# Google Ads to BigQuery

# Wprowadzenie

Moduł integruje się z API Google Ads w celu pobrania danych i zapisania ich w Google BigQuery. Czym modłu różni się od Google Ads Data Transfer oferowanego przez Google BigQuery? Dane moga być pobierane z dnia obecnego. Moduł Google Ads Data Transfer dostępny w Google BigQuery nie pozwala pobrać danych z dzisiaj.

# Przykład działania

  1. Konfigurujesz moduł Google Ads
  2. Używasz modułu do automatycznego łączenia kosztów z danymi Google Analytics
  3. Uruchamiasz raporty, które przedstawiają atrybuowany koszt do produktów, nawet jeżeli pochodzą one z kampanii brandowych
  4. Optymalizujesz kampanie na podstawie efektywności kosztowej i sprzedażowej produktów

# Konfiguracja

# Zanim zaczniesz

Dostęp do konta reklamowego Google Ads

UWAGA, aby korzystać z tego modułu należy posiadać dostęp do konta reklamowego Google Ads.

# Rozpocznij tworzenie modułu

Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Collect, następnie kliknij w przycisk **Add new Data Collect”.

image alt text

Z listy dostępnych modułów wybieramy Google Ads

image alt text

# Początkowe ustawienia

W pierwszym kroku mamy do wypełnienia tylko jedno pole.

Collect name - nazwa naszego modułu. Będzie on widoczny pod tą nazwą w innych miejscach w platformie.

image alt text

# Autoryzacja z Google Ads

W następnym kroku musimy nadać dostęp aplikacji WitCloud do BigQuery oraz naszej usługi Google Ads. Jest to konieczne aby WitCloud mógł zaciągnąć dane oraz ustawienia dotyczące usługi.

Aby to zrobić naciskamy na przycisk Sign in with Google

image alt text

Następnie w nowym oknie z listy wybieramy email, który posiada dostęp do usługi Google Analytics, która chcemy ustawić w WitCloud. Po wyborze pojawi się okno z dostępami, które musimy nadać. Wybór należy potwierdzić naciskając przycisk allow.

Po prawidłowej autoryzacji z listy wybieramy nasz email, a następnie konto Google Ads, którego dane chcemy eksportować do BigQuery.

Moduł WitCloud Google Ads umożliwia pobieranie danych z systemu Google Ads, poprzez zaciąganie danych przez API, która nie wymaga dalszej konfiguracji. Dane będą pojawiać się zgodnie z ustalonym harmonogramem w zestawie danych WitCloud. Możliwe jest zaciąganie danych historycznych oraz aktualnych (z dnia dzisiejszego). Maksymalnie można zaznaczyć do 5 kont.

image alt text

W kolejnym kroku wybieramy zakres czasu za jaki mają się pobrac dane.

image alt text

Gotowe! Po naciśnięciu przycisku Finish konfiguracja modułu zostanie zapisana.

# Ustawienie modułu w harmonogramie

Twój moduł Google Ads jest już utworzony w WitCloud 📊. Ostatnim krokiem jest ustalenie harmonogramu i uwzględnienie w nim naszego modułu. O tym jak to zrobić możesz przeczytać tutaj link (opens new window)

Last updated: 2022-05-26T08:28:03.000Z