# RTB House

# Wprowadzenie

Moduł RTB House umożliwia automatyczne pobieranie danych z Twojego systemu reklamowego.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do platformy RTB House
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych WitCloud pojawią się 2 nowe tabele:

image alt text

rtbhouse_summary_stats

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
day DATE NULLABLE
advertiser STRING NULLABLE
advertiserName STRING NULLABLE
currency STRING NULLABLE
subcampaign STRING NULLABLE
subcampaignHash STRING NULLABLE
cr FLOAT NULLABLE
impsCount INTEGER NULLABLE
clicksCount INTEGER NULLABLE
conversionsCount INTEGER NULLABLE
conversionsValue FLOAT NULLABLE
ecpa FLOAT NULLABLE
ctr FLOAT NULLABLE
campaignCost FLOAT NULLABLE

rtbhouse_conversions

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
conversionTime TIMESTAMP NULLABLE
conversionIdentifier STRING NULLABLE
conversionHash STRING NULLABLE
cookieHash STRING NULLABLE
conversionValue FLOAT NULLABLE
commissionValue FLOAT NULLABLE
lastClickTime TIMESTAMP NULLABLE
lastImpressionTime TIMESTAMP NULLABLE
advertiserName STRING NULLABLE
currency STRING NULLABLE

# Konfiguracja

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy RTB House

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku formularza uzupełniamy nazwę naszego modułu.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z RTB House

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do RTB House. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełniamy formularz naszymy danymi logowania do platformy RTB House.

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wypełniamy resztę pól formularza

Count convention - Konwencja liczenia RTB House

Advertisers - Lista kont dla których chcemy pobierać raporty

I naciskamy przycisk Finish.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z