# IdoSell

# Wprowadzenie

Moduł IdoSell pozwala na automatyczne zbieranie danych Twojego sklepu.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do sklepu IdoSell
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych WitCloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Zbieramy najważniejsze informacje z IdoSell do 4 różnych tabel:

  1. idosell_orders
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type
shipping_lines REPEATED RECORD
shipping_address NULLABLE RECORD
line_items REPEATED RECORD
fulfillments REPEATED STRING
billing_address NULLABLE RECORD
user_id NULLABLE STRING
total_tax_set NULLABLE RECORD
total_shipping_price_set NULLABLE RECORD
total_price NULLABLE FLOAT
total_outstanding NULLABLE FLOAT
total_discounts_set NULLABLE RECORD
token NULLABLE STRING
taxes_included NULLABLE BOOLEAN
tax_lines REPEATED STRING
subtotal_price_set NULLABLE RECORD
source_url NULLABLE STRING
source_name NULLABLE INTEGER
total_price_set NULLABLE RECORD
reference NULLABLE STRING
processed_at NULLABLE TIMESTAMP
total_tax NULLABLE FLOAT
payment_gateway_names REPEATED STRING
order_status_url NULLABLE STRING
order_number NULLABLE INTEGER
total_weight NULLABLE INTEGER
current_total_price NULLABLE FLOAT
cart_token NULLABLE STRING
location_id NULLABLE INTEGER
current_total_duties_set NULLABLE STRING
landing_site_ref NULLABLE STRING
original_total_duties_set NULLABLE STRING
merchant_of_record_app_id NULLABLE STRING
landing_site NULLABLE STRING
financial_status NULLABLE STRING
updated_at NULLABLE TIMESTAMP
estimated_taxes NULLABLE BOOLEAN
total_tip_received NULLABLE FLOAT
note_attributes REPEATED STRING
total_line_items_price_set NULLABLE RECORD
discount_codes REPEATED RECORD
current_total_tax NULLABLE FLOAT
cancel_reason NULLABLE STRING
fulfillment_status NULLABLE STRING
device_id NULLABLE STRING
referring_site NULLABLE STRING
current_total_additional_fees_set NULLABLE STRING
customer NULLABLE RECORD
current_total_price_set NULLABLE RECORD
total_line_items_price NULLABLE FLOAT
closed_at NULLABLE STRING
current_subtotal_price_set NULLABLE RECORD
current_subtotal_price NULLABLE FLOAT
test NULLABLE BOOLEAN
created_at NULLABLE TIMESTAMP
client_details NULLABLE RECORD
confirmed NULLABLE BOOLEAN
company NULLABLE STRING
total_discounts NULLABLE FLOAT
admin_graphql_api_id NULLABLE STRING
cancelled_at NULLABLE STRING
number NULLABLE INTEGER
subtotal_price NULLABLE FLOAT
name NULLABLE STRING
refunds REPEATED STRING
source_identifier NULLABLE STRING
checkout_id NULLABLE INTEGER
tags NULLABLE STRING
current_total_discounts NULLABLE FLOAT
currency NULLABLE STRING
original_total_additional_fees_set NULLABLE STRING
payment_terms NULLABLE STRING
note NULLABLE STRING
buyer_accepts_marketing NULLABLE BOOLEAN
current_total_discounts_set NULLABLE RECORD
presentment_currency NULLABLE STRING
discount_applications REPEATED RECORD
customer_locale NULLABLE STRING
current_total_tax_set NULLABLE RECORD
browser_ip NULLABLE STRING
id NULLABLE INTEGER
app_id NULLABLE INTEGER
checkout_token NULLABLE STRING
shipping_lines.discount_allocations REPEATED STRING
shipping_lines.tax_lines REPEATED STRING
shipping_lines.title NULLABLE STRING
shipping_lines.phone NULLABLE STRING
shipping_lines.requested_fulfillment_service_id NULLABLE STRING
shipping_lines.price NULLABLE FLOAT
shipping_lines.source NULLABLE STRING
shipping_lines.discounted_price_set NULLABLE RECORD
shipping_lines.discounted_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
shipping_lines.discounted_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
shipping_lines.discounted_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
shipping_lines.discounted_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
shipping_lines.discounted_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
shipping_lines.discounted_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
shipping_lines.code NULLABLE STRING
shipping_lines.delivery_category NULLABLE STRING
shipping_lines.discounted_price NULLABLE FLOAT
shipping_lines.price_set NULLABLE RECORD
shipping_lines.price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
shipping_lines.price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
shipping_lines.price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
shipping_lines.price_set.shop_money NULLABLE RECORD
shipping_lines.price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
shipping_lines.price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
shipping_lines.carrier_identifier NULLABLE STRING
shipping_lines.id NULLABLE INTEGER
shipping_address.province_code NULLABLE STRING
shipping_address.country_code NULLABLE STRING
shipping_address.company NULLABLE STRING
shipping_address.country NULLABLE STRING
shipping_address.province NULLABLE STRING
line_items.discount_allocations REPEATED RECORD
line_items.discount_allocations.discount_application_index NULLABLE INTEGER
line_items.discount_allocations.amount_set NULLABLE RECORD
line_items.discount_allocations.amount_set.presentment_money NULLABLE RECORD
line_items.discount_allocations.amount_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
line_items.discount_allocations.amount_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
line_items.discount_allocations.amount_set.shop_money NULLABLE RECORD
line_items.discount_allocations.amount_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
line_items.discount_allocations.amount_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
line_items.discount_allocations.amount NULLABLE FLOAT
line_items.duties REPEATED STRING
line_items.variant_id NULLABLE INTEGER
line_items.variant_inventory_management NULLABLE STRING
line_items.total_discount NULLABLE FLOAT
line_items.title NULLABLE STRING
line_items.sku NULLABLE STRING
line_items.requires_shipping NULLABLE BOOLEAN
line_items.taxable NULLABLE BOOLEAN
line_items.quantity NULLABLE INTEGER
line_items.total_discount_set NULLABLE RECORD
line_items.total_discount_set.presentment_money NULLABLE RECORD
line_items.total_discount_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
line_items.total_discount_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
line_items.total_discount_set.shop_money NULLABLE RECORD
line_items.total_discount_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
line_items.total_discount_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
line_items.product_exists NULLABLE BOOLEAN
line_items.product_id NULLABLE INTEGER
line_items.price NULLABLE FLOAT
line_items.grams NULLABLE INTEGER
line_items.variant_title NULLABLE STRING
line_items.properties REPEATED RECORD
line_items.properties.value NULLABLE STRING
line_items.properties.name NULLABLE STRING
line_items.gift_card NULLABLE BOOLEAN
line_items.name NULLABLE STRING
line_items.fulfillment_status NULLABLE STRING
line_items.fulfillable_quantity NULLABLE INTEGER
line_items.id NULLABLE INTEGER
line_items.fulfillment_service NULLABLE STRING
line_items.tax_lines REPEATED STRING
line_items.price_set NULLABLE RECORD
line_items.price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
line_items.price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
line_items.price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
line_items.price_set.shop_money NULLABLE RECORD
line_items.price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
line_items.price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
line_items.vendor NULLABLE STRING
line_items.admin_graphql_api_id NULLABLE STRING
billing_address.province_code NULLABLE STRING
billing_address.country_code NULLABLE STRING
billing_address.longitude NULLABLE FLOAT
billing_address.latitude NULLABLE FLOAT
billing_address.country NULLABLE STRING
billing_address.province NULLABLE STRING
total_tax_set.presentment_money NULLABLE RECORD
total_tax_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
total_tax_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
total_tax_set.shop_money NULLABLE RECORD
total_tax_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
total_tax_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
total_shipping_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
total_shipping_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
total_shipping_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
total_shipping_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
total_shipping_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
total_shipping_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
total_discounts_set.presentment_money NULLABLE RECORD
total_discounts_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
total_discounts_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
total_discounts_set.shop_money NULLABLE RECORD
total_discounts_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
total_discounts_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
subtotal_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
subtotal_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
subtotal_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
subtotal_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
subtotal_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
subtotal_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
total_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
total_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
total_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
total_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
total_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
total_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
total_line_items_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
total_line_items_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
total_line_items_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
total_line_items_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
total_line_items_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
total_line_items_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
discount_codes.type NULLABLE STRING
discount_codes.amount NULLABLE FLOAT
discount_codes.code NULLABLE STRING
customer.default_address NULLABLE RECORD
customer.default_address.country_code NULLABLE STRING
customer.default_address.country_name NULLABLE STRING
customer.default_address.company NULLABLE STRING
customer.default_address.default NULLABLE BOOLEAN
customer.default_address.country NULLABLE STRING
customer.default_address.province NULLABLE STRING
customer.default_address.province_code NULLABLE STRING
customer.default_address.customer_id NULLABLE INTEGER
customer.default_address.id NULLABLE INTEGER
customer.admin_graphql_api_id NULLABLE STRING
customer.marketing_opt_in_level NULLABLE STRING
customer.tags NULLABLE STRING
customer.email_marketing_consent NULLABLE RECORD
customer.email_marketing_consent.consent_updated_at NULLABLE STRING
customer.email_marketing_consent.opt_in_level NULLABLE STRING
customer.email_marketing_consent.state NULLABLE STRING
customer.verified_email NULLABLE BOOLEAN
customer.accepts_marketing_updated_at NULLABLE TIMESTAMP
customer.tax_exempt NULLABLE BOOLEAN
customer.note NULLABLE STRING
customer.tax_exemptions REPEATED STRING
customer.sms_marketing_consent NULLABLE RECORD
customer.sms_marketing_consent.consent_updated_at NULLABLE STRING
customer.sms_marketing_consent.opt_in_level NULLABLE STRING
customer.sms_marketing_consent.consent_collected_from NULLABLE STRING
customer.sms_marketing_consent.state NULLABLE STRING
customer.multipass_identifier NULLABLE STRING
customer.currency NULLABLE STRING
customer.state NULLABLE STRING
customer.created_at NULLABLE TIMESTAMP
customer.id NULLABLE INTEGER
customer.accepts_marketing NULLABLE BOOLEAN
customer.updated_at NULLABLE TIMESTAMP
current_total_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
current_total_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
current_total_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
current_total_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
current_total_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
current_total_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
current_subtotal_price_set.presentment_money NULLABLE RECORD
current_subtotal_price_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
current_subtotal_price_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
current_subtotal_price_set.shop_money NULLABLE RECORD
current_subtotal_price_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
current_subtotal_price_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
client_details.session_hash NULLABLE STRING
client_details.browser_width NULLABLE STRING
client_details.browser_ip NULLABLE STRING
client_details.user_agent NULLABLE STRING
client_details.browser_height NULLABLE STRING
client_details.accept_language NULLABLE STRING
current_total_discounts_set.presentment_money NULLABLE RECORD
current_total_discounts_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
current_total_discounts_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
current_total_discounts_set.shop_money NULLABLE RECORD
current_total_discounts_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
current_total_discounts_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
discount_applications.title NULLABLE STRING
discount_applications.description NULLABLE STRING
discount_applications.target_selection NULLABLE STRING
discount_applications.value NULLABLE FLOAT
discount_applications.allocation_method NULLABLE STRING
discount_applications.value_type NULLABLE STRING
discount_applications.type NULLABLE STRING
discount_applications.target_type NULLABLE STRING
current_total_tax_set.presentment_money NULLABLE RECORD
current_total_tax_set.presentment_money.currency_code NULLABLE STRING
current_total_tax_set.presentment_money.amount NULLABLE FLOAT
current_total_tax_set.shop_money NULLABLE RECORD
current_total_tax_set.shop_money.currency_code NULLABLE STRING
current_total_tax_set.shop_money.amount NULLABLE FLOAT
  1. idosell_products
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
productIndividualUrlsData REPEATED RECORD
bundledIds REPEATED INTEGER
productVersion NULLABLE RECORD
productParametersDistinction REPEATED RECORD
producerCodesStandard NULLABLE STRING
productBundleItems REPEATED RECORD
productType NULLABLE STRING
productWarranty NULLABLE RECORD
productUnit NULLABLE RECORD
productAvailabilityManagementType NULLABLE STRING
shopsMask NULLABLE INTEGER
productInPersistent NULLABLE BOOLEAN
productIsVisible NULLABLE BOOLEAN
productDiscount NULLABLE RECORD
productSizesAttributes REPEATED RECORD
productPromotion NULLABLE RECORD
productAdvance NULLABLE RECORD
productParameters REPEATED RECORD
productSizes REPEATED RECORD
productEnableInPos NULLABLE BOOLEAN
productInExportToPriceComparisonSites NULLABLE BOOLEAN
productShops REPEATED RECORD
productHotspotsZones REPEATED RECORD
productSaveSerialNumbers NULLABLE STRING
productVatFree NULLABLE BOOLEAN
productVat NULLABLE FLOAT
productPurchasePriceGrossAverage NULLABLE INTEGER
productIcon NULLABLE RECORD
productWholesalePrice NULLABLE FLOAT
productMinimalPrice NULLABLE FLOAT
productStrikethroughWholesalePrice NULLABLE FLOAT
productImagesCount NULLABLE INTEGER
availableProfile NULLABLE INTEGER
productStrikethroughRetailPrice NULLABLE FLOAT
productDescriptionsLangData REPEATED RECORD
sizeChartId NULLABLE INTEGER
productPosPrice NULLABLE FLOAT
productWeight NULLABLE INTEGER
productInBestseller NULLABLE BOOLEAN
productInNew NULLABLE BOOLEAN
productCurrenciesShops REPEATED RECORD
productComplexNotes NULLABLE INTEGER
currencyId NULLABLE STRING
availableProfileName NULLABLE STRING
productPriceChangedTime NULLABLE STRING
productStocksData NULLABLE RECORD
productInWrapper NULLABLE INTEGER
productAddingTime NULLABLE TIMESTAMP
productMenu REPEATED RECORD
productSellByRetail NULLABLE FLOAT
productImages REPEATED RECORD
productProfitPoints REPEATED RECORD
productPurchasePriceGrossLast NULLABLE FLOAT
productQuantityChangedTime NULLABLE STRING
productAuctionIcon NULLABLE RECORD
productPriority NULLABLE INTEGER
productModificationTime NULLABLE TIMESTAMP
categoryIdoSellPath NULLABLE STRING
categoryIdoSellId NULLABLE INTEGER
delivererId NULLABLE INTEGER
sizeChartName NULLABLE STRING
producerId NULLABLE INTEGER
productSpecial NULLABLE RECORD
producerName NULLABLE STRING
productSellByWholesale NULLABLE FLOAT
cnTaricCode NULLABLE STRING
standardUnit NULLABLE RECORD
categoryName NULLABLE STRING
productInExportToAmazonMarketplace NULLABLE BOOLEAN
productAutomaticCalculationPrice NULLABLE INTEGER
productSumInBasket NULLABLE BOOLEAN
minQuantityPerOrder NULLABLE RECORD
productId NULLABLE INTEGER
productTaxCode NULLABLE STRING
categoryId NULLABLE INTEGER
productNote NULLABLE STRING
productRebate NULLABLE INTEGER
productIsDeleted NULLABLE BOOLEAN
productRetailPrice NULLABLE FLOAT
productGroupIcon NULLABLE RECORD
delivererName NULLABLE STRING
sizesGroupId NULLABLE INTEGER
productDistinguished NULLABLE RECORD
productDisplayedCode NULLABLE INTEGER
countryOfOrigin NULLABLE STRING
productIsGratis NULLABLE BOOLEAN
productSeries NULLABLE RECORD
dispatchSettings NULLABLE RECORD
productPurchasePriceNetLast NULLABLE FLOAT
productPurchasePriceNetAverage NULLABLE INTEGER
productIndividualUrlsData.shopId NULLABLE INTEGER
productIndividualUrlsData.langId NULLABLE STRING
productIndividualUrlsData.url NULLABLE STRING
productVersion.versionGroupNames NULLABLE RECORD
productVersion.versionGroupNames.versionGroupNamesLangData REPEATED RECORD
productVersion.versionGroupNames.versionGroupNamesLangData.versionGroupName NULLABLE STRING
productVersion.versionGroupNames.versionGroupNamesLangData.langId NULLABLE STRING
productVersion.versionNames NULLABLE RECORD
productVersion.versionNames.versionNamesLangData REPEATED RECORD
productVersion.versionNames.versionNamesLangData.versionName NULLABLE STRING
productVersion.versionNames.versionNamesLangData.langId NULLABLE STRING
productVersion.versionSettings NULLABLE RECORD
productVersion.versionSettings.versionCommonSumInBasket NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonCurrency NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonComplexNotes NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonSeries NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonDictionary NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonWarranty NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonProfitPoints NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonAdvance NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonNote NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonPhotos NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonLongDescription NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonSizes NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonShops NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonDeliverer NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonAvailableProfile NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonWeight NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonDescription NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonName NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonVisibility NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonPrice NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonRebate NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonIcon NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonPriority NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionDisplayRelCanonicalInShop NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonCategory NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonMenuItems NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonProducer NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionDisplayAllInPanel NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonVat NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionDisplayAllInShop NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonCode NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionSettings.versionCommonAssociated NULLABLE BOOLEAN
productVersion.versionProductsIds REPEATED INTEGER
productVersion.versionParentId NULLABLE INTEGER
productParametersDistinction.parameterValueName NULLABLE STRING
productParametersDistinction.parameterValueId NULLABLE INTEGER
productParametersDistinction.parameterName NULLABLE STRING
productParametersDistinction.parameterId NULLABLE INTEGER
productBundleItems.bundledAvailableSizes REPEATED RECORD
productBundleItems.bundledAvailableSizes.sizePanelName NULLABLE STRING
productBundleItems.bundledAvailableSizes.sizeId NULLABLE STRING
productBundleItems.isBundleShown NULLABLE BOOLEAN
productBundleItems.bundleQuantity NULLABLE INTEGER
productBundleItems.bundledAllSizes REPEATED RECORD
productBundleItems.bundledAllSizes.sizePanelName NULLABLE STRING
productBundleItems.bundledAllSizes.sizeId NULLABLE STRING
productBundleItems.bundledId NULLABLE INTEGER
productBundleItems.productId NULLABLE INTEGER
productWarranty.warrantyId NULLABLE INTEGER
productWarranty.warrantyName NULLABLE STRING
productUnit.unitPrecision NULLABLE INTEGER
productUnit.unitId NULLABLE INTEGER
productUnit.unitName NULLABLE STRING
productDiscount.promoteItemEndingDate NULLABLE STRING
productDiscount.promoteItemNormalPrice NULLABLE FLOAT
productDiscount.promoteItemWholesaleNormalPrice NULLABLE FLOAT
productDiscount.promoteItemEnabled NULLABLE BOOLEAN
productSizesAttributes.productSizeCodeExternal NULLABLE INTEGER
productSizesAttributes.productStrikethroughWholesalePrice NULLABLE FLOAT
productSizesAttributes.productPosPrice NULLABLE INTEGER
productSizesAttributes.productMinimalPrice NULLABLE FLOAT
productSizesAttributes.sizeId NULLABLE STRING
productSizesAttributes.productRetailPrice NULLABLE FLOAT
productSizesAttributes.productWholesalePrice NULLABLE INTEGER
productSizesAttributes.productStrikethroughRetailPrice NULLABLE FLOAT
productSizesAttributes.productSizeCodeProducer NULLABLE INTEGER
productSizesAttributes.sizePanelName NULLABLE STRING
productSizesAttributes.productInPersistent NULLABLE BOOLEAN
productSizesAttributes.productSizeWeight NULLABLE INTEGER
productSizesAttributes.productAutomaticCalculationPrice NULLABLE INTEGER
productSizesAttributes.productSizeWeightWithoutPackaging NULLABLE INTEGER
productPromotion.promoteItemEndingDate NULLABLE STRING
productPromotion.promoteItemNormalPrice NULLABLE FLOAT
productPromotion.promoteItemWholesaleNormalPrice NULLABLE FLOAT
productPromotion.promoteItemEnabled NULLABLE BOOLEAN
productAdvance.productAdvancePrice NULLABLE INTEGER
productAdvance.productAdvancePercent NULLABLE FLOAT
productParameters.parameterDescriptionsLangData REPEATED RECORD
productParameters.parameterDescriptionsLangData.parameterDescription NULLABLE STRING
productParameters.parameterDescriptionsLangData.parameterShopsData REPEATED STRING
productParameters.parameterDescriptionsLangData.parameterName NULLABLE STRING
productParameters.parameterDescriptionsLangData.langId NULLABLE STRING
productParameters.parameterType NULLABLE STRING
productParameters.parameterValues REPEATED RECORD
productParameters.parameterValues.parameterValueDescriptionsLangData REPEATED RECORD
productParameters.parameterValues.parameterValueDescriptionsLangData.parameterValueDescription NULLABLE STRING
productParameters.parameterValues.parameterValueDescriptionsLangData.parameterValueShopsData REPEATED STRING
productParameters.parameterValues.parameterValueDescriptionsLangData.parameterValueName NULLABLE STRING
productParameters.parameterValues.parameterValueDescriptionsLangData.langId NULLABLE STRING
productParameters.parameterValues.parameterValueId NULLABLE INTEGER
productParameters.parameterId NULLABLE INTEGER
productSizes.sizePanelName NULLABLE STRING
productSizes.sizeId NULLABLE STRING
productShops.shopId NULLABLE INTEGER
productHotspotsZones.productIsSpecial NULLABLE BOOLEAN
productHotspotsZones.productIsPromotion NULLABLE BOOLEAN
productHotspotsZones.productIsDistinguished NULLABLE BOOLEAN
productHotspotsZones.productIsDiscount NULLABLE BOOLEAN
productHotspotsZones.shopId NULLABLE INTEGER
productHotspotsZones.productHotspotIsEnabled NULLABLE BOOLEAN
productIcon.productIconLargeHeight NULLABLE INTEGER
productIcon.productIconLargeWidth NULLABLE INTEGER
productIcon.productIconHash NULLABLE STRING
productIcon.productIconSmallUrl NULLABLE STRING
productIcon.productIconLargeSize NULLABLE FLOAT
productIcon.productIconLargeUrl NULLABLE STRING
productIcon.productIconExists NULLABLE BOOLEAN
productDescriptionsLangData.productMetaKeywords NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productMetaDescription NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productLongDescription NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productPriceComparisonSitesName NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productAuctionLongDescription NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productName NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productDescription NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productAuctionName NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.productMetaTitle NULLABLE STRING
productDescriptionsLangData.langId NULLABLE STRING
productCurrenciesShops.currencyId NULLABLE STRING
productCurrenciesShops.shopId NULLABLE INTEGER
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities REPEATED RECORD
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities.productSizesData REPEATED RECORD
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities.productSizesData.productSizeQuantity NULLABLE INTEGER
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities.productSizesData.productSizeCodeExternal NULLABLE STRING
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities.productSizesData.sizePanelName NULLABLE STRING
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities.productSizesData.sizeId NULLABLE STRING
productStocksData.productOrdersUnfinishedQuantities.stockId NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions NULLABLE RECORD
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInAuctions REPEATED RECORD
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInAuctions.productSizeQuantity NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInAuctions.productSizeCodeExternal NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInAuctions.sizePanelName NULLABLE STRING
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInAuctions.sizeId NULLABLE STRING
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales REPEATED RECORD
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition4w NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition3w NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition1w NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition2w NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition3d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition2d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition5d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeQuantityAllStocks NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeQuantityOutsideStock NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeQuantityOwnStock NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeCodeExternal NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition4d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition6d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition1d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.productSizeDisposition7d NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.sizePanelName NULLABLE STRING
productStocksData.productSizesDispositions.productSizesDispositionsInSales.sizeId NULLABLE STRING
productStocksData.productSizesStocksLocations REPEATED RECORD
productStocksData.productSizesStocksLocations.productSizesLocation REPEATED RECORD
productStocksData.productSizesStocksLocations.productSizesLocation.stockLocationTextId NULLABLE STRING
productStocksData.productSizesStocksLocations.productSizesLocation.stockLocationId NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesStocksLocations.productSizesLocation.sizeId NULLABLE STRING
productStocksData.productSizesStocksLocations.stockId NULLABLE INTEGER
productStocksData.productStocksQuantities REPEATED RECORD
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData REPEATED RECORD
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations NULLABLE RECORD
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations.productSizeReservationWholesale NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations.productSizeReservationAdhoc NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations.productSizeReservationClient NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations.productSizeReservationRetail NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations.productSizeReservationOrder NULLABLE INTEGER
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeReservations.productSizeReservationAuction NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeQuantity NULLABLE INTEGER
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.productSizeCodeExternal NULLABLE INTEGER
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.sizePanelName NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.productSizesData.sizeId NULLABLE STRING
productStocksData.productStocksQuantities.stockId NULLABLE INTEGER
productStocksData.productSizesDeliveries REPEATED STRING
productMenu.menuItemDescriptionsLangData REPEATED RECORD
productMenu.menuItemDescriptionsLangData.menuItemTextId NULLABLE STRING
productMenu.menuItemDescriptionsLangData.menuItemName NULLABLE STRING
productMenu.menuItemDescriptionsLangData.langId NULLABLE STRING
productMenu.menuId NULLABLE INTEGER
productMenu.shopId NULLABLE INTEGER
productMenu.menuItemId NULLABLE INTEGER
productImages.productImageSize NULLABLE FLOAT
productImages.productImageId NULLABLE STRING
productImages.productImageDate NULLABLE TIMESTAMP
productImages.productImageSmallUrl NULLABLE STRING
productImages.productImageWidth NULLABLE INTEGER
productImages.productImageMediumUrl NULLABLE STRING
productImages.productImageHash NULLABLE STRING
productImages.productImagePriority NULLABLE STRING
productImages.productImageHeight NULLABLE INTEGER
productImages.productImageLargeUrl NULLABLE STRING
productProfitPoints.productProfitPointsAwardWholesale NULLABLE FLOAT
productProfitPoints.productProfitPointsAwardRetail NULLABLE FLOAT
productProfitPoints.productProfitPointsCostRetail NULLABLE INTEGER
productProfitPoints.productProfitPointsCostWholesale NULLABLE INTEGER
productProfitPoints.shopId NULLABLE INTEGER
productProfitPoints.productProfitPointsAreEnabled NULLABLE BOOLEAN
productAuctionIcon.productAuctionIconExists NULLABLE BOOLEAN
productSpecial.promoteItemEndingDate NULLABLE STRING
productSpecial.promoteItemNormalPrice NULLABLE FLOAT
productSpecial.promoteItemWholesaleNormalPrice NULLABLE FLOAT
productSpecial.promoteItemEnabled NULLABLE BOOLEAN
standardUnit.converterUnitValue NULLABLE INTEGER
standardUnit.contextValue NULLABLE STRING
standardUnit.standardUnitValue NULLABLE INTEGER
minQuantityPerOrder.minQuantityPerOrderWholesale NULLABLE INTEGER
minQuantityPerOrder.minQuantityPerOrderRetail NULLABLE INTEGER
productGroupIcon.productGroupIconHash NULLABLE STRING
productGroupIcon.productGroupIconSmallUrl NULLABLE STRING
productGroupIcon.productGroupIconLargeSize NULLABLE FLOAT
productGroupIcon.productGroupIconLargeHeight NULLABLE INTEGER
productGroupIcon.productGroupIconLargeWidth NULLABLE INTEGER
productGroupIcon.productGroupIconLargeUrl NULLABLE STRING
productGroupIcon.productGroupIconExists NULLABLE BOOLEAN
productDistinguished.promoteItemEndingDate NULLABLE STRING
productDistinguished.promoteItemNormalPrice NULLABLE FLOAT
productDistinguished.promoteItemWholesaleNormalPrice NULLABLE FLOAT
productDistinguished.promoteItemEnabled NULLABLE BOOLEAN
productSeries.seriesDescriptionsLangData REPEATED RECORD
productSeries.seriesDescriptionsLangData.langId NULLABLE STRING
productSeries.seriesDescriptionsLangData.seriesName NULLABLE STRING
productSeries.seriesId NULLABLE INTEGER
productSeries.seriesPanelName NULLABLE STRING
dispatchSettings.enabled NULLABLE BOOLEAN
  1. idosell_returns
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
preferedPaymentType NULLABLE STRING
incomingShippingNumber NULLABLE STRING
additionalPaymentCostValue NULLABLE RECORD
clientNote NULLABLE STRING
return_method NULLABLE STRING
additional_payment_cost NULLABLE BOOLEAN
prepaids REPEATED STRING
status NULLABLE STRING
products REPEATED STRING
account_number NULLABLE STRING
package_number NULLABLE STRING
stock_id NULLABLE INTEGER
include_shipping_cost NULLABLE BOOLEAN
shop_shipping_cost_vat NULLABLE INTEGER
shippingCost NULLABLE RECORD
parentStatusNumeric NULLABLE INTEGER
shop_shipping_cost NULLABLE INTEGER
order_sn NULLABLE INTEGER
date_last_edit NULLABLE STRING
bridge_note NULLABLE STRING
parentStatusNameInUserLanguage NULLABLE STRING
userNote NULLABLE STRING
id NULLABLE INTEGER
date_end NULLABLE STRING
parentStatus NULLABLE STRING
statusNameInUserLanguage NULLABLE STRING
status_numeric NULLABLE INTEGER
currency NULLABLE STRING
date_add NULLABLE DATE
additionalPaymentCostValue.vat NULLABLE FLOAT
additionalPaymentCostValue.net NULLABLE INTEGER
additionalPaymentCostValue.gross NULLABLE INTEGER
shippingCost.vat NULLABLE FLOAT
shippingCost.net NULLABLE INTEGER
shippingCost.gross NULLABLE FLOAT
  1. idosell_categories
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
lang_data REPEATED RECORD
product_count NULLABLE INTEGER
pkwiu NULLABLE STRING
parent_id NULLABLE INTEGER
priority NULLABLE INTEGER
id NULLABLE INTEGER
lang_data.description NULLABLE STRING
lang_data.plural_name NULLABLE STRING
lang_data.singular_name NULLABLE STRING
lang_data.lang_id NULLABLE STRING

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

TIP

Do utworzenia modułu potrzebne będzie twój login i hasło do panelu IdoSell, upewnij się zę posiadasz odpowiednie uprawnienia

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy IdoSell

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Shop url - adres url naszego sklepu.

image alt text

# Autoryzacja z IdoSell

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do IdoSell. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełniamy formularz danymi do logowania z IdoSell.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz swoje konto z listy i kliknij przycisk Next

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł IdoSell jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

image alt text

Last updated: 2023-06-21T15:18:56.000Z