# Optimise

# Wprowadzenie

Moduł Optimise umożliwia automatyczne pobieranie danych z Twojego systemu reklamowego.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy Optimise.
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud.
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych WitCloud pojawi się nowa tabela:

image alt text

optimise_conversions

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
uniqueId STRING NULLABLE
conversionId STRING NULLABLE
advertiserRef STRING NULLABLE
agencyId STRING NULLABLE
legacyId STRING NULLABLE
publisherId STRING NULLABLE
campaignId STRING NULLABLE
publisherCampaignId STRING NULLABLE
advertiserId STRING NULLABLE
publisherName STRING NULLABLE
publisherType STRING NULLABLE
campaignName STRING NULLABLE
campaignTypeId STRING NULLABLE
campaignTypeName STRING NULLABLE
clickDate TIMESTAMP NULLABLE
conversionDate TIMESTAMP NULLABLE
status STRING NULLABLE
invoiceDate TIMESTAMP NULLABLE
rawConversionValue RECORD NULLABLE
rawConversionValue. currency STRING NULLABLE
rawConversionValue. amount FLOAT NULLABLE
conversionValue RECORD NULLABLE
conversionValue. currency STRING NULLABLE
conversionValue. amount FLOAT NULLABLE
origConversionValue RECORD NULLABLE
origConversionValue. currency STRING NULLABLE
origConversionValue. amount FLOAT NULLABLE
ipAddress STRING NULLABLE
item RECORD NULLABLE
item. name STRING NULLABLE
item. volume STRING NULLABLE
item. sku STRING NULLABLE
item. value RECORD NULLABLE
item.value. amount STRING NULLABLE
item.value. currency STRING NULLABLE
voucher STRING NULLABLE
extendedData RECORD NULLABLE
extendedData. ex1 STRING NULLABLE
extendedData. ex2 STRING NULLABLE
extendedData. ex3 STRING NULLABLE
extendedData. ex4 STRING NULLABLE
extendedData. ex5 STRING NULLABLE
extendedData. ex6 STRING NULLABLE
extendedData. ex7 STRING NULLABLE
extendedData. ex8 STRING NULLABLE
extendedData. ex9 STRING NULLABLE
extendedData. ex10 STRING NULLABLE
extendedData. ex11 STRING NULLABLE
cost RECORD NULLABLE
cost. currency STRING NULLABLE
cost. amount FLOAT NULLABLE
cost. bandId STRING NULLABLE
invoiceId STRING NULLABLE
placement RECORD NULLABLE
placement. id STRING NULLABLE
placement. name STRING NULLABLE
creative RECORD NULLABLE
creative. id INTEGER NULLABLE
creative. name STRING NULLABLE
publisherWebsiteUrl STRING NULLABLE
rejectionReason STRING NULLABLE
rejectionCode STRING NULLABLE
loyalty BOOLEAN NULLABLE
country STRING NULLABLE
custType STRING NULLABLE
referrer STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Optimise

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Optimise

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do Optimise. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby połączyć się z Optimize, musisz wygenerować token konta usługi. Przejdź do strony kont usługi, korzystając z tego linku link (opens new window) i naciśnij przycisk Service Account.

image alt text

Wypełnij formularz wpisując nazwę swojego konta serwisowego i kliknij Create

image alt text

Kliknij przycisk Generate i skopiuj klucz API, który możesz wkleić w WitCloud

image alt text

Następnie wróć do WitCloud i naciśnij przycisk Click here to authorize

image alt text

I wklej klucz API do formularza

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wypełnij pozostałe pola

Agency - Wybierz lokalizację swojej agencji z listy

image alt text

Contact ID - Identyfikator reklamodawcy. Możesz go znaleźć pod tym linkiem link (opens new window) w polu Advertiser ID

Screen z panelu

image alt text

image alt text

Kliknij przycisk Finish, aby zakończyć konfigurację

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z