# Jak skonfigurować płatności?

# Zaloguj się na swoje konto.

Po zalogowaniu się do platformy przejdź do strony kont rozliczeniowych. Jeśli nie skonfigurowałeś wcześniej żadnych płatności, możesz to zrobić za pomocą przycisku Add Billing Info w górnym pasku lub korzystając z menu bocznego, przechodząc do sekcji Billing.

image alt text

# Wypełnij informacje o firmie oraz karcie.

Możesz to zrobić na następujące sposoby:

image alt text

Wypełnij formularz informacjami o swojej firmie i naciśnij przycisk Next

image alt text

Następnie wypełnij formularz danymi z Twojej karty płatniczej i naciśnij przycisk Update

image alt text

Pojawi się okno informujące nas o pierwszej opłacie abonamentowej.

Abonament naliczany jest na podstawie liczby dni pozostałych do końca miesiąca.

Aby zakończyć konfigurację płatności kliknij przycisk Yes.

image alt text

Jeśli konfiguracja płatności przebiegła pomyślnie twój widok powinien wyglądać następująco:

image alt text

# Gdzie znajduja sie faktury?

W sekcji Billing details możesz wyświetlić oraz pobrać faktury za bieżący i poprzednie okresy rozliczeniowe, klikając w przycisk All invoices.

# Opis zakładki Billing

W głównym widoku dotyczącym płatności istnieje możliwość podglądu planu swojej subskrypcji, w którym widoczne są najważniejsze informacje oraz zaplanowane płatności dotyczące przyszłego okresu. Klikając w przycisk Update Details po prawej stronie w sekcji Billing details istnieje możliwość edytowania danych dotyczących firmy i metody płatności.

# Anulowanie subskrypcji

Masz możliwość zakończyć swoją subskrypcję w dowolnym momencie.
Żeby to zrobić, musisz wybrać opcję Cancel Subscription znajdującą się w zakładce billing w sekcji subscription plan

image alt text

Last updated: 2022-03-10T14:14:46.000Z