# Jak skonfigurować płatności?

# Krok 1 - Zaloguj się na swoje konto.

Po zalogowaniu się do platformy przejdź do strony kont rozliczeniowych. Jeśli nie skonfigurowałeś wcześniej żadnych płatności, możesz to zrobić za pomocą przycisku na górnym pasku lub korzystając z menu, przechodząc na kartę Billing > Billing account

image alt text

# Krok 2 - Wypełnij informację firmy oraz karty

Aby to zrobić, kliknij ikonę karty obok konta rozliczeniowego

image alt text

Wypełnij formularz informacjami o swojej firmie i naciśnij przycisk Next

image alt text

Następnie wypełnij formularz danymi z Twojej karty płatniczej i naciśnij przycisk Update

image alt text

Pojawi się okno informujące nas o pierwszej opłacie abonamentowej. Jest obliczany na podstawie liczby dni do końca miesiąca. Naciśnij przycisk Yes

image alt text

Wszystko jest gotowe! Jeśli wszystko się powiedzie, przy Twojej subskrypcji pojawi się komunikat Active subscription

image alt text

Last updated: 6/2/2021, 2:44:34 PM