# Awin

# Wprowadzenie

Moduł pozwala na automatyczne zbieranie danych z systemu reklamowego Awin.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy Awin
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawi się tabela:

image alt text

awin_transactions

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id INTEGER NULLABLE
url STRING NULLABLE
advertiserId INTEGER NULLABLE
publisherId INTEGER NULLABLE
commissionSharingPublisherId STRING NULLABLE
commissionSharingSelectedRatePublisherId STRING NULLABLE
campaign STRING NULLABLE
siteName STRING NULLABLE
commissionStatus STRING NULLABLE
commissionAmount RECORD NULLABLE
commissionAmount. amount FLOAT NULLABLE
commissionAmount. currency STRING NULLABLE
saleAmount RECORD NULLABLE
saleAmount. amount FLOAT NULLABLE
saleAmount. currency STRING NULLABLE
ipHash STRING NULLABLE
customerCountry STRING NULLABLE
clickRefs RECORD NULLABLE
clickRefs. clickRef STRING NULLABLE
clickDate TIMESTAMP NULLABLE
transactionDate TIMESTAMP NULLABLE
validationDate STRING NULLABLE
type STRING NULLABLE
declineReason STRING NULLABLE
voucherCodeUsed BOOLEAN NULLABLE
voucherCode STRING NULLABLE
lapseTime INTEGER NULLABLE
amended BOOLEAN NULLABLE
amendReason STRING NULLABLE
oldSaleAmount STRING NULLABLE
oldCommissionAmount STRING NULLABLE
clickDevice STRING NULLABLE
transactionDevice STRING NULLABLE
publisherUrl STRING NULLABLE
advertiserCountry STRING NULLABLE
orderRef STRING NULLABLE
customParameters STRING NULLABLE
transactionParts RECORD REPEATED
transactionParts. commissionGroupId INTEGER NULLABLE
transactionParts. amount FLOAT NULLABLE
transactionParts. commissionAmount FLOAT NULLABLE
transactionParts. advertiserCost STRING NULLABLE
transactionParts. commissionGroupCode STRING NULLABLE
transactionParts. commissionGroupName STRING NULLABLE
transactionParts. trackedParts RECORD REPEATED
transactionParts.trackedParts. code STRING NULLABLE
transactionParts.trackedParts. amount FLOAT NULLABLE
transactionParts.trackedParts. currency STRING NULLABLE
paidToPublisher BOOLEAN NULLABLE
paymentId INTEGER NULLABLE
transactionQueryId INTEGER NULLABLE
originalSaleAmount STRING NULLABLE
advertiserCost RECORD NULLABLE
advertiserCost. amount STRING NULLABLE
advertiserCost. currency STRING NULLABLE
basketProducts STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Collect", następnie kliknij w przycisk “Add new data collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy "Awin".

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Awin

Zanim przejdziemy do następnego kroku musimy pozyskać klucz API Awin. Będzie on potrzebny aby WitCloud mógł pobierać dane z systemu.

Przejdź do strony danych logowania API, korzystając z tego linku link (opens new window)

Wypełnij pole hasła i naciśnij przycisk Show my API tokens

Skopiuj token API. Będziesz go potrzebował do zakończenia konfiguracji modułu w WitCloud

Aby to zrobić, naciśnij przycisk Click here to authorize

image alt text

Wklej token i kliknij przycisk Finish.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wypełnij pozostałe pola

Region - Wybierz kod swojego kraju

Account - Wybierz nazwę swojego konta Awin

Naciśnij przycisk Finish.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z