# Domodi & Allani

# Wprowadzenie

Moduł pozwala na automatyczne zbieranie danych z systemu reklamowego Domodi.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy Domodi
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawią się 2 nowe tabele:

image alt text

allani_category_statistics

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date DATE NULLABLE
category STRING NULLABLE
shopName STRING NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
transactions INTEGER NULLABLE
averageBasket FLOAT NULLABLE
transactionRevenue FLOAT NULLABLE
cost FLOAT NULLABLE
COS STRING NULLABLE
CR STRING NULLABLE

domodi_category_statistics

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date DATE NULLABLE
category STRING NULLABLE
shopName STRING NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
transactions INTEGER NULLABLE
averageBasket FLOAT NULLABLE
transactionRevenue FLOAT NULLABLE
cost FLOAT NULLABLE
COS STRING NULLABLE
CR STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Domodi & Allani

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Domodi

W następnym kroku musisz przyznać nam dostęp do Domodi. Konieczne jest to, aby WitCloud mógł zbierać dane.

Aby to zrobić, naciśnij przycisk Click here to authorize

image alt text

Przejdź do strony integracji Domodi API za pomocą tego linku link (opens new window) i wygeneruj token

image alt text

Skopiuj swój token Domodi

image alt text

Wróć do panelu WitCloud, wklej token i kliknij przycisk Finish.

image alt text

W kolejnym kroku wybierz sklepy, z których chcesz zbierać dane

image alt text

Naciśnij przycisk Finish, aby utworzyć kolektor.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z