# TikTok

# Wstęp

Moduł TikTok pozwala na automatyczne pobieranie danych o kampaniach (koszty, kliknięcia, sprzedaż) z systemu reklamowego TikToka.

# Przykład działania

  1. Konfigurujemy moduł w platformie udzielając dostępu do TikTok
  2. Ustawiamy moduł w harmonogramie - dane będą gromadzone i przechowywane w zbiorze danych witcloud
  3. Po przetworzeniu tabeli można skorzystać z innych modułów raportowych które są z nią zintegrowane lub połączyć ją z Google Analytics.

# Schemat danych

Po uruchomieniu modułu w zbiorze danych pojawi się nowa tabela:

image alt text

Rozwiń aby zapoznać się ze schematem danych
Field name Type Mode
date STRING NULLABLE
campaign_id STRING NULLABLE
campaign_name STRING NULLABLE
cost_per_conversion FLOAT NULLABLE
real_time_conversion INTEGER NULLABLE
cpc FLOAT NULLABLE
conversion_rate FLOAT NULLABLE
frequency FLOAT NULLABLE
real_time_conversion_rate FLOAT NULLABLE
impressions INTEGER NULLABLE
real_time_cost_per_result FLOAT NULLABLE
conversion INTEGER NULLABLE
real_time_result INTEGER NULLABLE
cost_per_secondary_goal_result STRING NULLABLE
secondary_goal_result_rate STRING NULLABLE
clicks INTEGER NULLABLE
cost_per_1000_reached FLOAT NULLABLE
reach INTEGER NULLABLE
real_time_cost_per_conversion FLOAT NULLABLE
cpm FLOAT NULLABLE
ctr FLOAT NULLABLE
result_rate FLOAT NULLABLE
secondary_goal_result STRING NULLABLE
cost_per_result FLOAT NULLABLE
real_time_result_rate FLOAT NULLABLE
spend FLOAT NULLABLE
result INTEGER NULLABLE

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Upewnij się że twój użytkownik ma dostęp do odpowiednich kont reklamowych na TikToku

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk Add new data collect

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy TikTok

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia dwa pola.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z TikTok

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do TikToka. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Click here to authorize

image alt text

Wypełniamy formularz logowania i nadawania dostępu dla aplikacji WitCloud

image alt text

Po prawidłowej autoryzacji wybierz odpowiednie konto reklamowe i naciśnij przycisk Finish.

image alt text

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie za jaki zakres czasu potrzebujesz pobrać dane historyczne. Harmonogram pobierania danych bierzących zostanie utworzony automatycznie

Wpisz odpowiedni zakres i naciśnij przycisk Finish.

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z