# HubSpot

# Wprowadzenie

Moduł HubSpot pozwala na automatyczne zbieranie danych z twojego CRM.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do sklepu HubSpot
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Osiem nowych tabel pojawi się w Twoim zestawie danych WitCloud:

image alt text

Wszystkie tabele mają ten sam schemat danych.

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id STRING NULLABLE
createdAt TIMESTAMP NULLABLE
updatedAt TIMESTAMP NULLABLE
archived BOOLEAN NULLABLE
properties RECORD REPEATED
properties. key STRING NULLABLE
properties. value RECORD NULLABLE
properties.value. stringValue STRING NULLABLE
properties.value. intValue STRING NULLABLE
properties.value. floatValue STRING NULLABLE
properties.value. timestampValue TIMESTAMP NULLABLE
associations RECORD REPEATED
associations. from STRING NULLABLE
associations. to RECORD NULLABLE
associations.to. key STRING NULLABLE
associations.to. value STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz dostęp „supera dministratora” do konta HubSpot

Opis jak to zrobić możesz znaleźć pod tym linkiem link (opens new window)

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Collect", następnie kliknij w przycisk “Add new data collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy "HubSpot"

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia tylko jedno pole.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z HubSpot

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do HubSpota. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk "Sign in with HubSpot"

image alt text

Autoryzujemy się przy pomocy formularza logowania

image alt text

I wybieramy konto HubSpot

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz swoje konto z listy i kliknij przycisk "Finish"

image alt text

# Setting the module in the schedule

Twój moduł HubSpot jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie harmonogramu i uwzględnienie w nim naszego modułu. O tym jak to zrobić możesz przeczytać tutaj link (opens new window)

Last updated: 4/15/2021, 12:30:11 PM