# Ceneo

# Wprowadzenie

Moduł pozwala na automatyczne zbieranie danych z systemu reklamowego Ceneo.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy Ceneo
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawi się tabela:

image alt text

ceneo_clicks

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date DATETIME NULLABLE
main_category STRING NULLABLE
second_category STRING NULLABLE
product_id STRING NULLABLE
click_rate FLOAT NULLABLE
bid_rate FLOAT NULLABLE
click_cost FLOAT NULLABLE
position INTEGER NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Ceneo

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Ceneo

W następnym kroku musisz przyznać nam dostęp do Ceneo. Konieczne jest, aby WitCloud mógł zbierać dane.

Aby to zrobić, naciśnij przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełnij formularz logowania i kliknij przycisk Finish.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji kliknij przycisk Finish, aby utworzyć kolektor.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z