# Raporty Workflow

Workflow zarządza wszystkimi skonfigurowanymi procesami w WitCloud. Z tego powodu istotne jest kontrolowanie statusu realizacji poszczególnych Workflow, gdyż to one są odpowiedzialne za dostarczanie oraz bieżące procesowanie danych.

Tutaj widzimy listę skonfigurowanych workflow.

image alt text

Każda z powyższych pozycji posiada funkcje takie jak:

  • Wyświetlenia szczegółów.
  • Wstrzymania/Wznowienia pobierania danych.
  • Ręczne uruchomienie workflow.
  • Usunięcia pozycji.

Po kliknięciu w strzałki z prawej strony wybranej pozycji, rozwijają się szczegóły danego procesu. Znajdziemy tu informacje takie jak:

  • Godzina rozpoczęcia pobierania danych
  • Godzina zakończenia pobierania danych
  • Czas trwania wykonywanych zadań
  • Status
  • Więcej szczegółów

image alt text

Jeżeli w polu success znajduje się zielona ikona to pobieranie danych przebiegło poprawnie, jeżeli czerwona to wystąpił błąd.

image alt text

Klikając w przycisk Show Details, mamy możliwość podglądu skuteczności wykonania zadania w poszczególnych dniach.

image alt text

image alt text

Pamiętaj o monitorowaniu danych!

Last updated: 2023-07-05T14:12:16.000Z