# HubSpot

# Wprowadzenie

Moduł HubSpot umożliwia automatyczne rejestrowanie danych CRM.

# Przykład operacji

1.) Konfigurujemy moduł na platformie, dając dostęp do HubSpot 2.) Ustawiamy moduł na harmonogram – dane są zbierane i przechowywane w zestawie danych witcloud 3.) Po przetworzeniu tabeli można użyć innych modułów raportowania lub połączyć je z analizami.

# Schemat danych

W zestawie danych WitCloud pojawi się osiem nowych tabel:

image alt text

Wszystkie tabele mają ten sam schemat danych.

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
id STRING NULLABLE
createdAt TIMESTAMP NULLABLE
updatedAt TIMESTAMP NULLABLE
archived BOOLEAN NULLABLE
properties RECORD REPEATED
properties. key STRING NULLABLE
properties. value RECORD NULLABLE
properties.value. stringValue STRING NULLABLE
properties.value. intValue STRING NULLABLE
properties.value. floatValue STRING NULLABLE
properties.value. timestampValue TIMESTAMP NULLABLE
associations RECORD REPEATED
associations. from STRING NULLABLE
associations. to RECORD NULLABLE
associations.to. key STRING NULLABLE
associations.to. value STRING NULLABLE

# Ustawienia

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz dostęp do konta HubSpot “Superadmin”

Opis można znaleźć na stronie link (opens new window)

# Tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, a następnie kliknij przycisk Add new data Collect.

image alt text

Wybierz HubSpot z listy dostępnych modułów

image alt text

# Ustawienia początkowe

W pierwszym kroku musimy wypełnić tylko jedno pole.

Collect name – nazwa naszego modułu. Pod tą nazwą będzie można go zobaczyć gdzie indziej na platformie.

image alt text

# Autoryzacja za pomocą HubSpot

W następnym kroku musimy zapewnić WitCloud dostęp do HubSpot. Konieczne jest, aby WitCloud mógł pobierać dane. Można to zrobić za pomocą metody oauth HubSpot.

W tym celu naciśnij przycisk Sign in with HubSpot

image alt text

Autoryzacja za pomocą formularza rejestracyjnego

image alt text

I wybierz konto HubSpot

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz konto z listy i kliknij przycisk Finish

image alt text

# Ustawianie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z