# Search Console

# Wprowadzenie

Moduł Search Console pozwala na automatyczne zbieranie danych o wyświetleniach, kliknięciach i pozycji witryny w wyszukiwarce Google.

# Przykład działania

  1. Najpierw udzielamy dostępu do konta usługi WitCloud w panelu Search Console
  2. Konfigurujemy moduł w platformie WitCloud
  3. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  4. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawią się dwie tabele:

  1. search_console_analytics
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date DATE NULLABLE
query STRING NULLABLE
page STRING NULLABLE
country STRING NULLABLE
device STRING NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
impressions INTEGER NULLABLE
position FLOAT NULLABLE
  1. search_console_totals
Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date DATE NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
impressions INTEGER NULLABLE
ctr FLOAT NULLABLE
position FLOAT NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się, że zweryfikowałeś uprawnienia swojej witryny w panelu Search Console

Opis tego procesu można znaleźć tutaj link (opens new window)

# Dostęp WitCloud do Search Console

Aby Witcloud mógł pobierać informacje z Search Console, najpierw musimy nadać mu odpowiednie dostępy.

Z menu po lewej stronie wybierz kartę Settings, a następnie wybierz kartę podrzędną Projects.

image alt text

Przejdź do strony szczegółów projektu, klikając koło zębate.

image alt text

Skopiuj adres e-mail konta usługi.

image alt text

Przejdź do panelu Google Search Console link (opens new window) i nacisnij zakładkę Settings. Upewnij się, że wybrałeś właściwą domenę.

image alt text

Wybierz zakładkę Users and permissions.

image alt text

Naciśnij przycisk ADD USER.

image alt text

Wklej skopiowany wcześniej adres e-mail i kliknij przycisk ADD. Jako permission wybieramy Full lub restricted.

image alt text

Wszystko jest gotowe! Od teraz witcloud ma dostęp do danych z Search Console

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz kartę Collect, a następnie kliknij przycisk Add new Data Collect.

image alt text

Wybierz Search Console z listy dostępnych modułów

image alt text

# Początkowe ustawienia

Wypełnij formularz moduły i naciśnij przycisk Finish.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

Site url - adres twojej strony internetowej.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z