# Google Ads BigQuery Transfer

# Wprowadzenie

Google BigQuery posiada transfer, który automatycznie zaciąga historyczne dane z Google Ads do Google BigQuery. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do wielu tabel, z którymi możemy wchodzić w interakcję przy pomocy gotowych modułów WitCloud m.in. tj. łączenie kosztów z tabelą danych Google Analytics. Dodatkowo tabele można odpytywać przy pomocy języka SQL w celu stworzenia raportów, które byłyby trudne do odtworzenia w interefejsie Google Ads.

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Dostęp do konta reklamowego Google Ads i Google Cloud Platform

UWAGA, aby korzystać z tego modułu należy posiadać dostęp do konta reklamowego Google Ads oraz do zarządzania BigQuery w Google Cloud Platform.

# Rozpocznij tworzenie transferu

Na stronie związanej z API najpierw należy aktywować interfejs. Naciskamy na przycisk ENABLE, należy też upewnić się że jesteśmy na dobrym projekcie.

Link do aktywacji API (opens new window)

image alt text

Następnie przechodzimy na stronę BigQuery Link do BigQuery Data Transfer (opens new window) i naciskamy na przycisk Create Transfer

image alt text

# Konfiguracja transferu

W pierwszym kroku z pola source wybieramy transfer Google Ads oraz nadajemy mu dowolną nazwę.

image alt text

Następnie ustawiamy opcje harmonogramu czyli o których godzinach eksport ma się rozpoczynać. Przykładowo codziennie o 15:00

image alt text

W następnym kroku uzupełniamy informacje dotyczące miejsca do którego dane będą zrzucane.

image alt text

Dataset ID- w tym polu wybieramy zbiór danych w którym docelowo znajdą się dane z Google Ads. Wybieramy je z listy lub jeśli nie mamy jeszcze utworzonego zbioru danych naciskamy przycisk Create new dataset.

image alt text **

Następnie uzupełniamy formularz tworzenia nowego zbioru danych

image alt text** **

Customer ID- wpisujemy id konta Google Ads które chcemy eksportować do BigQuery

Refresh Window - to pole ustala wartość jak daleko wstecz dane mają być aktualizowane. Standardowo jest to 7 dni, maksymalnie można ustawić do 30 dni.

Po uzupełnieniu całego formularza naciskamy na przycisk Create.

Gotowe! Transfer został już utworzony i dane powinny pojawić się w wybranym zbiorze danych według skonfigurowanego harmonogramu.

# Dane historyczne

Aby zaciągnąć dane historyczne po utworzeniu transferu wracamy do listy i wybieramy wcześniej utworzony przez nas transfer: Lista transferów (opens new window)

Następnie naciskamy na przycisk More.

image alt text

Wybieramy opcję Schedule backfill

image alt text

Następnie wybieramy zakres i naciskamy na przycisk Ok.

image alt text

Po paru minutach, w zależności od wielkości konta dane powinny pojawić się w naszym zestawie danych.

Last updated: 2022-02-23T09:20:17.000Z