# BaseLinker

# Wprowadzenie

Moduł BaseLinker pozwala na automatyczne zbieranie danych na temat transakcji oraz produktów Twojego sklepu.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do sklepu BaseLinker.
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud.
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawią się dwie tabele:

  1. baselinker_orders
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
order_id STRING NULLABLE
invoice_country STRING NULLABLE
pack_state INTEGER NULLABLE
shop_order_id STRING NULLABLE
invoice_city STRING NULLABLE
invoice_address STRING NULLABLE
invoice_nip STRING NULLABLE
pick_state INTEGER NULLABLE
invoice_company STRING NULLABLE
delivery_point_city STRING NULLABLE
delivery_point_postcode STRING NULLABLE
delivery_package_nr STRING NULLABLE
extra_field_1 STRING NULLABLE
extra_field_2 STRING NULLABLE
delivery_country STRING NULLABLE
invoice_country_code STRING NULLABLE
delivery_point_address STRING NULLABLE
delivery_point_id STRING NULLABLE
order_page STRING NULLABLE
want_invoice BOOLEAN NULLABLE
delivery_country_code STRING NULLABLE
delivery_city STRING NULLABLE
delivery_address STRING NULLABLE
payment_method STRING NULLABLE
delivery_company STRING NULLABLE
invoice_fullname STRING NULLABLE
delivery_fullname STRING NULLABLE
delivery_package_module STRING NULLABLE
delivery_price FLOAT NULLABLE
payment_done FLOAT NULLABLE
invoice_postcode STRING NULLABLE
payment_method_cod INTEGER NULLABLE
delivery_postcode STRING NULLABLE
date_in_status TIMESTAMP NULLABLE
order_status_id INTEGER NULLABLE
admin_comments STRING NULLABLE
user_comments STRING NULLABLE
currency STRING NULLABLE
delivery_point_name STRING NULLABLE
email STRING NULLABLE
date_add TIMESTAMP NULLABLE
phone STRING NULLABLE
order_source STRING NULLABLE
delivery_method STRING NULLABLE
order_source_id INTEGER NULLABLE
external_order_id STRING NULLABLE
date_confirmed TIMESTAMP NULLABLE
user_login STRING NULLABLE
order_source_info STRING NULLABLE
confirmed BOOLEAN NULLABLE
products RECORD REPEATED
products. weight FLOAT NULLABLE
products. quantity INTEGER NULLABLE
products. product_id INTEGER NULLABLE
products. auction_id INTEGER NULLABLE
products. price_brutto FLOAT NULLABLE
products. ean STRING NULLABLE
products. sku STRING NULLABLE
products. storage STRING NULLABLE
products. variant_id INTEGER NULLABLE
products. order_product_id INTEGER NULLABLE
products. tax_rate INTEGER NULLABLE
products. attributes STRING NULLABLE
products. name STRING NULLABLE
products. storage_id STRING NULLABLE
user_login_hash STRING NULLABLE
phone_hash STRING NULLABLE
invoice_fullname_hash STRING NULLABLE
email_hash STRING NULLABLE
delivery_fullname_hash STRING NULLABLE
delivery_address_hash STRING NULLABLE
delivery_point_address_hash STRING NULLABLE
invoice_address_hash STRING NULLABLE
  1. baselinker_order_statuses
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id STRING NULLABLE
name STRING NULLABLE
name_for_customer STRING NULLABLE
color STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do konta BaseLinker, które może wygenerować token API

Opis tego procesu znajdziesz tutaj link (opens new window)

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy BaseLinker.

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia tylko jedno pole.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z BaseLinker

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do BaseLinkera. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize.

image alt text

Wklej token API z panelu BaseLinker.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz swoje konto z listy i kliknij przycisk Finish.

image alt text

Zaawansowane opcje

Domyślnie wszystkie wrażliwe dane, które zbieramy, są przez nas szyfrowane. Jeśli chcesz mieć dostęp do określonych pól bez haszowania, możesz je zaznaczyć tutaj.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z