# Criteo

# Wprowadzenie

Moduł Criteo pozwala na automatyczne zbieranie danych systemu reklamowego Criteo.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy Criteo.
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud.
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawi się tabela:

image alt text

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
AdvertiserId STRING NULLABLE
AdsetId STRING NULLABLE
CategoryId STRING NULLABLE
Advertiser STRING NULLABLE
Adset STRING NULLABLE
Category STRING NULLABLE
Device STRING NULLABLE
Os STRING NULLABLE
Day STRING NULLABLE
Currency STRING NULLABLE
Clicks INTEGER NULLABLE
Displays INTEGER NULLABLE
ViewableDisplays INTEGER NULLABLE
NonViewableDisplays INTEGER NULLABLE
UntrackableDisplays INTEGER NULLABLE
AdvertiserCost FLOAT NULLABLE
QualifiedVisits INTEGER NULLABLE
Visits INTEGER NULLABLE
CostPerVisit FLOAT NULLABLE
BounceRate FLOAT NULLABLE
PotentialDisplays INTEGER NULLABLE
OverallCompetitionWin FLOAT NULLABLE
SalesClientAttribution FLOAT NULLABLE
SalesAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
SalesPc30d FLOAT NULLABLE
SalesAllPc30d FLOAT NULLABLE
SalesPv24h FLOAT NULLABLE
SalesAllPv24h FLOAT NULLABLE
SalesPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
SalesAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
SalesPc1d FLOAT NULLABLE
SalesAllPc1d FLOAT NULLABLE
SalesPc7d FLOAT NULLABLE
SalesAllPc7d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedClientAttribution FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedPc30d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedAllPc30d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedPv24h FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedAllPv24h FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedPc1d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedAllPc1d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedPc7d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedAllPc7d FLOAT NULLABLE
ExposedUsers FLOAT NULLABLE
Audience INTEGER NULLABLE
Reach FLOAT NULLABLE
AverageCartClientAttribution FLOAT NULLABLE
AverageCartAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
AverageCartPc30d FLOAT NULLABLE
AverageCartAllPc30d FLOAT NULLABLE
AverageCartPv24h FLOAT NULLABLE
AverageCartAllPv24h FLOAT NULLABLE
AverageCartPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
AverageCartAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
AverageCartPc1d FLOAT NULLABLE
AverageCartAllPc1d FLOAT NULLABLE
AverageCartPc7d FLOAT NULLABLE
AverageCartAllPc7d FLOAT NULLABLE
ConversionRateClientAttribution FLOAT NULLABLE
ConversionRateAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
ConversionRatePc30d FLOAT NULLABLE
ConversionRateAllPc30d FLOAT NULLABLE
ConversionRatePv24h FLOAT NULLABLE
ConversionRateAllPv24h FLOAT NULLABLE
ConversionRatePc30dPv24h FLOAT NULLABLE
ConversionRateAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
ConversionRatePc1d FLOAT NULLABLE
ConversionRateAllPc1d FLOAT NULLABLE
ConversionRatePc7d FLOAT NULLABLE
ConversionRateAllPc7d FLOAT NULLABLE
ECosClientAttribution FLOAT NULLABLE
ECosAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
ECosPc30d FLOAT NULLABLE
ECosAllPc30d FLOAT NULLABLE
ECosPv24h FLOAT NULLABLE
ECosAllPv24h FLOAT NULLABLE
ECosPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
ECosAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
ECosPc1d FLOAT NULLABLE
ECosAllPc1d FLOAT NULLABLE
ECosPc7d FLOAT NULLABLE
ECosAllPc7d FLOAT NULLABLE
CostPerOrderClientAttribution FLOAT NULLABLE
CostPerOrderAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
CostPerOrderPc30d FLOAT NULLABLE
CostPerOrderAllPc30d FLOAT NULLABLE
CostPerOrderPv24h FLOAT NULLABLE
CostPerOrderAllPv24h FLOAT NULLABLE
CostPerOrderPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
CostPerOrderAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
CostPerOrderPc1d FLOAT NULLABLE
CostPerOrderAllPc1d FLOAT NULLABLE
CostPerOrderPc7d FLOAT NULLABLE
CostPerOrderAllPc7d FLOAT NULLABLE
Cpc FLOAT NULLABLE
ECpm FLOAT NULLABLE
RoasClientAttribution FLOAT NULLABLE
RoasAllClientAttribution FLOAT NULLABLE
RoasPc30d FLOAT NULLABLE
RoasAllPc30d FLOAT NULLABLE
RoasPv24h FLOAT NULLABLE
RoasAllPv24h FLOAT NULLABLE
RoasPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
RoasAllPc30dPv24h FLOAT NULLABLE
RoasPc1d FLOAT NULLABLE
RoasAllPc1d FLOAT NULLABLE
RoasPc7d FLOAT NULLABLE
RoasAllPc7d FLOAT NULLABLE
AdvertiserValue FLOAT NULLABLE
AdvertiserAllValue FLOAT NULLABLE
CostOfAdvertiserValue FLOAT NULLABLE
PostInstallSales FLOAT NULLABLE
AppInstalls FLOAT NULLABLE
PostInstallConversionRate FLOAT NULLABLE
PostInstallCostOfSale FLOAT NULLABLE
PostInstallOrderValue FLOAT NULLABLE
CostPerInstall FLOAT NULLABLE
InstallRate FLOAT NULLABLE
PostInstallCostPerOrder FLOAT NULLABLE
PostInstallRoas FLOAT NULLABLE
OmnichannelRoasClientAttribution FLOAT NULLABLE
OmnichannelRoasPc30d FLOAT NULLABLE
OmnichannelRoasAllPc30d FLOAT NULLABLE
OmnichannelRoasPv24h FLOAT NULLABLE
OmnichannelRoasAllPv24h FLOAT NULLABLE
OmnichannelRevenueClientAttribution FLOAT NULLABLE
OmnichannelRevenuePc30d FLOAT NULLABLE
OmnichannelRevenueAllPc30d FLOAT NULLABLE
OmnichannelRevenuePv24h FLOAT NULLABLE
OmnichannelRevenueAllPv24h FLOAT NULLABLE
OmnichannelsalesClientAttribution FLOAT NULLABLE
OmnichannelSalesPc30d FLOAT NULLABLE
OmnichannelSalesAllPc30d FLOAT NULLABLE
OmnichannelSalesPv24h FLOAT NULLABLE
OmnichannelSalesAllPv24h FLOAT NULLABLE
RoasOfflinePc30d FLOAT NULLABLE
RoasOfflinePv24h FLOAT NULLABLE
SalesOfflinePc30d FLOAT NULLABLE
SalesOfflinePv24h FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedOfflinePc30d FLOAT NULLABLE
RevenueGeneratedOfflinePv24h FLOAT NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do swojego konta reklamowego Criteo.

Aby zautoryzować konto, musisz mieć dostęp administratora

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Criteo.

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Criteo

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do Criteo. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane. Można to zrobić za pomocą metody Criteo oauth.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Sign in with Criteo.

image alt text

Pojawi się formularz oauth Criteo. Wybierz konta reklamowe, którym chcesz przyznać dostęp do Witcloud, a następnie naciśnij przycisk Ok.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz walutę raportu, konta reklamowe, których dane chcesz zbierać i naciśnij przycisk Finish.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z