zarówno danych wejściowych służących do raportowania, jak i samych tabel raportowych, na podstawie których tworzone są wizualizacje.

# Jak utworzyć Workflow

Workflow tworzone jest na dwa sposoby

 • automatycznie - w momencie utworzenia modułu, system automatycznie utworzny odpowiednie workflow które będą aktualizowały dane
 • ręcznie - w niestandardowych przypadkach jest możliwość utworzenia workflow za pomocą formularza

# Automatyczne Workflow

Przy utworzeniu modułu typu Collect, system automatycznie tworzy za nas kilka Workflow.
Ich zadaniem jest:

 • Jednorazowe zebranie danych historycznych.
 • Regularne uruchamianie procesu aktualizowania danych za dzień dzisiejszy.
 • Raz dziennie uruchamianie zadania wyrównującego dane za ostatnie dni w zależności od wymagań systemu, aby zebrać dane potencjalnie utracone.

Kończąc konfigurację jakiegoś konektora dostajemy informację podsumowującą o tym że został dla nas utworzony harmonogram odświeżania danych, co oznacza właśnie utworzenie za nas automatycznych Workflow.

image alt text

Utworzone Workflow znajdziemy w zakładce workflow na pasku po lewej stronie. Następnie wybieramy Auto-generated.

image alt text

# Tworzenie modułu Workflow “ręcznie”

W niektórych, bardziej zaawansowanych przypadkach, może okazać się konieczne utworzenie workflow samodzielnie. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład jeśli zależy nam na sekwencji wykonywania operacji, lub tworzymy bardziej zaawansowany raport opierający się na pośrednio obliczanych danych.

# Konfiguracja

W celu zdefiniowania nowego zadania z panelu z lewej strony wybieramy workflow.

image alt text

Klikamy Add new Workflow.

image alt text

W pierwszej kolejności, w polu Enter Workflow name nazywamy dane workflow.

image alt text

W drugim kroku dodajemy moduły. Możemy to zrobić klikając w ikonę "➕", lub poprzez funkcję task/group task. Zadanie typu Task jest wykonywane dla jednego modułu, natomiast Group Task łączy moduły tworząc z nich grupę. Jest to pomocne, kiedy kilka różnych modułów chcemy uruchomić dla takiego samego zakresu dat

image alt text

Po dodaniu jakiegoś zadania pojawia nam się do wyboru kilka ustawień które muisimy uzupelnić.

 1. Na początku, za pomocą przycisku Select Resource wybieramy zadania które chcemy wykonać ( collect, process albo report).

 2. Używając przycisku z ikoną kalendarza mamy możliwość określenia zakresu dat dla wykonania zadań. Do wyboru są następujące opcje:

  • Last X Days - opcja określa daty dynamicznie, w przedziale od bieżącej daty do x dni wstecz
  • Dynamic Date Range - opcja określa daty dynamicznie. Pozwala na ustalenie zakresu czasu w relacji do obecnej daty - np. zakres od 14 do 1 dnia wstecz
  • Static Date Range - pozwala na statyczne określenie stałego zakresu dat
  • Specified Date Range - daty wypisane po przecinku
 3. Klikając w ikonę ustawień mamy możliwość wyboru czy zadanie w przypadku niepowodzenia ma się powtórzyć.

 4. Przycisk z ikoną kosza daje nam możliwość usunięcia dodanego zadania.

image alt text

Gdy opcja Schedule Workflow jest wyłączona, uruchomienie workflow będzie możliwe jedynie ręcznie z poziomu listy.

Na zakończenie tworzenia workflow, ustalamy harmonogram, jego wykonywania po włączeniu opcji Schedule Workflow, konieczny jest wybór strefy czasowej w której będą realizowane zadania. Możliwe jest włączanie workflow w ustalonych odstępach czasu (co określoną ilość minut, godzin, dni, tygodni lub miesięcy).

image alt text

Po zakończonej konfiguracji klikamy przycisk Finish.

# Kolejność wykonywania działań w Workflow

image alt text

Przykład działania:

Jeżeli mamy raport oparty na podstawie danych z wielu różnych kolektorów, umieszczamy je wszystkie w kolejności przed nim Poniżej przykładowe Workflow

 1. Pobieramy dane o zachowaniach użytkowników z Google Analytics 4
 2. Pobieramy dane kosztowo reklamowe z systemu Facebook Ads i Google Ads
 3. Pobieramy dane z Google Search Console
 4. Pobieramy dane Ecommerce z platformy sklepowej
 5. Uruchamiamy raport który połączony nam wszystkie zebrane powyżej dane

image alt text

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z