# WitHooks

Quick Set
  • WYBIERZ: "Proces" ➡️ "Add new process" ➡️ WitHook"
  • PODAJ ADRES: Pod którym znajduje się funkcja, którą chcesz wykorzystać
  • OKREŚL: Maksymalny czas wywoływania, metodę GET lub POST, parametry wysyłane na endpoint
  • UWZGLĘDNIJ Skonfigurowany moduł w harmonogramie Workflow i je uruchom.
    🎉 GOTOWE przybij sobie piątkę 🎉

# Wprowadzenie

Moduł WitHooks pozwala na wykonanie niestandardowej funkcji w procesach analitycznych. Polega on na wykonaniu zapytania HTTP na dowolny adres przy pomocy metod GET, POST. Funkcja znajdująca się pod adresem może mieć w sobie dowolna logikę. WitCloud w ustawionym harmonogramie uruchomi funkcję przekazując jej zdefiniowane parametry oraz datę. Dodatkowo jeśli funkcja będzie znajdowała się w środowisku Google Cloud możemy nadać jej dostęp do naszych zestawów danych BigQuery lub do Google Cloud Storage.

# Przykład działania

Przykłady wykorzystania:

  • Funkcja wysyłająca notyfikacje
  • Funkcja eksportująca dane z Drive lub Spreadsheet
  • Alerty na podstawie danych z BigQuery

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Przygotuj funkcję, oraz umieść ją pod adresem URL.

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Process, następnie klikamy w przycisk Add new Data Process.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy WitHooks

image alt text

# Początkowe ustawienia

W oknie po naciśnięciu modułu pokaże się nam się formularz dotyczący naszej funkcji zawierający następujące pola:

Name - Nazwa naszego procesu, będzie on widoczny pod ta nazwa w innych miejscach platformy WitCloud

URL - Adres docelowy naszej funkcji.

Timeout in seconds - Maksymalny czas trwania wywoływania funkcji.

Request Method - Metoda za pomocą której WitCloud wykona zapytanie. Zaznaczając metodę GET możemy przekazać do funkcji parametry Query. Zaznaczając POST możemy przekazać parametr Body.

Headers- Nagłówki które zostaną przekazane do zapytania np: token zabezpieczający funkcje

Query Parameters / Request Body- dodatkowe parametry które zostaną przekazane do funkcji.

Workflow Variables - wybrane zmienne z workflow zostaną przekazane do wywołania funkcji. W tym przykładzie jako parametr query runDate przekazujemy date wywołania modułu.

image alt text

Gotowe! Po naciśnięciu przycisku Finish konfiguracja naszego procesu zostanie zapisana.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Pamiętaj o harmonogramie!!

Należy pamiętać, że skonfigurowany proces importu danych trzeba uwzględnić w konfiguracji Workflow, aby został przekalkulowany.

Last updated: 2022-02-23T09:20:17.000Z