# PrestaShop

# Wprowadzenie

Moduł PrestaShop pozwala na automatyczne zbieranie danych Twojego sklepu.

# Przykład działania

 1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do sklepu PrestaShop
 2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych WitCloud
 3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Zbieramy najważniejsze informacje z PrestaShop do kilku tabel, poniżej nazwy i schematy:

 1. prestashop_addresses
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_customer NULLABLE STRING
id_manufacturer NULLABLE STRING
id_supplier NULLABLE STRING
id_warehouse NULLABLE STRING
id_country NULLABLE STRING
id_state NULLABLE STRING
alias NULLABLE STRING
company NULLABLE STRING
lastname NULLABLE STRING
firstname NULLABLE STRING
vat_number NULLABLE STRING
address1 NULLABLE STRING
address2 NULLABLE STRING
postcode NULLABLE STRING
city NULLABLE STRING
other NULLABLE STRING
phone NULLABLE STRING
phone_mobile NULLABLE STRING
dni NULLABLE STRING
deleted NULLABLE BOOLEAN
date_add NULLABLE DATETIME
date_upd NULLABLE DATETIME
 1. prestashop_categories
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_parent NULLABLE STRING
active NULLABLE BOOLEAN
id_shop_default NULLABLE STRING
is_root_category NULLABLE BOOLEAN
position NULLABLE STRING
date_add NULLABLE DATETIME
date_upd NULLABLE DATETIME
name REPEATED RECORD
link_rewrite REPEATED RECORD
description REPEATED RECORD
meta_title REPEATED RECORD
meta_description REPEATED RECORD
meta_keywords REPEATED RECORD
associations NULLABLE RECORD
name.id NULLABLE STRING
name.value NULLABLE STRING
link_rewrite.id NULLABLE STRING
link_rewrite.value NULLABLE STRING
description.id NULLABLE STRING
description.value NULLABLE STRING
meta_title.id NULLABLE STRING
meta_title.value NULLABLE STRING
meta_description.id NULLABLE STRING
meta_description.value NULLABLE STRING
meta_keywords.id NULLABLE STRING
meta_keywords.value NULLABLE STRING
associations.categories REPEATED RECORD
associations.categories.id NULLABLE STRING
associations.products REPEATED RECORD
associations.products.id NULLABLE STRING
 1. prestashop_combinations
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_product NULLABLE STRING
location NULLABLE STRING
ean13 NULLABLE STRING
isbn NULLABLE STRING
upc NULLABLE STRING
mpn NULLABLE STRING
quantity NULLABLE INTEGER
reference NULLABLE STRING
supplier_reference NULLABLE STRING
wholesale_price NULLABLE FLOAT
price NULLABLE FLOAT
ecotax NULLABLE FLOAT
weight NULLABLE FLOAT
unit_price_impact NULLABLE FLOAT
minimal_quantity NULLABLE INTEGER
low_stock_threshold NULLABLE INTEGER
low_stock_alert NULLABLE BOOLEAN
default_on NULLABLE BOOLEAN
available_date NULLABLE STRING
associations NULLABLE RECORD
associations.product_option_values REPEATED RECORD
associations.product_option_values.id NULLABLE STRING
associations.images REPEATED RECORD
associations.images.id NULLABLE STRING
 1. prestashop_currencies
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
names REPEATED RECORD
name NULLABLE STRING
symbol REPEATED RECORD
iso_code NULLABLE STRING
numeric_iso_code NULLABLE STRING
precision NULLABLE FLOAT
conversion_rate NULLABLE FLOAT
deleted NULLABLE BOOLEAN
active NULLABLE BOOLEAN
unofficial NULLABLE STRING
modified NULLABLE BOOLEAN
pattern REPEATED RECORD
names.id NULLABLE STRING
names.value NULLABLE STRING
symbol.id NULLABLE STRING
symbol.value NULLABLE STRING
pattern.id NULLABLE STRING
pattern.value NULLABLE STRING
 1. prestashop_manufacturers
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE INTEGER
active NULLABLE BOOLEAN
link_rewrite NULLABLE STRING
name NULLABLE STRING
date_add NULLABLE DATETIME
date_upd NULLABLE DATETIME
description REPEATED RECORD
short_description REPEATED RECORD
meta_title REPEATED RECORD
meta_description REPEATED RECORD
meta_keywords REPEATED RECORD
description.id NULLABLE STRING
description.value NULLABLE STRING
short_description.id NULLABLE STRING
short_description.value NULLABLE STRING
meta_title.id NULLABLE STRING
meta_title.value NULLABLE STRING
meta_description.id NULLABLE STRING
meta_description.value NULLABLE STRING
meta_keywords.id NULLABLE STRING
meta_keywords.value NULLABLE STRING
 1. prestashop_order_states
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
unremovable NULLABLE STRING
delivery NULLABLE STRING
hidden NULLABLE BOOLEAN
send_email NULLABLE BOOLEAN
module_name NULLABLE STRING
invoice NULLABLE BOOLEAN
color NULLABLE STRING
logable NULLABLE BOOLEAN
shipped NULLABLE BOOLEAN
paid NULLABLE BOOLEAN
pdf_delivery NULLABLE BOOLEAN
pdf_invoice NULLABLE BOOLEAN
deleted NULLABLE BOOLEAN
name REPEATED RECORD
template REPEATED RECORD
name.id NULLABLE STRING
name.value NULLABLE STRING
template.id NULLABLE STRING
template.value NULLABLE STRING
 1. prestashop_orders
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_address_delivery NULLABLE STRING
id_address_invoice NULLABLE STRING
id_cart NULLABLE STRING
id_currency NULLABLE STRING
id_lang NULLABLE STRING
id_customer NULLABLE STRING
id_carrier NULLABLE STRING
current_state NULLABLE STRING
module NULLABLE STRING
invoice_number NULLABLE STRING
invoice_date NULLABLE STRING
delivery_number NULLABLE STRING
delivery_date NULLABLE STRING
valid NULLABLE BOOLEAN
date_add NULLABLE DATETIME
date_upd NULLABLE DATETIME
shipping_number NULLABLE STRING
note NULLABLE STRING
id_shop_group NULLABLE STRING
id_shop NULLABLE STRING
secure_key NULLABLE STRING
payment NULLABLE STRING
recyclable NULLABLE BOOLEAN
gift NULLABLE BOOLEAN
gift_message NULLABLE STRING
mobile_theme NULLABLE BOOLEAN
total_discounts NULLABLE FLOAT
total_discounts_tax_incl NULLABLE FLOAT
total_discounts_tax_excl NULLABLE FLOAT
total_paid NULLABLE FLOAT
total_paid_tax_incl NULLABLE FLOAT
total_paid_tax_excl NULLABLE FLOAT
total_paid_real NULLABLE FLOAT
total_products NULLABLE FLOAT
total_products_wt NULLABLE FLOAT
total_shipping NULLABLE FLOAT
total_shipping_tax_incl NULLABLE FLOAT
total_shipping_tax_excl NULLABLE FLOAT
carrier_tax_rate NULLABLE FLOAT
total_wrapping NULLABLE FLOAT
total_wrapping_tax_incl NULLABLE FLOAT
total_wrapping_tax_excl NULLABLE FLOAT
round_mode NULLABLE STRING
round_type NULLABLE STRING
conversion_rate NULLABLE FLOAT
reference NULLABLE STRING
associations NULLABLE RECORD
associations.order_rows REPEATED RECORD
associations.order_rows.id NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_id NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_attribute_id NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_quantity NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_name NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_reference NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_ean13 NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_isbn NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_upc NULLABLE STRING
associations.order_rows.product_price NULLABLE STRING
associations.order_rows.id_customization NULLABLE STRING
associations.order_rows.unit_price_tax_incl NULLABLE STRING
associations.order_rows.unit_price_tax_excl NULLABLE STRING
 1. prestashop_product_option_values
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_attribute_group NULLABLE STRING
color NULLABLE STRING
position NULLABLE STRING
name REPEATED RECORD
name.id NULLABLE STRING
name.value NULLABLE STRING
 1. prestashop_product_options
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
is_color_group NULLABLE BOOLEAN
group_type NULLABLE STRING
position NULLABLE STRING
name REPEATED RECORD
public_name REPEATED RECORD
associations NULLABLE RECORD
name.id NULLABLE STRING
name.value NULLABLE STRING
public_name.id NULLABLE STRING
public_name.value NULLABLE STRING
associations.product_option_values REPEATED RECORD
associations.product_option_values.id NULLABLE STRING
 1. prestashop_products
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_manufacturer NULLABLE STRING
id_supplier NULLABLE STRING
id_category_default NULLABLE STRING
new NULLABLE STRING
cache_default_attribute NULLABLE STRING
id_default_image NULLABLE STRING
id_default_combination NULLABLE STRING
id_tax_rules_group NULLABLE STRING
position_in_category NULLABLE STRING
type NULLABLE STRING
id_shop_default NULLABLE STRING
reference NULLABLE STRING
supplier_reference NULLABLE STRING
location NULLABLE STRING
width NULLABLE FLOAT
height NULLABLE FLOAT
depth NULLABLE FLOAT
weight NULLABLE FLOAT
quantity_discount NULLABLE BOOLEAN
ean13 NULLABLE STRING
isbn NULLABLE STRING
upc NULLABLE STRING
mpn NULLABLE STRING
cache_is_pack NULLABLE BOOLEAN
cache_has_attachments NULLABLE BOOLEAN
is_virtual NULLABLE BOOLEAN
state NULLABLE STRING
additional_delivery_times NULLABLE STRING
delivery_in_stock REPEATED RECORD
delivery_out_stock REPEATED RECORD
product_type NULLABLE STRING
on_sale NULLABLE BOOLEAN
online_only NULLABLE BOOLEAN
ecotax NULLABLE FLOAT
minimal_quantity NULLABLE INTEGER
low_stock_threshold NULLABLE STRING
low_stock_alert NULLABLE BOOLEAN
price NULLABLE FLOAT
wholesale_price NULLABLE FLOAT
unity NULLABLE STRING
unit_price_ratio NULLABLE STRING
additional_shipping_cost NULLABLE FLOAT
customizable NULLABLE STRING
text_fields NULLABLE STRING
uploadable_files NULLABLE STRING
active NULLABLE BOOLEAN
redirect_type NULLABLE STRING
id_type_redirected NULLABLE STRING
available_for_order NULLABLE STRING
available_date NULLABLE STRING
show_condition NULLABLE BOOLEAN
condition NULLABLE STRING
show_price NULLABLE BOOLEAN
indexed NULLABLE BOOLEAN
visibility NULLABLE STRING
advanced_stock_management NULLABLE BOOLEAN
date_add NULLABLE DATETIME
date_upd NULLABLE DATETIME
pack_stock_type NULLABLE STRING
meta_description REPEATED RECORD
meta_keywords REPEATED RECORD
meta_title REPEATED RECORD
link_rewrite REPEATED RECORD
name REPEATED RECORD
description REPEATED RECORD
description_short REPEATED RECORD
available_now REPEATED RECORD
available_later REPEATED RECORD
associations NULLABLE RECORD
delivery_in_stock.id NULLABLE STRING
delivery_in_stock.value NULLABLE STRING
delivery_out_stock.id NULLABLE STRING
delivery_out_stock.value NULLABLE STRING
meta_description.id NULLABLE STRING
meta_description.value NULLABLE STRING
meta_keywords.id NULLABLE STRING
meta_keywords.value NULLABLE STRING
meta_title.id NULLABLE STRING
meta_title.value NULLABLE STRING
link_rewrite.id NULLABLE STRING
link_rewrite.value NULLABLE STRING
name.id NULLABLE STRING
name.value NULLABLE STRING
description.id NULLABLE STRING
description.value NULLABLE STRING
description_short.id NULLABLE STRING
description_short.value NULLABLE STRING
available_now.id NULLABLE STRING
available_now.value NULLABLE STRING
available_later.id NULLABLE STRING
available_later.value NULLABLE STRING
associations.categories REPEATED RECORD
associations.categories.id NULLABLE STRING
associations.images REPEATED RECORD
associations.images.id NULLABLE STRING
associations.combinations REPEATED RECORD
associations.combinations.id NULLABLE STRING
associations.product_option_values REPEATED RECORD
associations.product_option_values.id NULLABLE STRING
associations.product_features REPEATED RECORD
associations.product_features.id NULLABLE STRING
associations.product_features.id_feature_value NULLABLE STRING
associations.tags REPEATED RECORD
associations.tags.id NULLABLE STRING
associations.stock_availables REPEATED RECORD
associations.stock_availables.id NULLABLE STRING
associations.stock_availables.id_product_attribute NULLABLE STRING
associations.attachments REPEATED RECORD
associations.attachments.id NULLABLE STRING
associations.accessories REPEATED RECORD
associations.accessories.id NULLABLE STRING
associations.product_bundle REPEATED RECORD
associations.product_bundle.id NULLABLE STRING
associations.product_bundle.id_product_attribute NULLABLE STRING
associations.product_bundle.quantity NULLABLE INTEGER
 1. prestashop_shop_urls
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_shop NULLABLE STRING
active NULLABLE BOOLEAN
main NULLABLE BOOLEAN
domain NULLABLE STRING
domain_ssl NULLABLE STRING
physical_uri NULLABLE STRING
virtual_uri NULLABLE STRING
 1. prestashop_stocks
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
fullname mode type description
id NULLABLE STRING
id_warehouse NULLABLE STRING
id_product NULLABLE STRING
id_product_attribute NULLABLE STRING
reference NULLABLE STRING
ean13 NULLABLE STRING
isbn NULLABLE STRING
upc NULLABLE STRING
mpn NULLABLE STRING
physical_quantity NULLABLE INTEGER
usable_quantity NULLABLE INTEGER
price_te NULLABLE FLOAT

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

TIP

Do utworzenia modułu potrzebna będzie domena twojego sklepu oraz token API wygenerowany w panelu PrestaShop. Instrukcja do wygenerowania tokenu znajduje się tutaj: Link do instrukcji (opens new window)

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy PrestaShop

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Shop url - adres url naszego sklepu.

image alt text

# Autoryzacja z PrestaShop

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do PrestaShop. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełniamy formularz danymi do logowania z PrestaShop.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz swoje konto z listy i kliknij przycisk Next

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł PrestaShop jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

image alt text

Last updated: 2023-06-21T15:18:56.000Z