# Workflow

# Wprowadzenie

Workflow jest jedną z podstawowych funkcji WitCloud. Jego zadaniem jest automatyczne uruchamianie, w odpowiedniej kolejności, skonfigurowanych wcześniej modułów. Zapewnia to aktualność zarówno danych wejściowych służących do raportowania, jak i samych tabel raportowych, na podstawie których tworzone są wizualizacje.

# Tworzenie workflow

Workflow można tworzyć na dwa sposoby automatycznie i ręcznie.

# Automatyczne Workflow

Przy tworzeniu nowych collectów, automatycznie tworzone są Workflow. Ich zadaniem jest:
▪Jednorazowe zebranie danych historycznych.
▪Regularne uruchamianie procesu aktualizowania danych za dzień dzisiejszy.
▪Raz dziennIe uruchamianie zadania wyrównującego dane za ostatnie dni w zależności od wymagań systemu, aby zebrać dane potencjalnie utracone.

Kończąc konfigurację automatycznego Workflow dostajemy informację podsumowującą, zdefiniowany okres danych historycznych oraz częstotliwość odświeżania danych na bieżąco.

image alt text

Utworzone Workflow znajdziemy w zakładce workflow na pasku po lewej stronie. Następnie wybieramy Auto-generated.


image alt text

# Tworzenie modułu Workflow “ręcznie”

W niektórych, bardziej zaawansowanych przypadkach, może okazać się konieczne utworzenie workflow samodzielnie. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład jeśli zależy nam na sekwencji wykonywania operacji, lub tworzymy bardziej zaawansowany raport opierający się na pośrednio obliczanych danych np. atrybucji.


W celu zdefiniowania nowego zadania z panelu z lewej strony wybieramy workflow.


image alt text


Klikamy Add new Workflow.


image alt text


W pierwszej kolejności, w polu Enter Workflow name nazywamy dane workflow.


image alt text


W drugim kroku dodajemy moduły. Możemy to zrobić klikając w ikonę "➕", lub poprzez funkcję task/group task. Zadanie typu Task jest wykonywane dla jednego modułu, natomiast Group Task łączy moduły tworząc z nich grupę. Jest to pomocne, kiedy mamy kilka modułów, wtedy możemy ustawić jeden parametr np. zakres dat dla całej grupy.


image alt text


Na początku, za pomocą przycisku Select Resource wybieramy zadania które chcemy wykonać ( collect, process albo report).


◾Używając przycisku z ikoną kalendarza mamy możliwość określenia zakresu dat dla wykonania zadań. Do wyboru są następujące opcje:
Last X Days - opcja określa daty dynamicznie, w przedziale od bieżącej daty do x dni wstecz.
Dynamic Date Range - opcja określa daty dynamicznie. Pozwala na ustalenie zakresu czasu w relacji do obecnej daty - np. zakres od 14 do 3 dni wstecz.
Static Date Range - pozwala na statyczne określenie stałego zakresu dat.
◾Klikając w ikonę ustawień mamy możliwość wyboru czy zadanie w przypadku niepowodzenia ma się powtórzyć.
◾Przycisk z ikoną kosza daje nam możliwość usunięcia dodanego zadania.


image alt text

Na zakończenie tworzenia workflow, ustalamy harmonogram, jego wykonywania po włączeniu opcji Schedule Workflow, konieczny jest wybór strefy czasowej w której będą realizowane zadania. Możliwe jest włączanie workflow w ustalonych odstępach czasu (co określoną ilość, godzin, dni, tygodni lub miesięcy). Po zakończonej konfiguracji klikamy przycisk Finish.


image alt text

# Określenie kolejności wykonywania działań w Workflow


image alt text

Przykład działania:

  1. Co godzinę łączymy zdarzenia, które spłynęły przez collector Google Analytics w sesje.
  2. Pobieramy dane kosztowo reklamowe z systemu Google Ads.
  3. Uszczegóławiamy dane kampanii dostępne w Google Ads do identyfikatorów kampanii w Google Analytics (Mapowanie kampanii).
  4. Pobieramy dane reklamowe z systemu Facebook Ads.
  5. Uszczegóławiamy dane z Facebook Ads do identyfikatorów kampanii w Google Analytics (Mapowanie kampanii).
  6. Aktualizujemy dane w raportach w Data Studio.


image alt text

# Warto pamiętać!


Przykład:


◾Aby utworzyć raport, należy najpierw pobrać dane.
◾Nie możemy dokonać atrybucji, jeśli nie mamy przetworzonych sesji.

Dodatkowo zaleca się sprawdzanie statusów przepływów pracy w celu wykrycia ewentualnych problemów z danymi. Proces może przestać działać z przyczyn niezwiązanych z WitCloud – na przykład z powodu utraty dostępu do konta lub błędu API z zewnętrznego systemu. W takim przypadku możesz spróbować ręcznie uruchomić proces po pewnym czasie, aby zachować ciągłość danych. Można również skonfigurować jednorazowe przepływy pracy w celu pobierania danych z określonych przedziałów czasowych.

Last updated: 2022-03-13T16:32:55.000Z